A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

81/2011. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Általános indokolás

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése szerint a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Az igazgatási szünet lehetőséget biztosít a Hivatal költségtakarékos működésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet az igazgatási szünet személyi hatályát állapítja meg, mely a Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók köre.

A 2. §-hoz

A téli időszakra a két ünnep között célszerű igazgatási szünetet elrendelni.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a hatályvesztésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére