A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

82/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény úgy módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), hogy 2011. január 1-jétől a kerületi önkormányzat által - a Htv. 1. §-ának (2) bekezdése alapján bevezethető - helyi adót a kerületi önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képviselőtestülete előzetes beleegyezését adja. Tekintettel a Htv. rendelkezésére az idegenforgalmi adórendeletben rögzíteni kell, hogy annak területi hatálya mely kerületekre terjed ki. A Htv.-nek az idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezései az adókötelezettség és az adó beszedésére kötelezettek körében módosultak, mely rendelkezések követése a helyi rendeletben kívánatos. Az adó módosított mértéke a Főváros és a budapesti kerületek együttműködését tükrözi. Mindezek alapján szükséges a rendeletmódosítás.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Htv.-nek az adóbevezetésre vonatkozó rendelkezéséből eredő, a területi hatályt tartalmazó rendelkezése.

A 2. és 3. §-okhoz

A Htv. hatályos rendelkezéseihez és jogszabályváltozáshoz igazodó pontosítások.

A 4. §-hoz

A fővárosi egységes idegenforgalmi adót megvalósító módosítás.

Az 5. és 6. §-okhoz

A Htv. 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezéseihez és jogszabályváltozáshoz igazodó pontosítások.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére