A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

83/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

2012. január 1-jei hatállyal módosulnak a Htv.-nek az adó alapjára, valamint az adóalap megosztására vonatkozó rendelkezései, ezért indokolt a rendelet módosítása a felsőbb szintű jogszabályban foglaltaknak történő megfelelés végett.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az adó alapjára vonatkozó rendelkezések pontosítása a felsőbb szintű jogszabály rendelkezései alapján.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére