A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

90/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A hulladékkezelési díj mértékét a hulladék gyűjtésének, hasznosításának, valamint ártalmatlanításának nagy tőke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz szükséges igazítani. A főváros hulladékgazdálkodási rendszerének zavartalan működése, valamint a fenntartási és további fejlesztési forrásigények, köztük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésének biztosítása érdekében szükséges a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjának módosítása.

A települési szilárdhulladék rendszeres gyűjtésére rendelkezésre bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az eddig felmerült és várhatóan felmerülő költségek, valamint a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A hulladékkezelés díját határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére