A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálata tárgyú előterjesztés tárgyalásakor a Fővárosi Közgyűlés 1939/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros teherforgalmi korlátozásának stratégiáját és az ehhez kapcsolódó közgyűlési rendeleti szabályozást.

A Fővárosi Közgyűlés 2008 decemberében elfogadta Budapest Teherforgalmi Stratégiáját, és megalkotta a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét, amely 2009. január 1-jén lépett hatályba.

Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján megtörtént a rendelet felülvizsgálata, azonban az online hozzájárulás kiadás, valamint a díjfizetési- és kedvezményrendszer módosítása új rendelet megalkotását teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi és tárgyi hatályát szabályozza.

A 2-3. §-hoz

A rendeletben használt fogalmakat határozza meg.

A 4. §-hoz

A korlátozott forgalmú övezetbe való behajtás feltételeiről rendelkezik. A hozzájárulás kiadására a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 3. §-a ad felhatalmazást.

A 5. §-hoz

A korlátozott forgalmú övezetbe kiadható hozzájárulásokat szabályozza. A rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hozzájárulás adható egy korlátozott forgalmú övezetbe, illetve olyan kombinált behajtási hozzájárulás kiadására is van lehetőség, amely egynél több, szomszédos, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetbe is érvényes. A hozzájárulásokat a főpolgármester adja ki a 13/2010. (X. 15.) NFM rendelet 3. §-a alapján.

Az 6-7. §-okhoz

A 3. és 4. §-okhoz hasonlóan a korlátozott forgalmú közutakra való behajtás feltételeit és az oda kiadható hozzájárulást szabályozza.

A 8-11. §-okhoz

A korlátozott forgalmú övezetbe és a korlátozott forgalmú közútra érvényes hozzájárulások kiadásának és visszavonásának eljárási rendjét határozza meg. A hozzájárulás igénylése történhet személyes, fax, online vagy elektronikus úton, kiadása pedig minden esetben elektronikus úton történik, így megszűnik a papíralapú hozzájárulás.

A 12-13. §-okhoz

A rendeletben meghatározott hozzájárulások költségtérítését és regisztrációs költséget szabályozza, a megkezdett tonna alapú díjrendszer 2012. február 1-jén lép életbe.

A 14. §-hoz

A rendeletben meghatározott hozzájárulások után, 2012. január 1-jétől 2015. december 31-ig fizetendő behajtási díj mértékét és az adható kedvezményeket szabályozza. A behajtási díjak struktúrája hasonló a 13/2010. (X. 15.) NFM rendeletben meghatározottaknak, azaz a jelzőtáblával elrendelt korlátozás felett megkezdett tonnánként történik a díjszámítás. A behajtási díjak nem érik el a 13/2010. (X. 15.) NFM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott legmagasabb díjat.

A 15. §-hoz

A rendeletben meghatározott hozzájárulások után, 2016. január 1-jétől fizetendő behajtási díj mértékét és az adható kedvezményeket szabályozza.

A 16. §-hoz

2016. január 1-jétől a hozzájárulások kiadásának korlátozását szabályozza.

A 17. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és az SZMSZ vonatkozó függelékének módosításáról rendelkezik.

A 18. §-hoz

Az 2006/123/EK irányelvnek való megfelelésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére