A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

93/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2007 decemberében elfogadta Budapest Teherforgalmi Stratégiáját, és megalkotta a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2007. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét, amely 2008. január 1-jén lépett hatályba.

Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján megtörtént a rendelet felülvizsgálata, azonban az online hozzájárulás kiadás, valamint a díjfizetési- és kedvezményrendszer módosítása új rendelet megalkotását teszi szükségessé. Tekintettel arra, hogy a teherforgalom közlekedésével kapcsolatos rendeletben meghatározott hozzájárulásokat és a parkolással kapcsolatos rendeletben meghatározott egyes hozzájárulásokat ugyanazon szerv adja ki, ezért az ezen hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárási szabályokat, díjakat és kedvezményeket össze kell hangolni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségtérítés fogalmát pontosítja.

A 2. §-hoz

A regisztrációs költség fogalmát határozza meg, amelyet 2012. január 1. után kell megfizetni.

A 3. §-hoz

A teherforgalom közlekedésével kapcsolatos új rendeletben meghatározott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, míg a parkolással kapcsolatos rendeletben meghatározott díjak ezt tartalmazzák. Tekintettel arra, hogy a két rendelet összhangjára van szükség, ezért szükséges annak pontosítása, hogy a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulásokkal kapcsolatos - és a teherforgalmi korlátozással kapcsolatos rendelettel megegyező - díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, míg a többi díj tartalmazza.

A 4. §-hoz

A KRESZ módosítása kapcsán szükséges annak pontosítása, hogy a figyelmeztető jelzéssel felszerelt járművek mely csoportjának nem szükséges hozzájárulás a védett övezetbe való behajtáshoz és az ott történő várakozáshoz.

Az 5-9. §-okhoz

A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás kérelmezése esetén 2012. január 1. után regisztrációs költséget is kell fizetni az új gépjárművek után.

A 10-11. §-okhoz

Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás után fizetendő várakozási díj kedvezményeit és felárait tartalmazza. A 10. § 2012. január 1-jén lép hatályba, míg az alacsonyabb kedvezményeket biztosító 11. § 2016. január 1-jén váltaná fel a R. 25. § (2) bekezdését.

A 12. §-hoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás érvényességi időtartamát célszerű a többi, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulással megegyezővé tenni, azaz nem a kiadás évét követő év január 31-ig legyen érvényes, hanem a hozzájáruláson feltüntetett időszakban, de legfeljebb az érvényességi időszak kezdő napját követő 1 évig.

A 13-16. §-okhoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulásokhoz kapcsolódó kérelmek kötelező elemeit és ezen hozzájárulások kiadásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza, figyelembe véve, hogy a 2012. január 1-jétől csak ezen hozzájárulások csak elektronikusak lesznek.

A 2012-ben bevezetésre kerülő új Teherforgalmi rendeletben foglalt 2012. februári díj és kedvezményrendszerhez kapcsolódó változásokhoz igazodóan szükséges módosítani a Parkolási rendeletben is a kapcsolódó fogalmak megjelölését. A rendelkezések 2012. február 1-jén lépnek hatályba.

A 17. §-hoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások költségtérítését és regisztrációs költséget tartalmazza, összhangban a teherforgalom közlekedésével kapcsolatos rendeletben szabályozott, szintén a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások díjával.

A 18. §-hoz

A 2012-ben bevezetésre kerülő új Teherforgalmi rendeletben foglalt 2012. februári díj és kedvezményrendszerhez kapcsolódó változásokhoz igazodóan szükséges módosítani a Parkolási rendeletben is a kapcsolódó díjak megjelölését. A rendelkezés 2012. február 1-jén lép hatályba.

A 19. §-hoz

A várakozási övezetek várakozási rendjének, valamint a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének ellenőrzését végző egyik szerv a közterület-felügyelet. A közterület-felügyelő intézkedése esetén más tevékenységeket kell végezni, ha a hozzájárulás kiadása papír alapon vagy ha elektronikus úton történt.

A 20. §-hoz

A 2014. január 1-jétől az EURO 0 és EURO 1 környezetvédelmi kategóriának megfelelő járműk hozzájárulás kiadásának korlátozását tartalmazza.

A 21. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére