Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

93/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3-4. § * 

5-10. § * 

11. § * 

12-13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19-20. § * 

21. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 16. és 18. §-ai 2012. február 1-jén lépnek hatályba.

(3) A rendelet 11. §-a 2016. január 1-jén lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére