Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról * 

3. § (2) E rendelet alkalmazása során a BKK Zrt. feladatellátása

a) a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet szerinti közszolgáltatási feladatellátás vonatkozásában a korábbi (jelen 95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti) szolgáltató Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,

b) a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerinti közszolgáltatási feladatellátás vonatkozásában a korábbi [jelen 95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti] szolgáltató Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.,

c) a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet szerinti közszolgáltatási feladatellátás vonatkozásában a korábbi [jelen 95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti] szolgáltató Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

által végzett ugyanezen feladatellátás jogutódjának tekintendő.


  Vissza az oldal tetejére