A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2241/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 899/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatának, valamint 25/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletének újratárgyalására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2242/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló, 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2243/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagcserére.

2. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés bizottsága tagjainak módosítására.

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak módosítására.

4. Javaslat főjegyző kinevezésére.

5. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának felmentése, szolgálati nyugállományba helyezése.

6. A FŐGÁZ Zrt. 2010. december 15-i rendkívüli közgyűlése.

7. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló ....../2010. (....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

8. Javaslat a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

10. Javaslat a 2011. évi lakbérmértékek megállapításához.

11. A Budapest-jegyek bevezetése és a szolgálati okból történő közcélú utazási jogosultságok rendezése.

12. Javaslat a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási díj 2011. évi díjtételeire, valamint a 2009. évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenység végrehajtásának értékelése.

13. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2011. évi díjtételeire.

14. Javaslat a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatási díj 2011. évi mértékére, valamint a 2009. évi közszolgáltatási tevékenység végrehajtásának értékelése.

15. Javaslat az ivóvízdíj 2011. évi mértékére.

16. Javaslat a csatornahasználati díj 2011. évi mértékére.

17. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

18. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület Andor u.-Thán Károly u.-Major u.- Pajkos utca által határolt területre vonatkozóan.

19. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület Budafoki út-Kondorosi út-Szerémi út-Galvani út által határolt terület Kondorosi út menti kijelölt részére vonatkozóan.

20. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására-Budapest XXI. kerület, Csepel-Ófalu városrész kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.

21. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XIV. kerület Dévényi utca-Szegedi út-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Varannó utca által határolt területre vonatkozóan.

22. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

23. A budapesti tömegközlekedési megállókban (autóbusz, trolibusz, villamos, HÉV megállóhelyek, állomások) történő dohányzás tilalmával kapcsolatos rendeletmódosítás.

24. A budapesti gyalogos aluljárókban történő szeszesital-fogyasztás tilalmával kapcsolatos rendeletmódosítás.

25. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

26. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2011. évi folyósításáról.

27/a. Budapest Esély Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződése.

27/b. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010. január-szeptemberi tevékenysége beszámolójának, a társaság 2011. évre szóló foglalkoztatási tervének, valamint a társaság 2011. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

29. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

30. Javaslat a parkolással [30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet] és a teherforgalmi korlátozással [80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet] kapcsolatos rendeletek módosítására.

31. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

32. Javaslat a Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

33. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház likviditási helyzetének stabilizálására.

34. Javaslat Budapest Főváros egészségtervének elkészítésére.

35. Javaslat „Gyermekotthonok karácsonya 2010.”, ajándékozás támogatására a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék” terhére.

36. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. január 1.-december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása, alapító okiratának módosítása.

37. A Budapesti Vidám Park Zrt. pénzügyi helyzete és javaslat annak megoldására.

38. Javaslat az Újköztemető előtti körforgalom kialakítására.

39. Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés kiemelt projektéhez kapcsolódó célokmány 2. számú módosításának és Budapest Főváros Önkormányzata és az intézmény közötti megállapodás 1. számú módosításának jóváhagyására.

40. Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázata - döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.

41. Javaslat pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére a XVII. kerületi Önkormányzattal a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira.

42. Javaslat a KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószámú, „Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című projekt engedélyokiratának 3. számú módosítására.

43. Javaslat a KMOP-2008-2.3.1/B-08-2009-0007 számú, Budapest Főváros - Nagykörút előnyben részesítése című projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

44. Javaslat a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság 2010. IV. negyedévi többlettámogatása biztosítására.

45/a. Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt többletforrás-igényének biztosítására.

45/b. „Dél-budapesti régió vízrendezése - tervezési és kivitelezési munkák” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

46. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

47. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés részére a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ főigazgatója munkaviszonyának megszüntetésére, dr. Sásdi Antal orvos igazgató ideiglenes megbízására.

48. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

49/a. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosítására és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztására.

49/b. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. átalakítására.

50. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat eredményének megállapítására.

51. Közbeszerzési eljárás a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bp. Keleti pályaudvar közötti szakasz) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának független ellenőrző mérnöki feladatainak ellátására.

52. „XIX-XX. ker., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme II. ütem, kivitelező kiválasztása” tárgyú, közösségi eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

53. „Adó és pénzügyi tanácsadói szolgáltatások ellátása Budapest Főváros Önkormányzata részére” tárgyú közösségi eljárásrend szerinti, keret-megállapodásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

54. „A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása két éves időtartamra” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

55. „A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

56. „Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció tárgyú feladat kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

57. „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítése” tárgyú közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

58. „SV4 COL 3 és BIRK Mérnök” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez kapcsolódó döntés.

59. „SV5 COL 4 Mérnök” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez kapcsolódó döntés.

60. HHÖSZ felkérése Budapest Főváros Önkormányzata felé az Egyesülethez való csatlakozáshoz, valamint Tarlós István főpolgármester részére társelnöki tisztség betöltésére.

61. Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződések módosítására, önkormányzati biztos kijelölésére.

62. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Budapest XXI. kerület, Déli utca 11. sz. alatti 210336 hrsz.-ú telephelyén a vízóra áthelyezés céljából szükséges hatósági engedélyezési eljáráshoz.

63. Javaslat a szociális intézmények vezetői 2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére.

64. Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó intézményvezetők prémiumfeladatainak értékelésére és kifizetésére.

65. Javaslat a fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2011/2012. tanévtől.

66. Javaslat a BeTISZK és ÉPTISZK Nonprofit Kft.-k végelszámolással történő megszüntetésére (II. ütem).

67. Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására (VI. ütem) és a projektek megvalósításához szükséges feltételek biztosítására.

68. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szakiskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmények 2011/2012. tanévi előrehozott szakképzés beiskolázási tervszámaira, új szakmák indítására.

69. Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának megalkotására.

70. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshely pályázati felhívására.

71. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi Használati Szabályzata jóváhagyására.

72. Javaslat a Mária Terézia-szobor haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés megkötésére.

73. Javaslat a költségvetési szervként működő színházak gazdasági társaságként történő továbbműködtetésének koncepciójára.

74. A városnéző buszok környezetvédemi besorolásának szigorításáról 2246/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozat határidejének módosítása.

75. Javaslat a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.-be történő beolvadásának koncepciójára.

76. Javaslat a Budapest Galéria Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadásának koncepciójára.

77. Javaslat a Pro Tusculanum Kft. Bp. III., Záhony u. 8. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan követelésének számviteli rendezésére.

78. Javaslat Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan megosztására.

79. Javaslat a III. ker., 18075/9 és 18075/13 hrsz.-ú ingatlanok (Flórián üzletközpont és parkoló) hasznosítására.

80. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

81. Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó CET 0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 1.24, 2.3 és 2.16-os számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

82. Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó 1.22-es számú bérlemény bérbeadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésére.

83. Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó 1.12-es számú bérlemény bérbeadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésére.

84. Javaslat az M0-Rákospalotai határút bekötőút vagyonátvételi eljárás indításához.

85. Javaslat a Kossuth Lajos téri mélygarázs megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára.

86. Javaslat a 4-es metró kelenföldi végállomásához szükséges Bp. XI. ker., 2818/2 hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítására.

87. Budai Duna-parti Főgyűjtő; Margit híd alatti rakpartszélesítés - Telekalakítás végrehajtása és ingyenes állami vagyonjuttatás igénylése.

88. „Vállalkozási szerződés és megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, valamint közreműködésre a BKSZTT 4 éves határozott idejű üzemeltetésében” tárgyú szerződés módosítása.

89. Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges megállapodások állami tulajdonú ingatlanok tekintetében.

90. A BKSZT és kapcsolódó létesítményei Kohéziós Alap projekt alprojektjei közül a COL3 - Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei, a COL4 - (Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei) Építési Vállalkozási szerződés és a BIRK - A Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése közterületi átemelő műtárgyakkal tárgyú közbeszerzési eljárások Bírálóbizottságának létszáma és összetétele valamint eredményhirdetésének elhalasztására vonatkozó döntés.

91. Javaslat az „URBACT II Roma-Net projekt” támogatási szerződésének megkötésére és a partnerségi megállapodás kiegészítésére.

92. Javaslat a 7-es Keretprogram „Változás-követő városok” című projekthez kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírására.

93. Az ACR+ szennyvíziszap konferencia megrendezésére vonatkozó határozat hatályon kívül helyezése.

94. A CATCH-MR INTERREG IVC program keretében megvalósuló projekt EU-s támogatásának projektbe történő visszaforgatása.

95. Javaslat a Katyni emlékműhöz kapcsolódó parkrekonstrukció támogatásáról szóló 803/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat módosítására, ajándékozási szerződés megkötésére.

96. Budapest XI. kerület, Október huszonharmadika utca-Fehérvár út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződés módosítása a mélygarázs határidőre történő megépítésének elmaradása miatt.

97. Budapest Szíve Program, I. ütem engedélyokiratok módosítása.

98. Javaslat a FŐSZINFORM megszüntetéséről szóló 2025/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtásához kapcsolódó jogi, munkaügyi, pénzügyi és technikai intézkedésekre.

99. Javaslat a „Central Europe Strategic Call” - Közép-Európai Stratégiai Felhívás - című stratégiai pályázaton történő részvételre.

100. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepe 2011. évi térítési díjainak megállapítására.

101. Javaslat a Budapesti Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2011. évi támogatására.

102. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

103. Javaslat a fővárosi önkormányzati adóhatóság vonatkozásában egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségének előkészítésére.

104. Javaslat közterület Sota Rusztaveliről történő elnevezésére a XII. kerületben.

105. A Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. közhasznú szervezetté minősítése és az alapító okirat módosítása.

106. Javaslat támogatás átutalásának engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

107. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályaira.

108. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodásra.

109. Papp Zsuzsanna Mária fellebbezése az FPH003/2197-4/2010. számú, személyi térítési díjat megállapító határozat ellen.

110. Horváth Ilona Anna fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

111. Javaslat a fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásáról szóló rendelet elfogadására.

112. Indítvány az őrzés-védelmi költségek minimum 20%-os csökkentésére a 2011. évi költségvetésben.

113/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előadó: Németh Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2244/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Közbeszerzési Bizottságba dr. Szentes Tamás helyett Szatmáryné Jähl Angélát választja meg 2010. december 15-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés bizottsága tagjainak módosítására.

Előadó: Tüttő Kata

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2245/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságból visszahívja dr. Trippon Norbert alelnököt és Velez Árpád külső szakértő tagot.

2246/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Gazdasági Bizottságba megválasztja a bizottság tagjának és alelnöknek Velez Árpádot, külső szakértői tagnak dr. Trippon Norbertet.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak módosítására.

Előadó: Tüttő Kata

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2247/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Károlyi Sándor Kórház tulajdonosi felügyelőtanács tagi helyéről visszahívja dr. Havas Szófiát.

2248/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosi felügyelőtanács tagjává Velez Árpádot választja meg.

2249/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosi felügyelőtanács elnöki helyéről visszahívja dr. Trippon Norbertet.

2250/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosi felügyelőtanács elnökévé dr. Havas Szófiát választja meg.

2251/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Az Uzsoki utcai Kórház tulajdonosi felügyelőtanács tagi helyéről visszahívja dr. Trippon Norbertet.

2252/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Az Uzsoki utcai Kórház tulajdonosi felügyelőtanács tagjává Velez Árpádot választja meg.

A napirend 4. pontja: Javaslat főjegyző kinevezésére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2253/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Sárádi Kálmánné dr.-t 2010. december 20. kezdő hatállyal - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11/B. § (1) bekezdésében előírt 3 hónapos próbaidő kikötésével - határozatlan időre kinevezi Budapest Főváros főjegyzőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2254/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Sárádi Kálmánné dr. illetményét 608 700 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2010. december 20.

Felelős: Tarlós István

2255/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Sárádi Kálmánné dr. kinevezésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. december 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának felmentése, szolgálati nyugállományba helyezése.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2256/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

dr. Hoffmann Imre részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2257/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy dr. Bende Péter tűzoltó vezérőrnagyot, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnokát 2011. január 25-i hatállyal tűzoltó-parancsnoki beosztásából felmenti. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse a Belügyminisztert.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2258/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Varga Ferenc tűzoltó alezredest, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét 2011. január 26-i hatállyal megbízza a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnoki teendőinek ellátásával. A megbízás legfeljebb 2012. január 26. napjáig szól. Felkéri a főpolgármestert a megbízással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: A FŐGÁZ Zrt. 2010. december 15-i rendkívüli közgyűlése.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2259/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörét és úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2010. december 15-i rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- A Társaság alapszabályának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. december 15.

Felelős: Tarlós István

2260/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat az egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló .../2010. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2261/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító indítványát, mely szerint:

„A 38. § (2) bekezdésének előterjesztett szövege:

(2) Az SZMSZ 13. § (2) bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

„...Az egyéni képviselői előterjesztésekre jelen rendelet 8. §-ának rendelkezéseit - különös tekintettel a főjegyzői ellenjegyzésre - nem kell alkalmazni, kivéve, ha az előterjesztés fővárosi önkormányzati rendelet (módosító rendelet) megalkotására irányul, vagy egyébként fővárosi önkormányzati rendelet módosítását eredményezi.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2262/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetés eljárási rendjére vonatkozó rész az SZMSZ-ben szerepeljen.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott módosításokkal megalkotja 58/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

- az előterjesztői módosítással - megalkotja 59/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 9. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 60/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2263/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a 2011. évi lakbérmértékek megállapításához.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2264/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2011. évre a tulajdonában lévő lakások lakbérét 3%-kal emeli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 61/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: A Budapest-jegyek bevezetése és a szolgálati okból történő közcélú utazási jogosultságok rendezése.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 62/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2265/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

indokoltnak tartja, hogy a Budapest-bérleteknél követett eljáráshoz hasonlóan a Budapest-jegyek értékesítése után a BKV Zrt.-hez befolyt viteldíjbevételek 1%-a is megosztásra kerüljön az érvényességbe bevont társszolgáltatókkal.

Határidő: 2011. január 1.

Felelős: Tarlós István

2266/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: 2010. december 20.

Felelős: Tarlós István

2267/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodás alapján a Budapesti Közlekedés-szervező Közhasznú Nonprofit Kft. jövőjével kapcsolatban szükséges teendőket az MNV Zrt.-vel és a Pest Megyei Önkormányzattal mint tulajdonosokkal egyeztesse, és az intézkedésekre tegyen javaslatot a Közgyűlésnek.

Határidő: 2011. február 15.

Felelős: Tarlós István

2268/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az időkorlátos jegy bevezetési feltételeinek kidolgozásáról.

Határidő: 3 hónap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a települési szilárd- hulladék-kezelési díj 2011. évi díjtételeire, valamint a 2009. évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenység végrehajtásának értékelése.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2269/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. közszolgáltatói tevékenységének értékeléséhez készített beszámolóját az I. számú mellékletben foglaltak szerint, és úgy értékeli, hogy a Társaság a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 63/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2270/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Társaság hatékonyságának fokozása útján megképződő, a közszolgáltatási keretszerződés elvei által maximált ésszerű eredményt Közszolgáltató az általa a közszolgáltatási keretszerződésen belül végzett kommunális közszolgáltatások teljesítésére fordíthatja.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2011. évi díjtételeire.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 64/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2271/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2011. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 65/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztő által kiegészített 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat az ivóvízdíj 2011. évi mértékére.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 66/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 16. pontja: Javaslat a csatornahasználati díj 2011. évi mértékére.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2272/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés „B2” változatát, amely 325,30 Ft/m3 + áfa, nettó 19,50%-os díjemelést tesz lehetővé.

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja 67/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. sz. melléklet 1/b. szerinti tartalommal, az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2273/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elfogadja, hogy a 2011. évre megállapított csatornahasználati díj a BKSZT részére 28 Ft/m3 szennyvíztisztítási díjat tartalmaz.

2274/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2011. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés elfogadott változata szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

2275/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2011. évi csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés elfogadott változata szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

2276/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. által 2011. január 1. és 2011. június 30. közötti időszakra fizetendő bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást.

A napirend 17. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2277/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2010. éves végrehajtásának teljesítéséről szóló jelentést, és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 68/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület, Andor u.-Thán Károly u.-Major u.-Pajkos utca által határolt területre vonatkozóan.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2278/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a szintterületi mutató maximumának korlátozása érdekében az előterjesztés 2. számú határozati javaslatát kiegészíti a következőkkel: az Andor utca-Thán Károly u.-Major u.-Pajkos utca által határolt teljes területre vonatkozóan a 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletén (a Fővárosi Szabályozási Keretterv keretövezeti tervlapján) szöveges elemként legyen feltüntetve a következő felirat: „Legnagyobb szintterületi mutató 2,0 lehet.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2279/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Budapest főváros 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervét az 1. a./b./c. sz. melléklet szerint módosítja a Budapest XI. kerület, Andor u.-Thán Károly u.-Major u.- Pajkos utca által határolt területre vonatkozóan.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XI. kerület, Andor u.-Thán Károly u.-Major u.-Pajkos utca által határolt területére vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 69/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a 2. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2280/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2281/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület, Budafoki út -Kondorosi út-Szerémi út-Galvani út által határolt terület Kondorosi út menti kijelölt részére vonatkozóan.

Előadó: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XI. kerület, Budafoki út-Kondorosi út-Szerémi út-Galvani út által határolt terület Kondorosi út menti kijelölt részére vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 70/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2282/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2283/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XXI. kerület, Csepel-Ófalu városrész kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2284/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XXI. kerület, Csepel-Ófalu városrész területére készült kerületi szabályozási tervjavaslattal egyetért.

2285/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XIV. kerület, Dévényi utca-Szegedi út-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Varannó utca által határolt területre vonatkozóan.

Előadó: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja a Budapest XIV. kerület, Dévényi utca-Szegedi út-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út- Varannó utca által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 71/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2286/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2287/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2288/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a befogadott képviselői indítványokkal módosult 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Fővárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2289/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és az annak végrehajtásáról rendelkező, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. sz. rendeletnek megfelelően - különös figyelemmel a 20. § (2) bek. e) pontjában meghatalmazottakra is - készítse elő a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: A budapesti tömegközlekedési megállókban (autóbusz, trolibusz, villamos, HÉV megállóhelyek, állomások) történő dohányzás tilalmával kapcsolatos rendeletmódosítás.

Előadó: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja 72/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2290/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a budapesti tömegközlekedési megállókban (autóbusz, trolibusz, villamos, HÉV megállóhelyek, állomások) a dohányzási tilalomra figyelmeztető táblák elhelyezéséről.

Határidő: a tilalmat bevezető rendelet hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: A budapesti gyalogos aluljárókban történő szeszesital-fogyasztás tilalmával kapcsolatos rendeletmódosítás.

Előadó: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 73/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2291/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a budapesti gyalogos aluljárókban a szeszesital-fogyasztás tilalmára figyelmeztető táblák elhelyezéséről.

Határidő: a tilalmat bevezető rendelet hatályba lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Pesti Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 74/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2011. évi folyósításáról.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2292/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy az előterjesztésben szereplő jogosultsági feltételekkel kerülnek biztosításra a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány meglévő forrásaiból a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás különféle kompenzációs formái.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 75/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1/a. sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2293/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri az Egészségpolitikai és Szociális Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerződés teljesítését folyamatában ellenőrizze, értékelje és koordinálja az abban résztvevő szervek munkáját.

Határidő: folyamatos 2011. december 31-ig

Felelős: Egészségpolitikai és Szociális Bizottság elnöke

2294/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Téli Fővárosi Kiegészítő Lakásrezsi Támogatás forrása a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány jelenleg rendelkezésre álló forrása.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2295/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében lévő szerződést a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a módosított Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2296/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri dr. Győri Pétert, a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2011. évi, valamint összegzett tevékenységéről készítsen beszámolót, mely beszámolókat a Fővárosi Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2297/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás tapasztalatai alapján készüljön előterjesztés a támogatási rendszer szükséges és indokolt változtatásairól, a jogosultsági paraméterek - a fővárosi kerületekkel egyetértésben meghatározott tartalmú - módosításáról, a bonyolító/működtető szervezet/ek kialakítására vonatkozó javaslatról.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2298/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási rendszer átalakítása és a bonyolító szervezet kialakítási javaslat olyan időrendi ütemezéssel kerüljön kialakításra, hogy annak eredményeként az új rendszerben már biztosítható legyen az egyes rászoruló családok számára történő támogatás nyújtása 2011-2012 telén.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2299/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ÁSZ jelentés alapján a Főpolgármesteri Hivatal hajtson végre ellenőrzést a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnál, a rendeletben előírt rászorultsági támogatási szabályok végrehajtásáról, amelynek tapasztalatairól az Alapítvány beszámolójával egyidejűleg adjon tájékoztatást.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27/a. pontja: Budapest Esély Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződése.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2300/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Keretszerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. január 1.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 76/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 27/b. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010. január-szeptemberi tevékenysége beszámolójának, a Társaság 2011. évre szóló foglalkoztatási tervének, valamint a Társaság 2011. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2301/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Esély Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából 2010. december 31-i hatállyal dr. Fecske Ferencet visszahívja, és helyette 2011. január 1-jei hatállyal a felügyelőbizottság tagjává dr. Kókány Csabát megválasztja.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2302/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az 1. sz. melléklet szerinti Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010. január-szeptember közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2303/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az 1. sz. melléklet szerinti Budapest Esély Nonprofit Kft. 2011. évi foglalkoztatási tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2304/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Az SZMSZ 49. § (9) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Vagyonrendelet 17. § a) pontjában és 42. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatásköröket a 2. sz. melléklet 5. pontjában érintett ingatlannal összefüggő rendelkezések jóváhagyása érdekében, valamint ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a 2011. évi közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 77/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 29. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 78/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 30. pontja: Javaslat a parkolással [30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet] és a teherforgalmi korlátozással [80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet] kapcsolatos rendeletek módosítására.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 79/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 80/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 31. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Megyesné dr. Hermann Judit

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 81/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Horváth Csaba helyett Tüttő Kata

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 82/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 33. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház likviditási helyzetének stabilizálására.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2305/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 8 fős eseti vizsgálóbizottságot hoz létre a Heim Pál Gyermekkórház likviditási helyzetét előidéző folyamat tételes kivizsgálására. A bizottság feladata, hogy tárja fel a csődhelyzethez közeli állapotot előidéző okokat, tárja fel az esetleges hibákat, nevezze meg az okokat és azok felelőseit. A tényfeltárás alapján készítse el jelentését, amelyet a Közgyűlésnek terjeszt elő. A 8 fős eseti vizsgálóbizottságba a közgyűlésbe bejutott pártok mandátumarányosan delegálnak képviselőket. A bizottság elnökét a bizottság tagjai választják meg. A bizottság ügyrendjét, feladat-, és ellenőrzési tervét a vonatkozó jogszabályok alapján önállóan határozza meg. A Közgyűlés egyedi döntésével az eseti vizsgálóbizottság hatáskörébe utalhatja más ügyek vizsgálatát is.

A vizsgálóbizottság tagjai:

- Czeglédi János Jobbik

- Hanzély Ákos LMP

- Tüttő Kata MSZP

- dr. Havas Szófia MSZP

- dr. Szentes Tamás Fidesz-KDNP

- Nagy István Fidesz-KDNP

- Wintermantel Zsolt Fidesz-KDNP

- Zsolnai József Fidesz-KDNP.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2306/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az önkormányzati biztos által kidolgozott, és az 1. számú mellékletben bemutatott „A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház működőképességének fenntartásához szükséges intézkedések” című anyagban foglaltakat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2307/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Heim Pál Gyermekkórház részére - a likviditási helyzet stabilizálása érdekében - a 60 napon túl lejárt szállítói tartozásállomány egy részének rendezésére 360 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 360 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: 2010. december 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat Budapest Főváros egészségtervének elkészítésére.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2308/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjék arról, hogy az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság irányításával az Egészségügyi Ügyosztály az elérhető adatbázisok felhasználásával és a kórházakkal együttműködve évente április 30-ig készítsen a Közgyűlés számára - a főváros népegészségügyi helyzetéről, valamint a kórházak feladatellátásáról és prevenciós tevékenységéről szóló - összefoglaló tájékoztatót és beavatkozási akcióterv javaslatot.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2309/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, készítse el Budapest főváros egészségtervét annak érdekében, hogy a problémákra reflektáló népegészségügyi akcióterv születhessen, mely alkalmas a főváros lakossága egészségi állapotának javítására és ezáltal a főváros nemzetközi versenyképességének javítására.

Határidő: az egészségterv elkészítésére: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

2310/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, dolgozza ki az egészségi állapot monitoringrendszerének tervét, mely lehetővé teszi az információk, naprakész epidemiológiai adatok mérését és az erre építkező, bizonyítékokon alapuló egészségpolitikai gyakorlat megvalósítását.

Határidő: monitoring rendszer tervének kidolgozására: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

2311/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi egészségterv és a monitoringterv rendszerének kialakítása fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 25 000 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „7220 Népegészségügyi akcióterv” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés decemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Képviselői kérdések, interpellációk

A napirend 35. pontja: Javaslat „Gyermekotthonok karácsonya 2010.”, ajándékozás támogatására a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék” terhére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2312/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

támogatásban részesíti a 9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék terhére az alábbi intézményeket, egyúttal az alább felsorolt címekre összesen 3 493 000 Ft, azaz hárommillió-négyszázkilencvenháromezer forint támogatási és dologi kiadási előirányzat-módosítást engedélyez.

Cím Intézmény neve Intézmény címe Létsz. Tám.
GYERMEKVÉDELEM
1 4204 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány) 2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53. 68 104 000
2 4213 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Balatonboglár) 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5. 51 79 000
3 4214 Bp. Főv. Önk. Kossuth Zsuzsa Gyo. és Ált. Isk. (Bicske) 2061 Bicske, Kossuth L. u. 42. 78 119 000
4 4215 Bp. Főv. Önk. II. Rákóczi F. Gyo. és Ált. Isk. (Alsóbélatelep) 8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14. 44 68 000
5 4220 Bp. Főv. Önk. Béke Gyermekotthon és Ált. Isk. 1021 Bp., Hárshegyi út 9. 87 133 000
6 4221 Bp. Főv. Önk. Kossuth Lajos Gyo. és Ált. Isk. 1115 Bp., Menyecske u. 16. 71 109 000
7 4222 Bp. Főv. Önk. Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája 1025 Bp., Cseppkő u. 74. 113 172 000
8 4228 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Mónosbél) 3345 Mónosbél, Dózsa Gy. út 12. 44 68 000
9 4230 Bp. Főv. Önk. MOGYESZ (külső férőhelyen is) 1081 Bp., Alföldi u. 9-13. 119 181 000
10 4233 Bp. Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok 1063 Bp., Kmety Gy. u. 31. 270 407 000
1 440 000
11 430100 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete 1087 Bp., Kerepesi út 33. 1 536 000
Az 1 536 000 Ft az alábbi intézményeket illeti meg
430101 GSZ Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Diósárok u.) 1125 Bp., Diósárok u. 40. 45 70 000
430102 GSZ Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi) 1022 Bp., Tapolcsányi u. 4. 47 73 000
430103 GSZ Gyermekotthon (Bolyai) 1023 Bp., Bolyai u. 11. 56 86 000
430104 GSZ Kornis Klára Gyermekotthon 1042 Bp., Árpád út 199. 20 32 000
430105 GSZ Hűvösvölgyi Gyermekotthon 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165. 65 100 000
430106 GSZ Sztehlo Gábor Gyermekotthon 1121 Bp., Budakeszi út 48. 51 79 000
430107 GSZ Esze Tamás Gyermekotthon 1125 Bp., Diósárok u. 40. 45 70 000
430108 GSZ Zirzen Janka Gyermekotthon 1021 Bp., Heinrich I. út 2. 28 44 000
430109 GSZ Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon 1038 Bp, Dózsa Gy. u. 44. 49 76 000
430110 GSZ Bokréta Lakásotthonok 1081 Bp., Kerepesi út 33. 61 94 000
430111 GSZ Gyermekotthon (Pestújhelyi) 1156 Bp., Pestújhelyi út 66. 74 113 000
430112 GSZ Gyermekotthon (Templom) 1211 Bp., Templom u. 13. 57 88 000
430113 GSZ Aga Gyermekotthona 1186 Bp., Tövishát u. 2/a. 49 76 000
430114 GSZ Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma 1192 Bp., Hungária út 96. 121 184 000
430115 GSZ József Attila Gyermekotthona 1191 Bp., József A. u. 65-69. 45 70 000
430116 GSZ Gyermekotthona (Szlávy) 1103 Bp., Szlávy u. 40. 53 82 000
430117 GSZ Kaffka Margit Gyermekotthona 1122 Bp., Acsády I. u. 3. 30 47 000
430118 GSZ Gyermekotthona (Gyöngyvirág) 1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28. 43 67 000
430119 GSZ Utógondozó Otthona 1103 Bp., Kőér u. 26. 55 85 000
gyermekvédelem összes: 1939 2 976 000
OKTATÁS
1 3124 Ált. Iskola és Gyermekotthon, Bakonyoszlop 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. 42 65 000
2 3122 Csalogány Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon 1027 Bp., Csalogány u. 43. 46 71 000
3 3121 Ált. Isk., Egys. Mód. Int. Gyermekotthon, Diószeghy u. 1089 Bp., Diószeghy u. 25. 28 44 000
4 3116 Gennaro Verolino Ált. Isk., Spec. Szaki., Diáko., Gyermeko., Hegyhát u. 1121 Bp., Hegyhát u. 35. 32 50 000
5 3127 Óvoda, Ált. Isk. és Gyermekotthon, Pilis 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. 79 121 000
6 3123 Szt. Miklós Ált. Isk., Diáko., Gyo. Miklós tér 1035 Bp., Miklós tér 5. 50 77 000
7 3118 Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szaki., Gyo. 1141 Bp., Rákospatak u. 101. 6 11 000
8 3120 Vakok Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szaki., Gyo. 1146 Bp., Ajtósi Dürer s. 39. 15 25 000
9 3125 Éltes Mátyás Ált. Isk., Diáko., M.I., Gyo. 1108 Bp., Újhegyi s. 9-11. 34 53 000
oktatás összes: 332 517 000
Gyermekvédelem és oktatás mindösszesen: 2271 3 493 000

2313/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a támogatott intézmények értesítéséről, és a támogatások soron kívüli átutalásáról.

Határidő: értesítés, utalás 2010. december 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. január 1.-december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása, alapító okiratának módosítása.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2314/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (5) bekezdése alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság cégneve a továbbiakban: „BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”, míg a Társaság rövidített neve a továbbiakban: „BTSZK Nonprofit Kft.”-ra változik.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2315/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (5) bekezdése alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2316/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a 2011. január 1. és december 31. közti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2317/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és a 2052/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a Társaság korábbi ügyvezetőjének, Fekete Lászlónak a megbízási szerződése felmondása miatt 2011. július 31. napjáig járó összeget 6 552 000 Ft-ban, azaz hatmillió-ötszázötvenkétezer forintban határozza meg.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: A Budapesti Vidám Park Zrt. pénzügyi helyzete és javaslat annak megoldására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2318/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Vidám Park Zrt. tájékoztatását a 1642/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat és 2030/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján folyósított 100-100 M Ft tulajdonosi kölcsön felhasználásáról az 1. és 2. számú mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2319/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vidám Park Zrt. részére 260 000 E Ft összegű alárendelt tulajdonosi kölcsönt nyújt azzal, hogy azt az operatív működéssel kapcsolatos kiadások kifizetésére kell fordítani. A Társaság a 2010. évi beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles a tulajdonos felé a tulajdonosi kölcsön felhasználásáról elszámolni.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

2320/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 260 000 E Ft összegű alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó Megállapodást a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a testületi döntést követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

2321/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vidám Park Zrt. operatív működéssel kapcsolatos kiadásainak biztosítása érdekében 260 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg megemeli a „8135 Budapesti Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön előirányzatát.

2322/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 260 000 E Ft összegű tulajdonosi kölcsönnek a Budapesti Vidám Park Zrt. számlájára történő átutalásáról.

Határidő: a Megállapodás aláírását követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

2323/2010.(XII.15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Vidám Park Zrt. hitelkeretének 2011. december 31-ig szóló fennmaradása biztosítása érdekében a Társaság finanszírozó bankjának részére támogató nyilatkozat kiadását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. A támogató nyilatkozat kiadása a Fővárosi Önkormányzat számára semmilyen többletkötelezettséget nem keletkeztet.

Határidő: a testületi döntést követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

2324/2010.(XII.15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 5. számú melléklet szerinti alárendelő nyilatkozat kiadását a Társaságot finanszírozó bank részére, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a testületi döntést követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

2325/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. február 9-én aláírt megállapodás módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: a testületi döntést követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

2326/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (3) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okirata 9.7. p. pontja értelmében jóváhagyja, hogy a Társaság tulajdonában lévő tehermentes T-Rex nevű üzem az APEH felé fennálló áfa-tartozás átütemezése érdekében átmeneti fedezetként szolgáljon, és felhatalmazza a Társaság menedzsmentjét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat az Újköztemető előtti körforgalom kialakítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2327/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

támogatja és meg kívánja valósítani a X. kerület Újköztemető előtti körforgalom létesítése feladatot, melynek kivitelezéséhez szükséges 400,0 M Ft többletforrás biztosítására a 2011. évi költségvetésben kötelezettséget vállal.

Határidő: 2011. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

2328/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A megvalósítással összefüggésben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Újköztemető főbejárat előtti körforgalom tervezése” feladatot „Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése” megnevezésre módosítja. A feladat összköltsége 445,1 M Ft-ra változik, a feladat 2011. évi üteme 400,0 M Ft.

2329/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a beruházás engedélyokiratának 3. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert a 4. sz. melléklet szerinti módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés kiemelt projektjéhez kapcsolódó célokmány 2. számú módosításának és Budapest Főváros Önkormányzata és az Intézmény közötti megállapodás 1. számú módosításának jóváhagyására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2330/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés című kiemelt projekt megvalósulása érdekében csökkenti a „9112 évközi indítású beruházások” címen belül az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés, pályázati önrész feladat előirányzatát 360,75 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát.

A feladat 2011. évi üteme: 128,750 M Ft (ebből saját forrás 77,75 M Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 51 M Ft).

A feladat 2012. évi üteme: 231,988 M Ft (ebből saját forrás 214,988 M Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 17 M Ft).

A feladat összköltsége változatlanul 400 M Ft.

2331/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés feladat célokmány 2. sz. módosítását 400,00 M Ft-os előirányzattal a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: 2010. december 20.

Felelős: Tarlós István

2332/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező pénzeszközátadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosításával, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. december 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázata - döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2333/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Önkormányzat által fenntartott Napraforgó Óvoda részére „Együtt képesek vagyunk rá!” célra 268 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 268 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát.

2334/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Pasaréti Ferences Alapítvány részére „Környezetvédelmi programok a Kájoni János Közösségi Házban, kertben és környékén” célra 430 E Ft támogatást hagy jóvá.

2335/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet” részére „Komplex környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálás a fővárosban” célra 434 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 434 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2336/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Csepeli Zöld Kör Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2337/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a SAPIENTIA Szerzetesi Hittudományi Főiskola részére „Környezettudatos nevelésre nevelés” célra 500 E Ft támogatást hagy jóvá.

2338/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Civil Rádiózásért Alapítvány részére „Föl (d)frissülés - környezettudatosságra hangoló médiaprogram” céljára 1020 E Ft támogatást hagy jóvá.

2339/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus Egyetem részére „Budai Artborétum kertjében komposztálási bemutató kialakítása, biokert fejlesztése” célra 2879 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2879 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát.

2340/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium” részére „Föld napja a fővárosban a víz jegyében” célra 140 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 140 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2341/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Madártani Egyesület Bp.-i csoport részére „Komplex élőhely védelem és környezeti nevelés Bp. védett területein” célra 1500 E Ft támogatást hagy jóvá.

2342/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3115 Gyengén- látók Általános Iskolája, Diákotthona” részére „Gyengénlátó gyerekek Budapestért” célra 1102 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1102 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2343/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület részére „Tétényi fennsík helyi természetvédelmi terület élőhely kezelési és bemutatási feladatainak ellátása” célra 520 E Ft támogatást hagy jóvá.

2344/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3525 Gundel Ká-roly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola” részére „Kollektív környezetvédelmi és természetvédelmi szemlélet kialakítás, fejlesztés” célra 1288 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1288 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2345/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazdasági Szakközépiskola” részére „ÖKO iskola, Hunfalvy a zöldebb Budapestért” célra 750 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 750 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2346/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház - Népszínház u. 42-44. részére „Társasház udvarának parkosítása célra 1518 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1518 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a felújítási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2347/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Együtt Soroksárért Egyesület részére „legyen tisztább és rendezettebb a környezet” célra 225 E Ft támogatást hagy jóvá.

2348/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház - Kiss János altb. u. 59. részére „kert felújítás” célra 2250 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2250 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a felújítási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2349/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány részére „Környezeti nevelő programok Bp.-i középiskolákban ELTE Hallgatói Alap koordinálásával” célra 1084 E Ft támogatást hagy jóvá.

2350/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2351/2010. (XII.15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Környezetbarát Közlekedésért Alapítvány részére „A környezetbarát városi közlekedésért” célra 300 E Ft támogatást hagy jóvá.

2352/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola” részére „A mi udvarunk - Szakiskola udvarának rekonstrukciója és közösségi térré fejlesztése a fenntarthatóság jegyében” célra 300 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 300 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2353/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola” részére „Mit tegyünk, hogy városunk élhető legyen?!” célra 400 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 400 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2354/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete részére támogatást nem nyújt.

2355/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Önkormányzat Óperenciás Óvoda részére „Környezetbarát Óvoda” célra 1016 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1016 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát.

2356/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Csupa Család Egyesület részére „Élmény és tevékenység-központú környezetvédelmi szemléletformálás az óvodákban és az iskola alsó tagozatában” célra 450 E Ft támogatást hagy jóvá.

2357/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület részére a „Magyar Természetfilmes DVD videotár a fővárosi iskolákban” célra 1450 E Ft támogatást hagy jóvá.

2358/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület részére „Lakossági energia és környezeti tanácsadó bemutató iroda működtetése a „Faluházban” célra 500 E Ft támogatást hagy jóvá.

2359/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Máriaremete-Hidegkút Ökomenikus Általános Iskola részére támogatást nem nyújt.

2360/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány részére „Komposztálás Csillebércen” célra 1637 E Ft támogatást hagy jóvá.

2361/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari, Informatikai Szakiskola és Gimnázium” részére „Jövőnk kulcsa a környezettudatos gondolkodásra nevelés egy építészeti és informatikai szakközépiskolában” célra 623 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 623 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2362/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület részére „Kerti hulladék környezetbarát kezeléséről szóló filmsorozat” célra 1800 E Ft támogatást hagy jóvá.

2363/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport részére „Zöld-fehérek a zöld Budapestért” célra 524 E Ft támogatást hagy jóvá.

2364/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány részére „Felelősséggel a holnapért és az élhetőbb környezetért” célra 985 E Ft támogatást hagy jóvá.

2365/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Utak és Esélyek Alapítvány részére „Környezettudatos magatartás alakítása lakókörnyezetünkben” célra 968 E Ft támogatást hagy jóvá.

2366/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Zöldtetőépítők Országos Szövetsége részére támogatást nem nyújt.

2367/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány részére „Közösségi kertek Budapesten - mintakertek létrehozása” célra 1700 E Ft támogatást hagy jóvá.

2368/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Corvinus TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatást nem nyújt.

2369/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „Többet, jobban, eredményesebben” Alapítvány részére „Programsorozat gyermekeink részére a környezeti nevelés és természetvédelem jegyében” célra 761 E Ft támogatást hagy jóvá.

2370/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Klebelsberg Kunó Ált. Isk. és Gimnázium részére támogatást nem nyújt.

2371/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3585 Budai Középiskola” részére „A „Hegyvidék” botanikai öröksége” célra 375 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 375 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2372/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány részére „Újrafelhasználás alternatíváinak népszerűsítése” célra 570 E Ft támogatást hagy jóvá.

2373/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Környezeti Management és Jog Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2374/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” részére „Iskola udvarán keletkező zöld hulladék helybeni hasznosítása” célra 63 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 63 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézmény támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

2375/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ökoszolgálat Alapítvány részére „Hogyan vezessünk ökoháztartást?” célra 1497 E Ft támogatást hagy jóvá.

2376/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Váltó-sáv Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

2377/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete részére támogatást nem nyújt.

2378/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Elveszett állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

2379/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat részére „Barlangkutató Emlékkert rendezése” célra 50 E Ft támogatást hagy jóvá.

2380/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület részére „Komposztáló Főváros Program” célra 3367 E Ft támogatást hagy jóvá.

2381/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Humusz Szövetség (korábban Hulladék Munkaszövetség) részére „A Hulladék Munkaszövetség képzési, szemléletformálási programja fővárosi pedagógusoknak a hulladékgazdálkodás és a fenntartható életmód témakörében” 1104 E Ft támogatást hagy jóvá.

2382/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Napkör Mentálhigiéniás Alapítvány Tehetség Műhelye részére „Budapest értékei gyerekszemmel” célra 900 E Ft támogatást hagy jóvá.

2383/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Atlétikai Szövetség részére „Mozdulj a zöld Budapestért” célra 1940 E Ft támogatást hagy jóvá.

2384/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Közös Dolgaink Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

2385/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Süni Egyesület részére „Süni Természetismereti Játszóház és Filmklub” célra 1218 E Ft támogatást hagy jóvá.

2386/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület részére támogatást nem nyújt.

2387/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Pacsirta Lakópark Társasház részére „Pacsirta Lakópark Társasház zöld hulladék komposztálási programja 2011” célra 447 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 447 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2388/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Kultúrműhely Alapítvány részére „Környezetvédelmi képregénytörténetek fővárosi középiskolás korosztálynak” célra 330 E Ft támogatást hagy jóvá.

2389/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Pesterzsébet Környezetvédelméért Közalapítvány részére támogatást nem nyújt.

2390/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2391/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére a XVII. kerületi Önkormányzattal a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2392/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani a XVII. ker. Rákosmente Önkormányzat támogatásával a XVII. ker., Pesti út 125393/47 helyrajzi számú területen a Csárdás játszótér rekonstrukcióját. Egyben jóváhagyja a Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzattal megkötendő megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást aláírja.

Határidő: a döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2393/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében a 8708 „XVII. ker. Rákosmente Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira” címen belül csökkenti a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát 20 M Ft-tal, egyben a címen belül ugyanezen összeggel megemeli a támogatás értékű beruházási kiadást.

Határidő: a döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószámú, „Budapest XXI. kerület Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című projekt engedélyokiratának 3. számú módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2394/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapest XXI. kerület Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” c. projekt támogatási szerződése, a költségvetés, valamint az engedélyokirat összhangjának megteremtése érdekében:

csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz feladat előirányzatát 49,4 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP - Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz feladat előirányzatát 49,4 M Ft-tal.

A feladat 2010. évi üteme 3791,6 M Ft (ebből saját forrás: 1 761,1 M Ft, KMOP támogatás: 2030,5 M Ft), 2011. évi üteme 3253,1 M Ft (ebből saját forrás: 1537,8 M Ft, KMOP támogatás: 1715,3 M Ft), a feladat összköltsége 10 066,5 M Ft-ra módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2395/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz feladat 004976 azonosítószámú engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 számú, „Budapest Főváros - Nagykörút előnyben részesítése” c. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2396/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest Főváros - Nagykörút előnyben részesítése” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2397/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Főváros - Nagykörút előnyben részesítése” c. projekt támogatási szerződése, a költségvetés, valamint az engedélyokirat összhangjának megteremtése érdekében:

csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) feladat előirányzatát 24,9 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP - Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) feladat előirányzatát 19,9 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 5 M Ft-tal.

A feladat 2010. évi üteme 0,9 M Ft (saját forrás), 2011. évi üteme 54,2 M Ft (ebből saját forrás: 14,2 M Ft, KMOP támogatás: 40 M Ft), a feladat összköltsége változatlanul 55,9 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2398/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) feladat 006130 azonosítószámú engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatályba lépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság 2010. IV. negyedévi többlettámogatása biztosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2399/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában a főpolgármester részére biztosított hatáskört magához vonja, és úgy dönt, hogy a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság részére biztosított 2010. III. negyedévi többlettámogatás felhasználását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező intézményi kimutatás alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2400/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában a főpolgármester részére biztosított hatáskört magához vonja, és úgy dönt, hogy csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 174 000 E Ft-tal és egyidejűleg ugyanazon összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, és felkéri a főpolgármestert a támogatás azonnali utalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.

A napirend 46. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2405/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi társadalmi szervezet megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

Tibetet Segítő Társaság 500 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő kiegészítésével megalkotja 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.

A napirend 49/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. átalakítására.

Előadó: dr. Pesti Imre

A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.

Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. átalakítására.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2437/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványának 1. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy egyetért a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesülésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben előírt döntések meghozatala érdekében készíttessen előterjesztést, melyben a fúzióra és a feladatellátásra való felkészülés forrásigényét - a Budapesti Egészségközpont Zrt. törzstőkéjéből ezen célra fordítandó pénzeszköz mértékét - és a felhasználás ütemezését, valamint az előzetes üzleti tervet is bemutatja.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2438/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványának 2. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a kórházak működésének folyamatossága, a közbeszerzés útján történő eszközellátás zavartalansága érdekében megalkotja .../2010. (.....) önkormányzati rendeletét a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2439/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a fővárosi fenntartású egészségügyi intézmények egységes beszerzési rendszerének továbbfejlesztési lehetőségeit, annak eredményéről számoljon be, és tegyen javaslatot a Közgyűlés számára.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

2440/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. egyesülésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy a társasági törvényben előírt döntések meghozatala érdekében készüljön előterjesztés a soron következő rendes közgyűlés ülésére.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.

A napirend 60. pontja: HHÖSZ felkérése Budapest Főváros Önkormányzata felé az Egyesülethez való csatlakozáshoz, valamint Tarlós István főpolgármester részére társelnöki tisztség betöltésére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2445/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tagként csatlakozik a HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülethez.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2446/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy Tarlós István, mint Budapest Főváros Főpolgármestere a HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesületben a társelnöki felkérést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződések módosítására, önkormányzati biztos kirendelésére.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2447/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirendeket 19 óráig tárgyalja, az esetleg sorra nem kerülő előterjesztéseket rendkívüli ülésen vitatja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2448/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az 1251/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján engedélyezett 285 M Ft visszatérítendő támogatás törlesztésének kezdeti időpontját a 155/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal módosított 2011 januárja helyett 2012 januárjára ütemezi át, a 36 hónapos törlesztési időtartam változatlan hagyása mellett, egyben jóváhagyja és megköti az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2011. január 30.

Felelős: Tarlós István

2449/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az 1433/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján engedélyezett 102 853 E Ft visszatérítendő támogatás törlesztésének kezdeti időpontját a 156/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal módosított 2011 januárja helyett 2012 januárjára ütemezi át, a 36 hónapos törlesztési időtartam változatlan hagyása mellett, egyben jóváhagyja és megköti a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2011. január 30.

Felelős: Tarlós István

2450/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézethez az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 167. § (1) pontja alapján önkormányzati biztos kirendelése szükséges. Ezért a 4. számú melléklet szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a fővárosi önkormányzati biztosi névjegyzékbe történő felvételre. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a két országos napilapban, a Fővárosi Közlöny soron következő számában és a Budapest portálon történő megjelentetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2451/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Az önkormányzati biztosi névjegyzékbe történő felvételi pályázatok és a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet önkormányzati biztosi teendőinek ellátására beérkező pályázatok elbírálására ad hoc bizottságot hoz létre, amelynek tagjai:

elnöke: dr. Szentes Tamás

tagjai: Németh Zoltán

Rometné dr. Orosz Julianna

az Egészségügyi Ügyosztály részéről

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2452/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet önkormányzati biztosi teendőinek ellátására vonatkozó ajánlatok bekéréséről.

Határidő: 2011. január 10.

Felelős: Tarlós István

2453/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet önkormányzati biztosi teendőinek ellátására beérkezett, és az ad hoc bizottság által értékelt pályázatok alapján a Fővárosi Közgyűlés januári rendes ülésén tegyen javaslatot az önkormányzati biztosi névjegyzékbe történő felvételre és az önkormányzati biztos kijelölésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. januári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Budapest XXI. kerület, Déli utca 11. sz. alatti 210336 hrsz.-ú telephelyén a vízóra-áthelyezés céljából szükséges hatósági engedélyezési eljáráshoz.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2454/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 51. § (5) bekezdése alapján előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy dr. Gerő Gábor, a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója a Kórház Budapest XXI. kerület, Déli utca 11. szám alatti (hrsz.: 210336) telephelyén a vízóra- áthelyezés céljából szükséges hatósági engedélyezési eljárásban gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a szociális intézmények vezetői 2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2455/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a szociális ágazat intézményvezetői 2010. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló 1. számú melléklet szerinti értékelést elfogadja, és jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti prémiumok kifizetését Mezeiné Sánta Klára és dr. Gáspár Károly esetében legkésőbb jogviszonyuk megszűnésének utolsó napjával, a többi intézményvezető esetében pedig 2011. 01. 01. és 2011. 03. 31. között.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

2456/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a prémiumok kifizetéséről rendelkező dokumentumok kiadmányozásáról.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó intézményvezetők prémiumfeladatainak értékelésére és kifizetésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2457/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények magasabb vezetői 2010. évben kifizetendő prémiumösszegét személyenként megállapítja a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2458/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a prémium összegek kifizetésére vonatkozó munkáltatói intézkedéseket - az intézményi költségvetési megtakarítás terhére - tegye meg és kiadmányozza.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat a fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2011/2012. tanévtől.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2459/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az 1-2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: ülés napja

Felelős: Tarlós István

2460/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1-2. sz. melléklet szerinti pályázati felhívás közzétételéről, a KSZK portálon való közzétételt követően haladéktalanul küldje meg az Oktatási és Kulturális Közlöny részére is, a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2010. december 22.

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a BeTISZK és ÉPTISZK Nonprofit Kft.-k végelszámolással történő megszüntetésére (II. ütem).

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2461/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. „v. a.” végleges záró beszámolójáról szóló jelentést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

2462/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. „v. a.” végleges záró beszámolójáról szóló jelentést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

2463/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolási nyitómérlegét a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

2464/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolási nyitómérlegét a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

2465/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a két megszűnő Nonprofit Kft. végelszámolója által a végelszámolás befejezése után elkészített végleges zárójelentést terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi ülése elé.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

2466/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak (3 fő) díjazására a 2011. költségvetési évre éves szinten 1380 E Ft összeget biztosít a „8132 BeTISZK Nonprofit Kft.” címre, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatra.

Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2467/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak (3 fő) díjazására a 2011. költségvetési évre éves szinten 1380 E Ft összeget biztosít a „8131 ÉPTISZK Nonprofit Kft.” címre, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatra.

Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2468/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. „v. a.”-val a közszolgáltatási szerződés módosítását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2469/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. „v. a.”-val a közszolgáltatási szerződés módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására (VI. ütem) és a projektek megvalósításához szükséges feltételek biztosítására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2470/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Építő TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0004 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződés 1. sz. módosítását az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolával az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2471/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződés 1. sz. módosítását a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolával a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2472/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Petrik TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződés 1. sz. módosítását a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolával a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2473/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Szily TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0003 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződés 1. sz. módosítását a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2474/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Dél-Budai TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0014 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződés 1. sz. módosítását az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolával az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2475/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Humán TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződés 1. sz. módosítását a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziummal a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2476/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert az 5. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2477/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0004 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert az 5. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2478/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 4. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2479/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Dél-Budai TISZK KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0001 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert az 1. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2480/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Humán TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2481/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert az 5. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2482/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetésben működési célú támogatási kölcsönt nyújt a CSEPEL TISZK TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 azonosítószámú projekt és a BETISZK TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 azonosítószámú projekt likviditásának biztosítása céljából

15 000 E Ft-ot a 3318 címkódon, a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak,

12 000 E Ft-ot a 3533 címkódon, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolának.

Határidő: 2011. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

2483/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a CSEPEL TISZK TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződést a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

2484/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BETISZK TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződést a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szakiskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmények 2011/2012. tanévi előrehozott szakképzés beiskolázási tervszámaira, új szakmák indítására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2485/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szakiskolai feladatot is ellátó intézmények 2011/2012. tanévi előrehozott szakképzésre vonatkozó beiskolázási tervszámait az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2486/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a 2. számú mellékletben szereplő intézményekben a 2011/2012. tanévtől kezdődően a szakiskolai 9. szakképző évfolyamon a felsorolt új szakképesítések indítását.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2487/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.). 2011/2012. tanévi általános műveltséget megalapozó szakaszra vonatkozó beiskolázási tervszámait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2488/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az Ybl Miklós Szakképző Iskolában (1149 Várna u. 21/B) a szakközépiskolai felnőttoktatás nappali munkarend szerinti 11. évfolyamán 1 tanulócsoport indítását a 2011/2012. tanévben, ennek megfelelően módosítja a 141/2010. (VI. 23.) OIB határozat 2. számú mellékletét az alábbiak szerint:

az „Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” „Felnőttoktatás/Általános képzés /Szakközépiskola/ 11. évf. N” táblázati pontjának tartalma „0”-ról „1”-re módosul.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2489/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Váci út 179-183.) szakiskolai 9. évfolyamán két tanulócsoport indítását a 2011/2012. tanévben, ennek megfelelően módosítja a 141/2010. (VI. 23.) OIB határozat 1. számú mellékletét az alábbiak szerint:

a „Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola” „Nappali rendszerű/Általános képzés/Szakiskola/9. évf.” táblázati pontjának tartalma „0”-ról „2”-re módosul.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának megalkotására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2490/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 970/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal megalkotott javadalmazási szabályzatát hatályon kívül helyezi, és egyben megalkotja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatot, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2491/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetői munka-, illetve megbízási szerződéseinek a javadalmazási szabályzatban foglaltaknak megfelelő módosításait, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munka-, illetve megbízási szerződéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

2492/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörében eljárva felkéri a gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy gondoskodjanak az egyéb vezető állású munkavállalók munkaszerződéseinek a javadalmazási szabályzatban foglaltaknak megfelelő módosításáról.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: a gazdasági társaságok ügyvezetői

2493/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Indokoltnak tartja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában kőszínházként működő költségvetési szervek vezetői vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatban meghatározott szabályoknak - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - irányelvként történő alkalmazását.

A napirend 70. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshely pályázati felhívására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2494/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (2) bekezdésének megfelelően pályázatot ír ki az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2495/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdésének megfelelően kezdeményezze a pályázati felhívás megjelentetését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat internetes oldalán.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi Használati Szabályzata jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2496/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-ának a) pontja alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzatát 2011. január 1-jével a 2. sz. melléklet szerint határozza meg.

Határidő: 2011. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Mária Terézia-szobor haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés megkötésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2497/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján - eseti jelleggel - magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti Zala György szobrászművész Mária Terézia királynőt ábrázoló egész alakos szobrának a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződést az előterjesztő által módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2498/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a Gazdasági Bizottság 413/2010. (VIII. 24.) számú határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat a költségvetési szervként működő színházak gazdasági társaságként történő továbbműködtetésének koncepciójára.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2499/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a költségvetési szervként működő színházak 2011. augusztus 1. napjától gazdasági társaságként történő továbbműködtetésének az előterjesztésben foglalt koncepciójával.

2500/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Áht. 100/O. § (5) bekezdésében foglalt előzetes engedélyre vonatkozó döntést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé az alábbi, költségvetési szervként működő színházak vonatkozásában:

1. Budapest Bábszínház

2. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

3. Radnóti Miklós Színház

4. Vígszínház

5. Katona József Színház

6. Budapesti Operettszínház

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Tarlós István

2501/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előzetes engedélyre vonatkozó döntés előkészítése során gondoskodjon a költségvetési szervként működő színházak gazdasági társaságként történő továbbműködtetéséhez szükséges forrásnak a 2011. évi költségvetésében történő megtervezéséről.

Határidő: a 2011. évi költségvetés megtervezésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

2502/2010. (XII.15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési szervek vezetői útján gondoskodjon az előzetes engedélyre vonatkozó döntés előkészítése érdekében az Áht. 100/O. § (5) bekezdésében foglalt intézményi feladatok megvalósításáról.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: A városnéző buszok környezetvédelmi besorolásának szigorításáról szóló 2246/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozat határidejének módosítása.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2503/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2246/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 2012. január 1-jétől csak EURO-5-ös környezetvédelmi követelményeknek megfelelő városnéző buszok vehessenek részt a forgalomban, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon „A főváros területén működő városnéző buszok szabályozása” című rendelettervezet elkészítéséről és a Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2504/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2246/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. április 1-jére módosítja, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon „A Főváros területén működő városnéző buszok szabályozása” című rendelettervezet elkészíttetéséről és a Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.-be történő beolvadásának koncepciójára.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2505/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.-be történő beolvadásának az előterjesztésben foglalt koncepciójával.

2506/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaságok vezető tisztségviselői által adott, és a Társaság felügyelőbizottsága által véleményezett részletes tájékoztatás alapján az egyesülés szándékára és módjára vonatkozó végleges előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a Budapest Galéria Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadásának koncepciójára.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2507/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a Budapest Galéria Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadásának az előterjesztésben foglalt koncepciójával.

2508/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átalakító okirat elfogadására vonatkozó előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2509/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Galéria Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadásához szükséges költségvetési előirányzatok 2011. évi költségvetésben történő megtervezéséről.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet megtervezésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat a Pro Tusculanum Kft. Bp. III., Záhony u. 8. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan követelésének számviteli rendezésére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2510/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a 19341/11 hrsz.-ú, Budapest III. kerület, Záhony u. 8. sz. alatti ingatlan ügyében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja alapján, valamint a 87. § 4/e. pontja alapján úgy dönt, hogy a Pro Tusculanum Kft.-vel szemben fennálló bruttó 46 002 863 Ft összegű követelése - a Fővárosi Cégbíróság 2009. június 30-i, valamint 2010. február 25-i Hirdetmény alapján - a gazdasági társaság ismeretlen székhelye és ismeretlen képviselői miatt behajthatatlan, ezért a követelésről lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2511/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezéséről és annak leírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Javaslat Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan megosztására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2512/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 1336/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a Kerületi Szabályozási Terv Bp. III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti ingatlant érintő módosításának hatályba lépését követő 120 napra módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat a III. ker., 18075/9 és 18075/13 hrsz.-ú ingatlanok (Flórián üzletközpont és parkoló) hasznosítására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2513/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Bp. III. ker. 18075/9 hrsz.-ú, Flórián tér 6-9. szám alatti üzletközpontot nem kívánja értékesíteni, ezért a 974/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2514/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés 1. számú mellékletéből, valamint a 2010. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. és 4/A. számú mellékletéből a Bp. III. ker. 18075/9 hrsz.-ú, Flórián tér 6-9. szám alatti ingatlant törli. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2515/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Bp. III., Flórián tér 6/9. szám alatti,18075/9 hrsz.-ú üzletközpont és a 18075/13 hrsz.-ú parkoló és járda megnevezésű ingatlanokat a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyontárgynak minősíti, egyúttal a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, 2011. január 1-jei hatállyal módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratát.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okirat módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2516/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét, és a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlását magához vonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2517/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24531/0/A/22 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, József Attila u. 16. II/6. szám található, 65 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 193/10000 tulajdoni hányaddal, 24 500 000 Ft (376 923 Ft/m2) vételáron Franco Pazzi mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2518/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2519/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24933/0/A/21 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. V. ker., Honvéd u. 22. II/3. sz. alatt található, 45 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 67/10000-ed tulajdoni hányaddal, 20 000 000 Ft (444 444 Ft/m2) vételáron dr. Tausz Patrick Tamás mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2520/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2521/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24125/0/A/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, Múzeum krt. 23. I. em. 5. szám alatt található, 109 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 6726/100000-ed tulajdoni hányaddal, 104 000 EUR (EUR/HUF 284), azaz 29 536 000 Ft (270 972 Ft/m2) vételáron Mardaleishvili Konstantin mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2522/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2523/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24581/0/A/41 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V. kerület, Nádor u. 19. II. em. 8. sz. alatt található, 119 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 257/10000-ed tulajdoni hányaddal, 239 000 EUR, azaz 67 159 000 Ft (564 361 Ft/m2) vételáron az Eccentrics Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2524/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2525/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24509/0/A/40 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. V. ker., Mérleg u. 7. IV/3. sz. alatt található, 38 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 129/10000-ed tulajdoni hányaddal, 14 500 000 Ft (381 578 Ft/m2) vételáron Scharek János György mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2526/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2527/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24636/0/A/34 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. V. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 22. 3. lh. II/25. sz. alatt található, 100 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 183/10000 tulajdoni hányaddal, 21 500 000 Ft (215 000 Ft/m2) vételáron Polyefkó Zsuzsanna mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2528/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2529/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24582/0/A/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest V. kerület, Arany János u. 15. fszt. 4. sz. alatt található, 52 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 211/10000-ed tulajdoni hányaddal, 15 500 000 Ft (298 076 Ft/m2) vételáron Bakó Károlyné mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2530/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2531/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24692/2/A/5 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. V. ker., Zoltán u. 7. fszt. 2. sz. alatt található, 41 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 413/10000 tulajdoni hányaddal, 8 800 000 Ft (214 634 Ft/m2) vételáron Tóth Gergely Sándor mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2532/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2533/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24288/0/A/69 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, Petőfi Sándor u. 3. A. lh. III/36. szám található, 38 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 62/10000 tulajdoni hányaddal, 10 500 000 Ft (276 315 Ft/m2) vételáron Bakondy Zoltán és Szekrényes Claudia mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2534/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2535/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24047/0/A/21 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, Szerb u. 9. tetőszint 3. szám alatt található, 66 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 339/10000 tulajdoni hányaddal, 25 000 000 Ft (378 787 Ft/m2) vételáron Valkusz Ádám mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2536/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2537/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. kerület, 29425/0/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 53. földszintjén található, 28 m2 alapterületű raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 97/10000 tulajdoni hányaddal, 4 000 000 Ft (142 857 Ft/m2) vételáron Magyar Marianna mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2538/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2539/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. kerület, 29454/0/A/10 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Eötvös u. 11. A. II/3. szám alatt található, 69 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 509/10000 tulajdoni hányaddal, 24 000 000 Ft (347 826 Ft/m2) vételáron a H&T-Holding Ingatlanforgalmazó Bt. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2540/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2541/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. kerület, 29356/0/A/50 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Nagymező u. 8. II/11. szám alatt található, 60 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 78/10000 tulajdoni hányaddal, 14 500 000 Ft (241 666 Ft/m2) vételáron Stefánkovits Fanni Ildikó mint vevő és dr. Stefánkovits Ildikó Andrea és Stefánkovits Gábor mint haszonélvezeti vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2542/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2543/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX. kerület, 36837/0/B/21 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. kerület, Üllői út 23. II/20. szám alatt található, 52 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 195/10000 tulajdoni hányaddal, 14 000 000 Ft (269 230 Ft/m2) vételáron Baksa Maxim mint állagvevő és Baksa Erzsébet mint haszonélvezeti vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2544/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2545/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX. kerület, 36835/0/A/59 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest IX. kerület, Üllői út 19. I. lh. III/9. szám alatt található, 75 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 133/10000 tulajdoni hányaddal, 16 000 000 Ft (213 333 Ft/m2) vételáron Kerékgyártó Gábor mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2546/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2547/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XIII. kerület, 27793/0/A/156 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Frangepán u. 6. C. ép. III. em. 53. sz. alatt található, 39 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 41/10000 tulajdoni hányaddal 6 500 000 Ft (166 666 Ft/m2) vételáron Kalán Tiborné mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2548/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2549/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XIII. kerület, 25079/0/A/20 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XIII. kerület, Szent István krt. 18. fszt. 5. sz. alatt található, 42 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 84/10000 tulajdoni hányaddal, 9 500 000 Ft (226 190 Ft/m2) vételáron a Rajtkocka Tanácsadó és Kereskedelmi Bt. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2550/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2551/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XIX. kerület, 160792/0/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 5. fszt. 4. szám alatt található, 65 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 403/10000-ed tulajdoni hányaddal, 18 000 000 Ft (276 923 Ft/m2) vételáron a Wekerlei Társaskör Egyesület mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2552/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2553/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve Budapest XIX. kerület, 160792/0/A/25 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 5. fszt. 25. szám alatt található, 39 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 240/10000 eszmei hányaddal, 14 000 000 Ft (358 974 Ft/m2) vételáron Varga Béla mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2554/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2555/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XIX. kerület, 160580/0/A/10 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 13. fszt. 2. szám alatt található, 57 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 273/10000-ed tulajdoni hányaddal, 13 600 000 Ft (238 596 Ft/m2) vételáron a Gutierrez-Fazekas Katalin és Fazekas Csaba mint vevők és Fazekas Jánosné mint haszonélvezeti vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2556/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2557/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XII. ker., 10489/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XII. ker., Normafa út 49-51. sz. alatt található, 3526 m2 alapterületű, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlan, 270 000 000 Ft vételáron Csete László mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2558/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2559/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. XIV. ker., 31884 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. XIV. ker., Kövér Lajos u. 16. sz. alatt található, 2595 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 209 200 000 Ft + 45 584 999 Ft áfa, azaz bruttó 254 784 999 Ft vételáron a Prezent Center Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2560/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2561/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Ptk. 145. § (2) bekezdése és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XI. kerület, 43896/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XI. kerület, Parittya u. 4. sz. alatt található, 821 m2 alapterületű, kivett lakóház udvar megnevezésű, osztatlan közös tulajdonú ingatlan 348/1642-ed eszmei hányadának, 12 150 000 Ft (69 828 Ft/m2) vételáron Végh Gyula mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2562/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó CET 0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 1.24, 2.3 és 2.16-os számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2563/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Porto Investment Hungary Kft. kérelme alapján a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületének földszintjén elhelyezkedő 1.24 azonosítószámú, 300,47 m2 alapterületű bérlemény versenyeztetési eljárását, mely a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának 267/2010. (VI. 8.) számú határozata alapján került megindításra, a Versenyeztetési Szabályzat 8.3.2 pontjában foglaltak fennállása miatt eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2564/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 2., 3., 4a/1. és 4a/2-es pontjait napirendjéről leveszi, és felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a versenyeztetési eljárás módját.

2565/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárulását adja, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés 2.12. pontjában foglaltak alapján a FIMŰV Zrt. a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Társaság Zrt.-t közreműködőként igénybe vegye, és tudomásul veszi, hogy vele vállalkozási szerződést kössön műszaki szakértői feladatok ellátására.

A napirend 82. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó 1.22-es számú bérlemény bérbeadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2566/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületének földszintjén elhelyezkedő 1.22 azonosítószámú - 270,29 m2 alapterületű - bérlemény bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja, ezen bérlemény tekintetében a Bonex Spirál Kft.-t nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, valamint a Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött Ingatlanügynöki Szerződés 3.3. (c) pontja alapján a bérleti szerződés szerződéses feltételeinek módosítását jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

2567/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Helyt adva a Bonex Spirál Kft. kérelmének, a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületének földszintjén elhelyezkedő 1.22 azonosítószámú - 270,29 m2 alapterületű - bérlemény bérbevétele tekintetében egyhavi, azaz 6233 EUR összegű bérletidíj-kedvezményt nyújt számára.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

2568/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött Ingatlanügynöki Szerződés 4.1. (c) pontja alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt - a Bonex Spirál Kft.-vel mint nyertes ajánlattevővel megkötendő, a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületének földszintjén elhelyezkedő 1.22 azonosítószámú - 270,29 m2 alapterületű - bérleményre vonatkozó bérleti szerződés aláírására azzal, hogy az aláírást megelőzően a Bonex Spirál Kft. tevékenységi köreit annak megfelelően módosítja, hogy a bérleményt funkciójának (vendéglátás) megfelelően jogszerűen üzemeltethesse.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

2569/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött Ingatlanügynöki Szerződés 4.1. (b) pontja alapján tudomásul veszi az előterjesztés 8. számú mellékleteként csatolt, összesen 31 264 EUR + áfa összegű ingatlanügynöki jutalékra vonatkozó kimutatást, valamint azt, hogy a jutalék fedezete a 2010. évi költségvetésben a 7221-es címkódon rendelkezésre áll, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt követően, hogy a bérleti szerződés aláírásra került, gondoskodjon annak - az Ingatlanügynöki Szerződésben foglaltaknak megfelelően történő - utalásáról.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

2570/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 247/2010 (V. 26.) számú határozatával jóváhagyott Ajánlati Felhívás 7.2. pontjának és az 1.22 számú bérleményre vonatkozó bérleti szerződés 35. pontjának megfelelően a bérleti szerződés közokiratba foglalásának költségeit a bérlő és a bérbeadó Fővárosi Önkormányzat 50-50%-os arányban fizetik, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat terhére eső összeg kifizetéséről.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó 1.12 számú bérlemény bérbeadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2571/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 1.12-es azonosítószámú - 25 m2 alapterületű - bérlemény bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja, ezen bérlemény tekintetében az A.P. Jewellery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, valamint a Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött Ingatlanügynöki Szerződés 3.3. (c) pontja alapján a bérleti szerződés szerződéses feltételeinek módosítását jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 15.

Felelős: Tarlós István

2572/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Helyt adva az A.P. Jewellery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmének, a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 1.12-es azonosítószámú - 25 m2 alapterületű - bérlemény bérbevétele tekintetében egyhavi, azaz 850 EUR összegű bérletidíj-kedvezményt nyújt számára.

Határidő: 2011. január 15.

Felelős: Tarlós István

2573/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött Ingatlanügynöki Szerződés 4.1. (c) pontja alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt - az A.P. Jewellery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel mint nyertes ajánlattevővel megkötendő, a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 1.12 azonosítószámú - 25 m2 alapterületű - bérleményre vonatkozó bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2011. január 15.

Felelős: Tarlós István

2574/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött Ingatlanügynöki Szerződés 4.1. (b) pontja alapján tudomásul veszi az előterjesztés 8. számú mellékleteként csatolt, összesen 3645 EUR + áfa összegű ingatlanügynöki jutalékra vonatkozó kimutatást az 1.12-es bérlemény tekintetében, tudomásul veszi, hogy a jutalék fedezete a 2010. évi költségvetésben a 7221-es címkódon rendelkezésre áll, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak - az Ingatlanügynöki Szerződésben foglaltaknak megfelelően történő - utalásáról.

Határidő: 2011. január 15.

Felelős: Tarlós István

2575/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 343/2010. (VII. 27.) számú határozatával jóváhagyott Ajánlati Felhívás 7.2. pontjának és az 1.12 számú bérleményre vonatkozó bérleti szerződés 35. pontjának megfelelően a bérleti szerződés közokiratba foglalásának költségeit a bérlő és a bérbeadó Fővárosi Önkormányzat 50-50%-os arányban fizetik, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat terhére eső összeg kifizetéséről.

Határidő: 2011. január 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: Javaslat az M0 - Rákospalotai határút bekötőút vagyonátvételi eljárás indításához.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2576/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat részére igényli a Magyar Államtól, illetve képviselőjétől, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től az M0-Rákospalotai határút bekötőút (M0 útgyűrű-Bp. XV. kerület, Szentmihályi út között) - az 1. sz. melléklet szerinti - ingatlanvagyon térítésmentes tulajdonba adását.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2577/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az M0 - Rákospalotai határút bekötőút (M0 útgyűrű-Bp. XV. kerület, Szentmihályi út között) vagyonátvételi eljárását kezdeményezze a tulajdonosi és a kezelő jogokkal rendelkező szervezeteknél.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Javaslat a Kossuth Lajos téri mélygarázs megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2578/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletét képező, a Kossuth Lajos téri mélygarázs, látogatóközpont és közpark létrehozására Budapest Főváros Önkormányzata és a Parking Kft. között megkötött koncessziós szerződés, valamint a Kossuth Lajos téri beruházással kapcsolatos két tagi kölcsönszerződés (27 004 E Ft, 262 955 E Ft) közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó szerződést, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 2010. december 17.

Felelős: Tarlós István

2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokat - azok Közgyűlés általi elfogadása érdekében - legkésőbb a 2011. évi költségvetési rendeletet tárgyaló Közgyűlésre terjessze be.

Határidő: 2011. évi költségvetési rendeletet tárgyaló Közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

2580/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, kezdeményezze, hogy a Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő engedélyezési eljárási kérelmet a Parking Kft. az eljáró hatóságnál visszavonja.

Határidő: 2010. december 17.

Felelős: Tarlós István

2581/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tájékoztassa az Országgyűlés Hivatalát a Parking Kft. és a Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és kezdeményezzen tárgyalásokat az Országgyűlés Hivatala, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött Megállapodás módosítása és a Budapest V. kerület Belváros-Lipótvárosi Önkormányzattal a Kossuth Lajos téri beruházás megvalósítása érdekében.

Határidő: 2010. december 17.

Felelős: Tarlós István

2582/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1831/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatot, az 1832/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatot, a 2322/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot, az 1105/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatot, valamint a 2321/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot és az 553/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat a 4-es metró kelenföldi állomásához szükséges Bp. XI. 2818/2 hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2583/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 4-es metróvonal Kelenföldi állomáshoz kapcsolódó 2818/2 hrsz.-ú ingatlan beruházási engedélyokiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2584/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a 4-es metró építéséhez szükséges, Bp. XI. ker., Boldizsár u. 2818/2 hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítására, melyhez kapcsolódóan az ingatlan vételi értékét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján 598,9 M Ft + áfa értékben határozza meg.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Budai Duna-parti Főgyűjtő; Margit híd alatti rakpartszélesítés - Telekalakítás végrehajtása és ingyenes állami vagyonjuttatás igénylése.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, Budapest Főváros Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § d) és g) pontjában foglalt feladatai elősegítése érdekében, a 2010. június 9-én záradékolt T-84561 ttsz.-ú telekalakítási térrajz végrehajtásához kapcsolódóan, kezdeményezi a korábbi parti telekhatár és a megvalósult partél közötti állami tulajdonú területrész [mindösszesen 6414 m2, a megosztás folytán kialakuló Budapest, II. kerület (23807/6) és (23809/4) hrsz.-ú ingatlanok] térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását, vállalva a térítésmentes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket. Felkéri a főpolgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-a szerint az ingyenes vagyonátadás iránti kérelmet terjessze elő a 7. és 8. sz. melléklet szerint az MNV Zrt.-nél. A főpolgármester tulajdonba adásra vonatkozó igényben jelölje meg a felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, illetve tegyen nyilatkozatot Budapest Főváros Önkormányzata nevében a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 88. pontja: „Vállalkozási szerződés és megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, valamint közreműködésre a BKSZTT 4 éves határozott idejű üzemeltetésében” tárgyú szerződés módosítása.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2586/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az 1. sz. melléklet szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást a Közreműködő Szervezet és a Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Megfelelőségi Igazolásának birtokában írja alá.

Határidő: a Közreműködő Szervezet és a Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Megfelelőségi Igazolás kiadását követően 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

2587/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (3) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás megkötését.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

2588/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (3) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy a BKSZT Kft. taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás megkötését.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

2589/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 8 fős eseti vizsgálóbizottságot hoz létre a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) elnevezésű beruházás (projekt) eddigi folyamatának tételes átvizsgálására. A bizottság feladata, hogy tárja fel az esetleges hibákat, nevezze meg az okokat és azok felelőseit. A tényfeltárás alapján készítse el jelentését, amelyet a Közgyűlésnek terjeszt elő. A 8 fős eseti vizsgálóbizottságba a Közgyűlésbe bejutott pártok mandátumarányosan delegálnak képviselőket. A bizottság elnökét a bizottság tagjai választják meg. A bizottság ügyrendjét, feladat-, és ellenőrzési tervét a vonatkozó jogszabályok alapján önállóan határozza meg. A Közgyűlés egyedi döntésével az eseti vizsgálóbizottság hatáskörébe utalhatja más ügyek vizsgálatát is.

A vizsgálóbizottság tagjai:

- Bánsághi Tamás MSZP

- Velez Árpád MSZP

- dr. Szentes Tamás Fidesz-KDNP

- Nagy István Fidesz-KDNP

- Wintermantel Zsolt Fidesz-KDNP

- Zsolnai József Fidesz-KDNP

- dr. Kaltenbach Jenő LMP

- Czeglédi János Jobbik.

A napirend 89. pontja: Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges megállapodások állami tulajdonú ingatlanok tekintetében.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2590/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

az illetékes bizottság hatáskörét magához vonja, és hatályon kívül helyezi az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 390/2010. (VIII. 17.) sz. gazdasági bizottsági és a 254/2010. (VIII. 25.) sz. városüzemeltetési és környezetgazdálkodási bizottsági határozatokat.

2591/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1.1., 1.,2., 1.3. és 1.4. sz. mellékletét képező megállapodásokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel és az érintett ingatlanok vagyonkezelőjével, és annak aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2592/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2.1. és 2.2. sz. mellékletét képező kétoldalú megállapodásokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében meghatalmazás alapján eljáró vagyonkezelőkkel, és annak aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 90. pontja: A BKSZT és kapcsolódó létesítményei Kohéziós Alap projekt alprojektjei közül a COL3 - Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei, a COL4 - (Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei) Építési Vállalkozási szerződés és a BIRK - A Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése közterületi átemelő műtárgyakkal tárgyú közbeszerzési eljárások Bírálóbizottságának létszáma és összetétele, valamint eredményhirdetésének elhalasztására vonatkozó döntés.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2593/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei Kohéziós Alap projekt alprojektjei közül a „COL4 - (Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei) - Építési Vállalkozási szerződés” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás során a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 485/2010. (VII. 21.) számú határozatát - a Bírálóbizottság létszámára és összetételére vonatkozó részében - figyelemmel a Bírálóbizottság összetételének változására - az alábbiak szerint módosítja:

„Elnök: KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

Titkár: KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

A Bírálóbizottság szavazó tagjai:

1 fő a Fővárosi Önkormányzat Közmű Ügyosztálya részéről

1 fő az Eljáró (Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.) részéről

1 fő a KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

A Bírálóbizottság megfigyelő tagjai:

3 fő a Kedvezményezett részéről

1 fő az EKKE részéről

1 fő a Közbeszerzési Bizottság részéről”

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2594/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A „BIRK - A Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése közterületi átemelő műtárgyakkal” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás során a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 481/2010. (VII. 21.) határozata 2. pontját - a Bírálóbizottság összetételének változására figyelemmel - az alábbiak szerint módosítja:

A Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése közterületi átemelő műtárgyakkal tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

„Elnök: KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

Titkár: KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

A Bírálóbizottság szavazó tagjai:

1 fő a Fővárosi Önkormányzat Közmű Ügyosztálya részéről

1 fő az Eljáró (Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.) részéről

1 fő a KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

A Bírálóbizottság megfigyelő tagjai:

3 fő a Kedvezményezett részéről

1 fő az EKKE részéről

1 fő a Közbeszerzési Bizottság részéről”

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2595/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A „COL3 - Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának összetételét és létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Elnök: KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

Titkár: KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

A Bírálóbizottság szavazó tagjai:

1 fő a Fővárosi Önkormányzat Közmű Ügyosztálya részéről

1 fő az Eljáró (Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.) részéről

1 fő a KSZ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) részéről

A Bírálóbizottság megfigyelő tagjai:

3 fő a Kedvezményezett részéről

1 fő az EKKE részéről

1 fő a Közbeszerzési Bizottság részéről

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2596/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei Kohéziós Alap projekt alprojektjei közül a „COL3 - Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás, a „COL4 - (Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei) - Építési Vállalkozási szerződés” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás, és a „BIRK - A Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése közterületi átemelő műtárgyakkal” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének időpontját a Kbt. 94. § (2) bek. alapján legfeljebb 30 nappal elhalasztja, a szerződéskötés időpontját az eredményhirdetést követő 20. napban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 91. pontja: Javaslat az „URBACT II Roma-Net projekt” Támogatási Szerződésének megkötésére, és a Partnerségi Megállapodás kiegészítésére.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2597/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az URBACT II program Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projekt második szakaszára vonatkozó Támogatási Szerződést, és felkéri a főpolgármestert az angol-francia nyelvű szerződés aláírására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2598/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az URBACT II program Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projekt Partnerségi Megállapodásának módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2599/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Az URBACT II program Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projekttel kapcsolatosan kapott európai uniós ERFA támogatást a Fővárosi Önkormányzat deviza számlájára érkezését követően tervbe veszi a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatán, valamint a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 034-es törzsszám működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatán.

Határidő: a deviza számlára érkezést követően az első költségvetési rendeletmódosításban

Felelős: Tarlós István

2600/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az URBACT II program Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projekttel kapcsolatosan kapott európai uniós ERFA támogatás a Fővárosi Önkormányzat deviza számlájáról utalható a partner városoknak a „Támogatási Szerződésben”, valamint a „Partnerségi Megállapodásban” foglalt feltételek és határidők betartásával.

2601/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az URBACT II program Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projekt lezárását követően annak eredményéről készüljön beszámoló a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 92. pontja: Javaslat a 7-es Keretprogram „Változáskövető városok” című projekthez kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2602/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

egyetért Budapest Főváros Önkormányzatának részvételével a „Változás-követő városok” (Change-proof cities) kutatási projektben, felkéri a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010. december 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 93. pontja: Az ACR+ szennyvíziszap konferencia megrendezésére vonatkozó határozat hatályon kívül helyezése.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2603/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kívánja megrendezni 2010. március 3-5. között az ACR+ (Városok és Régiók Társulása az Újrahasznosításért és a Fenntartható Erőforrás-gazdálkodásért) szervezettel közösen tervezett szennyvíziszap-kezeléssel és elhelyezéssel kapcsolatos konferenciát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2604/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2319/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 94. pontja: A CATCH_MR INTERREG IVC program keretében megvalósuló projekt EU-s támogatásának projektbe történő visszaforgatása.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2605/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az INTERREG IVC program „CATCH_MR” elnevezésű projekttel kapcsolatosan az elszámolásokat követően kapott európai uniós ERFA támogatás összegét a fővárosi önkormányzati számlára érkezést követően tervbe veszi a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatán, valamint egyrészt a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 035-ös törzsszám működési célú pénzeszköz-átadás kiadási előirányzatán (maximum 57 078,6 € - 15 982 E Ft - mértékig), másrészt az ezen felüli összeget a „9300 Általános tartalék” címen.

Határidő: az ERFA támogatás fővárosi önkormányzati számlára érkezést követő első költségvetési rendeletmódosításban

Felelős: Tarlós István

2606/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az INTERREG IVC program „CATCH_MR” elnevezésű projekt lezárását követően annak eredményéről készüljön beszámoló a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 95. pontja: Javaslat a Katyni emlékműhöz kapcsolódó parkrekonstrukció támogatásáról szóló 803/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat módosítására, ajándékozási szerződés megkötésére.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2607/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 803/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat szövegét az alábbi módon:

„A Katyni emlékműhöz kapcsolódó parkrekonstrukcióhoz a fővárosi hozzájárulás fedezeteként 10 000 E Ft támogatás értékű előirányzatot biztosít az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére. Ennek érdekében az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában lévő hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő ajándékozási szerződést. Egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 96. pontja: Budapest XI. kerület, Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződés módosítása a mélygarázs határidőre történő megépítésének elmaradása miatt.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2608/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti - az előterjesztő által kezdeményezett módosításokkal - a Településrendezési Szerződés II. számú módosítását, tekintettel arra, hogy Újbuda Önkormányzata a szerződés 7.3. pontjában foglaltakat ezidáig nem teljesítette.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodás aláírásáról és közokiratba foglalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 97. pontja: Budapest Szíve Program, I. ütem - engedélyokiratok módosítása.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2609/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív Kaputérség kiépítése I. ütem” tárgyú beruházási engedélyokirat 1. számú módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

2610/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” tárgyú beruházási engedélyokirat 1. számú módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 98. pontja: Javaslat a FŐSZINFORM megszüntetéséről szóló 2025/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtásához kapcsolódó jogi, munkaügyi, pénzügyi és technikai intézkedésekre.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2611/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben megfogalmazottakkal, és 2011. február 28-ával 28 engedélyezett létszámmal megszünteti a Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálatot, röviden: FŐSZINFORM-ot, a jelen előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt megszüntető okiratban foglaltak szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, és annak kiadására.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

2612/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett köztisztviselői létszámát 2011. március 1-jétől 17 álláshellyel megemeli.

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Tarlós István

2613/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi munkaügyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2011. január 20.

Felelős: Tarlós István

2614/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az intézmény megszűnő álláshelyeit betöltő közalkalmazottak jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó intézkedések megtétele iránt, és a megszüntetéshez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítására.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Tarlós István

2615/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében fedezetet biztosít a 2011. február 28-ig szükséges napi működési, valamint a megszüntetéssel kapcsolatban felmerülő további kiadásokra 49 022 E Ft összegben. A fel nem használt előirányzatot az elszámolást követően a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatára kell visszapótolni.

Határidő: a 2011. évi költségvetés készítése, illetve a visszapótlásra az elszámolást követő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2616/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési intézmény bankszámlájának megszüntetéséről és a törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Tarlós István

2617/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntetett intézmény eszközeinek és forrásainak 2011. február 28-i fordulónappal történő leltározásáról, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalmú - leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott - beszámoló elkészítéséről, és az erről szóló dokumentumokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

2618/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadását megelőző időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozásról szóló rendeletben biztosítsa a megszüntetéshez kapcsolódó kiadások fedezetét.

Határidő: a 2011. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet megalkotásának időpontja

Felelős: Tarlós István

2619/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetésben a FŐSZINFORM megszűnéséhez kapcsolódóan, a Főpolgármesteri Hivatalhoz történő létszám-átcsoportosítás kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében 2011. március 1-jével megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát összesen

77 992 E Ft-tal, ebből:

személyi juttatások

(9 hóra) 63 908 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok

(9 hóra) 13 236 E Ft.

Határidő: 2011. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 99. pontja: Javaslat a „Central Europe Strategic Call” - Közép-Európai Stratégiai Felhívás - című stratégiai pályázaton történő részvételre.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2620/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy részt kíván venni a „Central Europe Strategic Call” stratégiai (fejlesztési) projektben, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a vezető partner felhívása alapján a pályázat benyújtásáról.

Határidő: 2011. január 21.

Felelős: Tarlós István

2621/2010 .(XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat sikeres elbírálását követően a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, és jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázat sikeres elbírálását követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 100. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepe 2011. évi térítési díjainak megállapítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2622/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú - a Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telep működésének részletes szabályait tartalmazó - mellékletének függelékében meghatározott díjakat 2011. évre a következők szerint állapítja meg:

1. A Telepre beszállított (befogott) eb igazolt gazdája által történő elvitele esetén a 2500 Ft/állat szolgáltatási díjon felül bruttó 700 Ft/nap tartási díj fizetendő. A díj tartalmazza az életkornak megfelelő védőoltás, a belső élősködők elleni féregtelenítés, a mikrochip-behelyezés és az oltási igazolvány kiadásának költségeit is.

2. Az új gazdához juttatott eb után fizetendő díj bruttó 5000 Ft/állat, amely tartalmazza az életkornak megfelelő védőoltás, a belső élősködők elleni féregtelenítés, a mikrochip-behelyezés és az oltási igazolvány kiadásának költségeit is.

3. A bejegyzett állatvédő szervezetek által örökbefogadott állatok után fizetendő díj bruttó 2500 Ft/állat.

4. A Felügyelettel a sérült, beteg állatok kezeltetésére együttműködési megállapodást kötött állatvédő szervezetek mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.

5. Az új gazdához juttatott macska után fizetendő díj bruttó 500 Ft/állat, amely tartalmazza a belső élősködők elleni féregtelenítés költségét is.

6. A veszettségre irányuló hatósági megfigyelés esetén a tulajdonos által visszavett állat után a megfigyelési időtartamra fizetendő tartási díj bruttó 700 Ft/nap, valamint a kötelező mikrochippel történő ellátás díja 2500 Ft/állat.

7. A tulajdonos kérésére a gyógyíthatatlanul beteg, öreg állat Telepen történő túlaltatásának és ártalmatlanításának díja macska esetén bruttó 4000 Ft/állat, eb esetén bruttó 8000 Ft/állat.

8. A továbbtartani nem szándékozott kisállatnak a tulajdonos lakásán történő túlaltatása, valamint a tetem elszállításának és ártalmatlanná tételének díja bruttó 12 000 Ft/állat.

9. A Telepen átvett kisállat-tetemek megsemmisítési díja bruttó 140 Ft/kg.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 101. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2011. évi támogatására.

Előadó: Megyesné dr. Hermann Judit

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2623/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása” címen támogatás értékű működési kiadás előirányzaton 20 000 E Ft, támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzaton 6000 E Ft, összesen 26 000 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére.

Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezésének időszaka

Felelős: Tarlós István

A napirend 102. pontja: Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előadó: Megyesné dr. Hermann Judit

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2624/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2011. évre a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselőinek teljesítmény-értékeléséhez a következő kiemelt célokat határozza meg:

1. A közterületeken hatékonyan és szakszerűen kell fellépni a fővárosi lakosság közérzetét zavaró engedély nélküli utcai árusokkal, a „vadplakát”-ragasztókkal, a graffitizőkkel, továbbá a szabálytalanul parkoló gépkocsivezetőkkel szemben. A felügyelet szervezeti átalakításával a lakosság számára érzékelhető és látható közterület-felügyelői jelenlétet kell biztosítani.

2. A közterület-felügyelői munka színvonalának növelése érdekében a Felügyelet teljes személyi állományának szakmai felkészítésében a jogszabályi kötelezettségek szakszerű gyakorlati alkalmazását kell előtérbe helyezni, és folytatni kell a közterület-felügyelők intenzív nyelvi oktatását.

3. A Vészhelyzet Információs Központ 24 órás ügyeleti szolgálatát ki kell képezni a Fővárosi Közgyűlés döntéseiből a Felügyeletre háruló új feladatok végrehajtására, valamint a térfigyelő rendszerekben érkező jelzések szakszerű feldolgozására és a főváros közterületein váratlanul bekövetkező rendkívüli események kezelésében való közreműködésre. Továbbra is biztosítani kell a lakossági bejelentésekre történő gyors reagálást és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekkel kialakult együttműködést.

4. A Fővárosi Közterület-felügyeletek Konzultációs Fóruma keretében folytatni kell a kerületi közterület-felügyeletekkel történő szakmai együttműködést a közterületi rend biztosítása és a közterület-felügyelők egységes fellépésének biztosítása érdekében.

5. A Felügyelet bűnmegelőzési munkája keretében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a fiatalok bűnmegelőzéssel kapcsolatos felvilágosítására, környezetünk rendjének és tisztaságának megőrzésére.

6. A Felügyelet kommunikációs tevékenységében folytatni kell a szabálysértések megelőzésére és elkövetésük esetén az alkalmazandó jogkövetkezmények ismertetésére irányuló munkát.

7. Új alapokra kell helyezni a felügyelet gazdálkodásának tervszerűségét, melynek során kiemelt figyelemmel kell lenni a Vészhelyzet Információs Központ informatikai, a gépjármű-technikai, az elhelyezési feltételek, valamint az ebrendészeti - és állategészségügyi telep fejlesztésére.

8. A Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telep - a fővárosi lakosság által is elismert - magas szakmai színvonalú működtetése mellett biztosítani kell a kulturált állattartás népszerűsítését, valamint az állatvédő egyesületekkel és a lakossággal történő kapcsolattartás fontosságát.

2625/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal kiemelt céljait 2011. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

1. A közgyűlési előterjesztések munkaterv szerinti előkészítése, a közgyűlési és a Főpolgármesteri Hivatalt érintő bizottsági döntések határidőben történő végrehajtása, valamint a Testületi Információs Rendszer teljes körű, a hatályos intézkedésben meghatározott követelmények szerinti alkalmazása.

2. Az EU elnökséghez kapcsolódó fővárosi feladatok magas színvonalú megszervezése és lebonyolítása.

3. A Főpolgármesteri Hivatal átszervezésének hatékony végrehajtása.

4. A Hivatal szervezeti egységeinek 2011. évi munkatervében meghatározott feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása.

5. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) tartalmi elemeinek, így különösen a kockázat- és szabálytalanságok kezelésének, továbbá az ellenőrzési nyomvonal működtetésének magasabb színvonalra történő emelése.

6. Az EU és a fővárosi költségvetési forrásokból megvalósuló fejlesztési feladatok előkészítése és végrehajtása, technikai lebonyolításának összehangolása, az elszámolási és ellenőrzési feladatok szabályszerűségének biztosítása.

7. Korszerű információs technikai háttér biztosítása által a feladatellátás és az iratkezelés színvonalának folyamatos emelése, a pénzügyi információs rendszer és elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer folyamatos fejlesztése. A kommunikáció, együttműködés fejlesztése a Hivatalon belül és az ügyfelekkel.

8. A személyi állomány szakmai felkészültségének folyamatos javítása, ismereteinek bővítése, többek között a Főpolgármesteri Hivatal által biztosított szakmai, informatikai és nyelvi képzéssel.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 103. pontja: Javaslat a fővárosi önkormányzati adóhatóság vonatkozásában egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségének előkészítésére.

Előadó: Megyesné dr. Hermann Judit

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2626/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a fővárosi önkormányzati adóhatóság vonatkozásában egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetősége érdekében be kívánja vezetni a fővárosi helyi adóügyek elektronikus intézését lehetővé tevő rendszert. Felkéri a főpolgármestert, hogy ennek megteremtése érdekében a szükséges technikai feltételeket közbeszerzési eljárás útján biztosítsa, valamint a fővárosi helyi adóügyek elektronikus intézéséről szóló fővárosi önkormányzati rendeletet készíttesse elő, és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítására: azonnal,

a rendelet beterjesztésére: a rendszer sikeres próbaüzemét követő első rendes közgyűlési ülés

Felelős: Tarlós István

A napirend 104. pontja: Javaslat közterület Sota Rusztaveliről történő elnevezésére a XII. kerületben.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2627/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XII. kerületében lévő (10734/2) helyrajzi számú névtelen közterületet „Sota Rusztaveli tér”-nek nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 105. pontja: A Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. közhasznú szervezetté minősítése és az alapító okirat módosítása.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2628/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörét, és úgy dönt, hogy támogatja a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú szervezetté minősítését, és ennek érdekében jóváhagyja a Társaság alapító okiratának az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított alapító okirat aláírására, és arra, hogy intézkedjen az egységes szerkezetű alapító okirat kiadásáról.

Határidő: a Társaság cégbírósági bejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2629/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésére készítse elő a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti Közhasznúsági Megállapodást.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 106. pontja: Javaslat támogatás átutalásának engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Pokorni Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2630/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (12) bek. alapján támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

Név Támogatás E Ft
Történelemtanárok Egylete 400

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 107. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályaira.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2631/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi 2011. január 1-jei hatállyal a 140/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. határozatával megalkotott és az 548/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. határozattal, valamint a 994/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal módosított, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályát és 1. sz. mellékletét.

Határidő: 2011. január 1.

Felelős: Tarlós István

2632/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja 2011. január 1-jei hatállyal a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályait a módosított melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 108. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodásra.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2633/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a mellékletben csatolt, a Budapest Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara között létrejövő együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.

A napirend 111. pontja: Javaslat a fővárosi magánszemélyek lakáshitel törlesztő-részletének támogatásáról szóló rendelet elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2637/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 112. pontja: Indítvány az őrzés-védelmi költségek minimum 20%-os csökkentésére a 2011. évi költségvetésben.

Előadó: Losonczy Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2638/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében, illetve egyéb módon rendelkezési körében álló intézmények őrzés-védelmi költségeit minimum 20%-kal csökkenti a 2010. évi költségvetési keretösszeghez képest a 2011-es költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 113/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2639/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. december 15-i ülésén.

Megyesné dr. Hermann Judit s. k. Tarlós István s. k.
aljegyző a főjegyző helyett főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére