A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. február 24-én 9.00 órai kezdéssel megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

239/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

délelőtti ülésének napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére. (I. forduló)

2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának és az 1844/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat módosítása, végrehajtása.

5. Javaslat társadalmi szervezetek részére támogatás kifizetésére az átmeneti gazdálkodás időszakában.

6. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében tagság felmondása.

7. Javaslat fővárosi fenntartású egészségügyi intézmények vezetői pályázatának kiírására.

8. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert „A Kós-Madárház tetőcserépcseréje” NKA pályázatához tulajdonosi hozzájárulás megadására.

9. Javaslat aljegyzők kinevezésére.

10. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának módosítására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

240/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

délutáni ülésének napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére. (II. forduló)

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére. (I. forduló)

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

241/2011.(II.24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
a) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 1 103 818
b) A „1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gy.kh. fogászati prevenciós szolgáltatásának támogatása” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 20 000
c) A „9161 Egészségügyi műszerek tartozékcseréi” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 20 450
d) A „9205 Fővárosi Drogellenes Program” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 74 454
e) A „9122 Egészségügyi prevenciós program céltartaléka” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 100 000
f) A „9172 Céltartalék a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére hajléktalan-férőhelyek támogatására” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 57 767
g) A „9152 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 150 000
h) A „8334 NAP Klub Alapítvány” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 1 870
i) A „Roma Polgárjogi Alapítvány” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 8 000
j) A „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 39 920
k) A „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 8 550
l) A „3000 Oktatási intézmények címen belül a fővárosi idegen nyelvi projekt” folyó kiadási előirányzatának növelése 35 496
m) A „8367 Politikatörténeti Alapítvány” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 10 000
n) A „9148 Artmozik támogatása” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 50 000
o) A „91__ Kőszínházak működési támogatása” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 300 000
p) A „8___ Diáksport támogatása” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 80 000
q) A „8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 6 650
r) A „8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 19 650
s) A „8705 Budapesti Rendőrkapitányság támogatása” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 55 250
t) A „8324 NIOK Alapítvány” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 10 000
u) A „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 55 761

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

242/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
a) A „.... 8142......” cím folyó bevételi előirányzatának módosítása 30 000
A „.....7102.....” cím felhalmozási bevételi előirányzatának módosítása 30 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

243/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a MSZP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
a) A „9147 Árfolyamkockázat és adóerő-képesség miatti változás fedezetének céltartaléka” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 45 372
b) A „3000 oktatási intézmények” cím, ezen belül a tantárgyfelosztásban biztosított plusz 2% fenntartói órakedvezmény biztosítása folyó kiadási
előirányzatának növelése
45 372

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

244/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás
13) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)
a) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím folyó kiadási előirányzatának csökkentése 15 000
a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 15 000
a) A „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím folyó kiadási elő-irányzatának csökkentése 45 000
a „7331 Természetvédelmi szakmai feladatok” cím folyó kiadási előirányzatának növelése 45 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2011-2017. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés módosított 1. számú melléklete szerint.

246/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében

- a korrigált működési eredményt 12,6%-ban határozza meg;

- a bevételi és kiadási főösszeget 503 124 925 E Ft-ban határozza meg;

- a kiadási főösszeg 503 124 925 E Ft előirányzatából

a működési kiadás összegét a felvett hitelek kamata nélkül 271 124 914 E Ft-ban határozza meg, ebből

általános tartalék 3 965 000 E Ft;

céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra 3 000 000 E Ft;

árfolyamkockázat és adóerő-képesség miatti változás fedezetének céltartaléka 1 007 620 E Ft;

céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására 10 800 E Ft;

vis maior tartalék 361 694 E Ft;

a felhalmozási és felújítási kiadás összegét a beruházásokra elszámolható kamat nélkül 218 667 011 E Ft-ban határozza meg;

az adósságszolgálatot 13 336 000 E Ft-ban határozza meg.

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

247/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

a 601/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer fejlesztése” című projekten belüli nem elszámolható költségek biztosítására 28 645 E Ft-ot biztosít, ennek érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése” feladat előirányzatát 28 645 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Parking Kft. törzstőkéjének emelése érdekében azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

Határidő: a rendeletmódosítással egy időben

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 9/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának és az 1844/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat módosítása, végrehajtása.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

248/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az alapító okirat módosítását a 4. számú melléklet szerint azzal, hogy Zsolnai Józsefet a felügyelőbizottságból visszahívja, helyette Nyíri Csabát megválasztja és a felügyelőbizottság elnökének kijelöli, és felhatalmazza a főpolgármestert a módosító alapító okirat aláírására, továbbá felkéri, hogy intézkedjen az egységes szerkezetű alapító okirat kiadásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

249/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. működési kiadásainak fedezésére hozott, az 1844/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatban (5. sz. melléklet) szereplő megnevezés módosításához Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. névre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

250/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. által aláírandó megállapodást a 6. számú melléklet alapján, valamint felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Tarlós István

251/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

A megállapodásban biztosított 15 000 000 Ft fedezetéhez szükséges előirányzatot a „8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Kft.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2010. évi pénzmaradványa terhére biztosítja.

Határidő: a TVI jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

252/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírását követően a megállapodás szerinti 15 000 000 Ft átutalásáról.

Határidő: a szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek részére támogatás kifizetésére az átmeneti gazdálkodás időszakában.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

253/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a 2011. évi költségvetésben a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” kiadási előirányzata terhére 600 E Ft-ot biztosít a „8447 Főpolgármesteri keret” címen a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzaton az alábbiak szerint:

a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére 300 E Ft-ot,

a Fiatalok az Összefogásért Egyesület részére 300 E Ft-ot.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követő első rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

254/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a melléklet szerinti tartalommal a támogatási szerződéseket, felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására, valamint arra, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében tagság felmondása.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

255/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezi a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagsági jogviszonyának megszüntetését, és felkéri a főpolgármestert a kilépési szándék bejelentésére a Települési Önkormányza-tok Országos Szövetségéhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat fővárosi fenntartású egészségügyi intézmények vezetői pályázatának kiírására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

256/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztő által módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

257/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Szent Imre Kórház magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztő által módosított 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

258/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Uzsoki utcai Kórház magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztő által módosított 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

259/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Központi Stomatológiai Intézet magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztő által módosított 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

260/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. alapján a pályázatok véleményezését végző eseti bizottság tagjainak számát 5 főben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

261/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázatok véleményezését végző eseti bizottság megalakítása - azaz a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagjainak kijelölésével, valamint a közalkalmazotti tanács tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőnek, továbbá az illetékes szakmai kamara, ennek hiányában az érdekképviseleti szövetség, egyesület képviselőjének felkérésével - és a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül történő összehívásáról rendelkező közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés 2011. márciusi rendes ülésére terjessze be.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

262/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új intézményvezetők megbízására és a velük kötendő munkaszerződés megkötésére irányuló javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert „A Kós-Madárház tetőcserépcseréje” NKA pályázatához tulajdonosi hozzájárulás megadására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

263/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert a Nemzeti Kulturális Alap „Veszélyeztetett helyzetű műemléképületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása” elnevezésű, 2733-as kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „A Fővárosi Állat- és Növénykert Kós-Madárház tetőcserépcseréje” című pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat kiadására az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. február 24-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére