A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. június 8-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1448/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1449/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A Bécsi utca 10. (Harmincad u. 3.) szám alatti épület szakmai indokkal nem alátámasztott védelem-megszüntetésének újratárgyalása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1450/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „Javaslat a Margit híd kerékpáros és gyalogos infrastruktúrájának jobbítására” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1451/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 70. pontként tárgyalja meg a „Javaslat intézményvezető fegyelmi felelősségre vonására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1452/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” igazgatói állásának betöltésére vonatkozó pályázat bírálóbizottsági tagjára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1453/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények szerkezetátalakítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1454/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat az Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzat-felújítás feladat célokmányának jóváhagyására.

2. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2010. évi munkájáról.

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat ügykörébe tartozó adókhoz kapcsolódó érdekeltségi rendszerről szóló rendelet megalkotására.

5. Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás társulási szerződésének módosítására.

6. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/c-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására, valamint ezen belül az Irhás-árok mederrendezése projekt többletforrás-igényének biztosítására, az engedélyokirat 3. sz. módosítására.

7. Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítására.

8. Javaslat Budapest végrehajtó bizottsági tagságának meghosszabbítására az EUROCITIES szervezetben.

9. Javaslat a 2011. február 28. napjával megszűnt FŐSZINFORM záróbeszámolójának elfogadására.

10. Javaslat a Városmajori park kerítésének építéséhez nyújtott támogatásról szóló 802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére.

11. Budapest XI. 1783/6 hrsz. alatti ingatlanra megkötött használati megállapodás módosítása.

12. A BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Szerződésének 2. számú módosítása.

13. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) rendelet módosítására a Budapest XIV. kerület, Dévényi utca-Szegedi út-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Varannó utca által határolt területre vonatkozóan.

14. Javaslat a közoktatási intézmények magasabb vezetői megbízásaira a 2011/2012. tanévtől.

15. Javaslat a Szent Ferencről nevezett Szegénygondozó Nővérek rendházzal kötendő megállapodás jóváhagyására.

16. Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.

17. Javaslat a Budapest Főváros Levéltára intézményben történő létszámcsökkentésre.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” igazgatói állásának betöltésére vonatkozó pályázat bírálóbizottsági tagjára.

19. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2011. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

20. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2011. évi pályázati felhívásának és kiírásának jóváhagyására.

21. Kérelem a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására.

22. Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás megkötése a BKK Zrt.-vel a Közterületi Parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések megvalósítására.

23. Budapest Főváros CIVITAS FÓRUM-hoz való csatlakozása.

24. Javaslat a Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt magánerős beruházás cseréjére.

25. A BGYH Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendi Szabályzatának és a társaság alapvető szervezeti struktúrájának jóváhagyása.

26. Javaslat a Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú és a Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződéseinek 3. sz. módosítására, valamint a projektek engedélyokiratainak 2. számú módosítására.

27. Bp. IX., Koppány u. 6. fszt. 2. szám alatti lakás elidegenítése.

28. A Bp. II., Hűvösvölgyi u. 10. fszt. 6. szám alatti lakás elidegenítése.

29. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

30. Bp. XIV. ker., Csáktornya parkban lévő transzformátorház használati jogának rendezése.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

32. A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciója.

33. A 37061/5 hrsz.-ú ingatlanra kiadott meghatalmazás visszavonása.

34. Római parti gát II. ütem építése. Nyomvonal-kijelölés.

35. Javaslat egyes útszakaszok felújítási munkáinak pénzeszközátadás-átvétel útján történő megvalósítására, valamint az „Útfelújítások 2008-2010 tárgyú engedélyokirat VI. számú módosítására.

36. Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének módosítására.

37. Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi pályázatán való részvételre.

38. Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

39. Javaslat a TISZK Nonprofit Kft.-k végelszámolásának befejezésére.

40. Javaslat emléktábla elhelyezésének engedélyezésére.

41. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 2011/2012. tanévi szakképzési szakasz beiskolázási tervszámaira, új szakmák engedélyezésére.

42. Javaslat az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

43. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

44. Javaslat Budapest Főváros Levéltára 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

45. Javaslat a „Fohász a festészet újjászületéséért” c. szobor elhelyezésére az V. kerület, Erzsébet téren.

46. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

47. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

48. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

49. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

50. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Program keretében beérkező pályázatok elbírálási rendjére.

51. Javaslat a fővárosi kisebbségi önkormányzatok támogatására.

52. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

53. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények házirendjeinek jóváhagyására.

54. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ 2010. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

55. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ részére.

56. Javaslat a Drog-Stop Egyesület „Nem vagy egyedül” című pályázata támogatási szerződés 3. sz. mellékletének módosítására.

57. Javaslat az INDIT Közalapítvány „Iskolai Szociális Hálózat működtetése Budapesten a 2011-es évben” című program céljából kötött támogatási szerződés 3. sz. mellékletének módosítására.

58. Javaslat gép-műszer beruházási engedély-okiratok módosítására.

59. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

60. Előterjesztés a Fehérvári út - Bocskai út - Móricz Zsigmond körtér közötti részének átmenő forgalom elől elzártnak tartásáról és a körtér hosszú távú rendezéséről.

61. Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására.

62. Javaslat a BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos döntésekre.

63. XI., Bogdánfy utcai útfelújítás és kerékpársáv kialakításának kivitelezési munkái tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

64. Javaslat az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola igazgatójának felmentésére.

65. A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium igazgatójának felmentése.

66. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma intézményvezetői pályázatának elbírálására.

67. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével kapcsolatos döntésre.

68. Javaslat intézményvezető fegyelmi felelősségre vonására.

69. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u. 31.) intézményvezetői pályázatának elbírálására.

70. Javaslat a FEBESZ ügyvezetője, könyvvizsgálója és a felügyelőbizottság tagjai megbízatásának meghosszabbítására.

71. Javaslat a szakosított szociális intézményekben működő Érdekképviseleti Fórum tagjainak kijelölésére.

72. Horváth Ilona Anna fellebbezése átmeneti segély iránti kérelem elutasítása ügyében.

73. Horváth Ilona Anna fellebbezése személyi térítési díj ügyben.

74. Somogyi Miklósné fellebbezése személyi térítési díj ügyben.

A napirend 1. pontja: Javaslat az „Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzat-felújítás” feladat célokmányának jóváhagyására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1455/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzat-felújítás” feladat célokmányát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2010. évi munkájáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1456/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját, és elismeri a főváros közbiztonsága, közterületi rendje és a fővárosi lakosság biztonságérzetének javítása érdekében végzett tevékenységét, egyetért a 2011. évi célkitűzéseivel, ezen belül kiemelten a közterületi rendőri jelenlét fokozásával, a lakossági bejelentésekre történő reagáló-képesség növelésével, illetve a lakókörzetek biztonságát javító intézkedésekkel.

A napirend 3. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1457/2011.(VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 2. pontban foglaltakra - elfogadja.

1458/2011.(VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 694/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. október 31-re módosítja;

- a 124/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. október 1-jére módosítja;

- a 162/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. október 31-re módosítja.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat ügykörébe tartozó adókhoz kapcsolódó érdekeltségi rendszerről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2011. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat ügykörébe tartozó adókhoz kapcsolódó érdekeltségi rendszerről, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás társulási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1459/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás társulási szerződésének módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására; valamint ezen belül Irhás árok mederrendezése projektelem többletforrás igényének biztosítására, és az engedélyokirat 3. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1460/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Dél-budapesti régió vízrendezése c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt megvalósítása érdekében a feladatot átütemezi, és a kivitelezéshez szükséges 86 000 E Ft többletforrást biztosítja.

1461/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat előirányzatát 290 485 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” címen belül a „KMOP - Dél-budapesti régió vízrendezése” előirányzatot 242 270 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 48 215 E Ft-tal.

Ennek megfelelően a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat 2011. évi üteme 1 071 794 E Ft-ra [ebből EU támogatás (KMOP) 810 530 E Ft, saját forrás 261 264 E Ft] változik, 2012. évi üteme 376 495 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 242 227 E Ft, saját forrás 134 268 E Ft]. A feladat összköltsége 1 505 689 E Ft, a tény 2010. december 31-ig 57 400 E Ft.

1462/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1463/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1464/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1465/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az építésügyi hatóság által „A Városliget Kapuja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója” feladathoz előírt pótmunkák elvégzéséhez szükséges 37 500 E Ft többletforrást biztosítja.

1466/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím előirányzatát 37 500 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül „A Városliget Kapuja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója” feladat előirányzatát. A beruházás 2011. évi üteme 3 377,047 M Ft (ebből uniós támogatás: 2 200,0 M Ft, saját forrás: 1 177,047 M Ft). A feladat összköltsége 4 871,7 M Ft-ra változik.

1467/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1468/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1469/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 3. számú módosítását a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatályba lépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat Budapest végrehajtó bizottsági tagságának meghosszabbítására az EUROCITIES szervezetben.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1470/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest benyújtja jelentkezését a végrehajtó bizottsági (Executive Committee) tagságának meghosszabbítására az EUROCITIES szervezetben, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a jelentkezéshez szükséges dokumentumok elkészítéséről és aláírásáról.

Határidő: 2011. szeptember 16.

Felelős: Tarlós István

1471/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben Budapest az EUROCITIES Executive Committee tagja marad, kötelezettséget vállal arra, hogy az éves tagdíjat (amely 2011-ben 21 540 euró, azaz 5 937 E Ft volt), a „7219 Tagsági díjak” cím 142 törzsszámán, a dologi kiadások előirányzaton biztosítja a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetésben, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével.

Határidő: a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetések elkészítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a 2011. február 28. napjával megszűnt FŐSZINFORM záróbeszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1472/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a FŐSZINFORM költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, az intézmény 2011. évi pénzmaradványát - 377 E Ft összeggel fogadja el a 2. sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1473/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A megszűnt intézmény előző évben megképződött pénzmaradványa maradványával együttes pénzmaradvány összegének tervbevételére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” címkód bevételi, ezen belül a „Támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül” előirányzatát 11 261 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a 313/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal a megszűnt intézmény vezetője részére jóváhagyott 670 E Ft prémium fedezetének biztosítása érdekében a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címkód kiadási előirányzatát 851 E Ft-tal, (ezen belül a „Személyi juttatások” (külső személyi juttatások) előirányzatát 670 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 181 E Ft-tal), valamint a megszűnt intézménnyel kapcsolatban utólag felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében az új „8416 Megszűnt intézmények kiadásai” címkód kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát 10 410 E Ft összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Városmajori park kerítésének építéséhez nyújtott támogatásról szóló 802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1474/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

1475/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésével, s felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörben eljárva a pénzeszközátadás-átvételi megállapodást kösse meg.

Határidő: 2011. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Budapest XI. 1783/6 hrsz. alatti ingatlanra megkötött használati megállapodás módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1476/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-a alapján jóváhagyja és megköti az 1992. szeptember 10-én a Budapest XI. 1783/6 hrsz. alatti ingatlan használatára kötött megállapodás módosítását a 7. számú mellékletben foglalt tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás-módosítás, valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: A BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Szerződésének 2. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1477/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az ingatlan-nyilvántartásban 43840/2 hrsz.-on felvett, természetben Budapest XI. kerület, Postás u. mentén fekvő, 103 m2 alapterületű, kivett csonkatelek megnevezésű ingatlant az ágazati törzsvagyoni körből kivonja, és forgalomképessé nyilvánítja.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1478/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ának (6) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét, és a BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése 1., valamint 4/A. számú mellékletét a Budapest XI. kerület, Postás u. mentén fekvő, 43840/2 hrsz.-on felvett, 103 m2 alapterületű, kivett csonkatelek megnevezésű ingatlannal, a FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése 1. számú melléklete 4. pontját a Szentgotthárd, Hunyadi út mentén található 1413/1 hrsz.-ú 19.552 m2 alapterületű, belterületi felépítményes és - az 1. számú melléklet 3. pontjából történő egyidejű törléssel - a Budapest XXI. kerület, Táncsics Mihály u. 82. szám alatti 208850/0/A/1 hrsz.-ú ingatlanokkal, valamint a hozzárendelt feladatokkal kiegészíti.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti szerződésmódosítást, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1479/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete 4. pontját a Budapest VI. kerület, Csengery u. 69. szám alatti 28729 hrsz.-ú, és - az 1. számú melléklet 3. pontjából történő egyidejű törléssel - a Budapest XXI. kerület, Táncsics Mihály u. 84. szám alatti 208849 hrsz.-ú ingatlanokkal, valamint a hozzájuk rendelt feladatokkal kiegészíti, az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített 77 040 E Ft egyedi évközbeni közszolgáltatási megbízási tartalékkeret terhére.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti szerződésmódosítást, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) rendelet módosítására a Budapest XIV. kerület, Dévényi utca-Szegedi út-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Varannó utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XIV. kerület, Dévényi utca-Szegedi út-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Varannó utca által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 34/2011. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1480/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a közoktatási intézmények magasabb vezetői megbízásaira a 2011/2012. tanévtől.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1481/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztés határozati javaslata 2. pontjának levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1482/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

megbízza dr. Szatmáriné Vidovszky Évát a Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Szatmáriné Vidovszky Éva fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Dr. Szatmáriné Vidovszky Éva illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 417 300 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1483/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1482/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1484/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

megbízza Fehér Dalmát a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Fehér Dalma fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Fehér Dalma illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 431 500 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1485/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1484/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1486/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Csécsi Barnabást a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Csécsi Barnabás fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Csécsi Barnabás illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 479 100 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1487/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1486/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1488/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Terdikné dr. Takács Szilviát a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Terdikné dr. Takács Szilvia fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Terdikné dr. Takács Szilvia illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 358 700 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1489/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1488/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1490/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza dr. Szenes Györgyöt a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Szenes György fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Dr. Szenes György illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 420 700 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1491/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1490/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1492/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eredménytelennek nyilvánítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) intézményvezetői pályázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1493/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2011. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 15. napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, bruttó 60 000 Ft, a pótlékalap 300%-ával megegyező illetményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1494/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Szénégető Krisztinát a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Szénégető Krisztina fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Szénégető Krisztina illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 409 200 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1495/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1494/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1496/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eredménytelennek nyilvánítja a Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci u. 6-8.) intézményvezetői pályázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1497/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci u. 6-8.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2011. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 15. napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, bruttó 60 000 Ft, a pótlékalap 300%-ával megegyező illetményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1498/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Balogh Ervint a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Balogh Ervin fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Balogh Ervin illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 352 400 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1499/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1498/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1500/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Nagy Tamást a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Nagy Tamás fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Nagy Tamás illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 328 700 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1501/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1500/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1502/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eredménytelennek nyilvánítja a Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19-21.) intézményvezetői pályázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1503/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19-21.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2011. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 15. napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, bruttó 60 000 Ft, a pótlékalap 300%-ával megegyező illetményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1504/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Horváth Gábort a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Horváth Gábor fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Horváth Gábor illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 470 100 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1505/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1504/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1506/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Miskolcziné Jakab Anikót a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédi u. 16/a.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Miskolcziné Jakab Anikó fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Miskolcziné Jakab Anikó illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 477 600 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1507/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1506/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1508/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Somogyi Istvánt a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Somogyi István fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Somogyi István illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 428 500 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1509/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1508/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1510/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eredménytelennek nyilvánítja a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest, Serény u. 1.) intézményvezetői pályázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1511/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest, Serény u. 1.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2011. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 15. napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, bruttó 60 000 Ft, a pótlékalap 300%-ával megegyező illetményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1512/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Perkó Lászlót az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Perkó László fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Perkó László illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 533 800 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1513/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1512/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1514/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Kiss Máriát a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Kiss Mária fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Kiss Mária illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 437 600 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1515/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1514/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1516/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza dr. Horváth Lászlót a Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Horváth László fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Dr. Horváth László illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 458 200 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1517/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1516/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1518/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Baski Ferencet a Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Baski Ferenc fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Baski Ferenc illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 447 900 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1519/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1518/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1520/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Szabóné Marlok Júliát a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Szabóné Marlok Júlia fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Szabóné Marlok Júlia illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 442 800 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1521/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1520/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1522/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Varsóci Károlyt a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Varsóci Károly fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Varsóci Károly illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 488 600 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1523/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1522/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1524/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Somorjai Ágnest a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Somorjai Ágnes fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Somorjai Ágnes illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 384 600 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1525/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1524/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1526/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Polyákné Gajdos Katalint a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Polyákné Gajdos Katalin fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Polyákné Gajdos Katalin illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 415 100 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1527/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1526/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Szent Ferencről nevezett Szegénygondozó Nővérek rendházzal kötendő megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1528/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-a értelmében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajándékozási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1529/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „430104 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 889/2010. és a 890/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 5 776 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 7 451 E Ft, amely 1 675 E Ft-tal több a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1530/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának megszüntetése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos költségeire megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 1 675 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmény támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

E Ft
Címkód Intézmény neve Személyi juttatások M. adókat
terhelő
járulékok
Összesen
430104 Bp. Főv. Önk.
Kornis Klára
Gyermekotthona
+1319 +356 +1675

1531/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1530/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendelet módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Levéltára intézményben történő létszámcsökkentésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1532/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a kulturális intézmények feladatracionalizálása keretében a jelenleg 135 (fő) álláshellyel működő Budapest Főváros Levéltára intézményben 20 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, ebből 1 fő nyugdíjas április 30-ai felmentéssel, 1 fő 2011. május 16-i kezdetű felmentéssel, további 1 fő 2011. augusztus 1-jei kezdetű felmentéssel és csoportos létszámleépítés keretében 17 fő 2011. december 1-jei kezdetű felmentéssel.

Címkód Megnevezés 2011. évi eredeti létszámkeret
(fő)
2011. június
1-jei hatállyal véglegesen megszüntetésre kerülő
üres álláshelyek
(fő)
2011. június
1-jétől engedélyezett létszámkeret
(fő)
2012. augusztus
1-jei hatállyal véglegesen megszüntetésre kerülő
betöltött álláshelyek
(fő)
2012. augusztus
1-jétől engedélyezett létszámkeret
(fő)
5601 Budapest Főváros Levéltára 135 1 134 19 115

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1533/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján igénylési dokumentációt nyújt be a csoportos létszámleépítéssel érintett álláshelyek 17 (fő) végleges megszűnéséhez szükséges kifizetések központi költségvetésből történő biztosítására, és felkéri a főpolgármestert az igénylési dokumentáció elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2012. április 12.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1534/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a csoportos létszámleépítéssel érintett 17 (fő) álláshely végleges megszüntetéséhez kapcsolódó tényleges kifizetésekről készítsen elszámolást, és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember havi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1535/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Levéltára tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a kulturális intézmények feladatracionalizálása keretében történő létszámcsökkentésről, a csoportos létszámleépítéssel érintett 17 fő álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállalók esetében az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e munkavállalók esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük. A munkaviszony megszüntetésére ezt követően kerül sor.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1536/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Levéltára tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a kulturális intézmények feladatracionalizálása keretében történő létszámcsökkentésről, a csoportos létszámleépítéssel érintett 17 fő álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállalók esetében érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatellátás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásáról szóló költségvetési törvény szerinti rendelkezés alapján tudomásul veszi, hogy a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1537/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Főváros Levéltára intézmény csoportos létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kiadások teljes fedezetét a 2012. évi költségvetésben az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatán biztosítja az alábbiak szerint:

személyi juttatás: 35 527 E Ft
munkaadókat terhelő járulék: 9 592 E Ft
Összesen: 45 119 E Ft

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1538/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a jelenleg 135 (fő) álláshellyel működő Budapest Főváros Levéltára intézmény létszámkeretét a kulturális intézmények feladatracionalizálása keretében történő 20 fő álláshelyet érintő (ebből 17 fő csoportos létszámleépítéssel érintett) végleges létszámcsökkentéshez kapcsolódóan az alábbiak szerint csökkenti.

- 2011. június 1-jével 1 fő engedélyezett (üres) álláshely;

- 2012. augusztus 1-jével 19 fő engedélyezett (betöltött) álláshely - ebből 17 fő csoportos létszámleépítéssel érintett - /egységes időpontban a felmentési idők leteltét követően/.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: az 1 fő üres álláshely vonatkozásában a költségvetési rendelet június havi módosítása; a 19 fő álláshely vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1539/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Levéltára intézmény működőképességének fenntartása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 45 250 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi előirányzatát 45 250 E Ft-tal. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1540/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a létszámleépítéshez kapcsolódóan további döntésekre, illetve a meghozott döntések módosítására van szükség, akkor azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. március havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” igazgatói állásának betöltésére vonatkozó pályázat bírálóbizottsági tagjára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1541/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján háromtagú szakmai bizottságot hoz létre. A háromtagú bizottság tagjai név szerint: Danada Judit sportosztályvezető, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Zsófia önkormányzati tanácsadó, irodavezető és Rétai Gábor sportlétesítmény igazgató.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2011. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1542/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között létrejött 2011. évi közszolgáltatási szerződés és annak 1. számú melléklete módosítását a 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, továbbá a közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben történő kiadására, a 3. sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1543/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az URBACT II ROMA-NET „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projekt elszámolhatóságát figyelembe véve, a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím 034 - (Roma-Net) törzsszámának kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 700 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

A Roma-Net feladatellátáshoz kapcsolódó ellenérték utalása a negyedéves elszámolásokat követően „Számlát helyettesítő okmány” benyújtásával, utólagos elszámolással történik a 8105 címkódról.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítás elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2011. évi pályázati felhívásának és kiírásának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1544/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványának1. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a „8210 Környezetvédelmi Alap” címkódon rendelkezésre álló 95 M Ft kerettel kiírásra kerüljön avar és kerti zöldhulladék komposztálását elősegítő, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést elősegítő mintaprogramokra a helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók továbbá a helyi védett természeti értékek fizikai védelmét szolgáló létesítmények kialakításának, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények karbantartásának és felújításának támogatására, valamint zöldfelületek létrehozására, megújítására, gondozására a pályázat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1545/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy a „8210 Környezetvédelmi Alap” címkódon rendelkezésre álló 95 M Ft kerettel kiírásra kerüljön avar és kerti zöldhulladék komposztálását elősegítő, a helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók, továbbá a helyi védett természeti értékek fizikai védelmét szolgáló létesítmények kialakításának, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények karbantartásának és felújításának támogatására, valamint zöldfelületek létrehozására, megújítására, gondozására a pályázat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1546/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap 2011. évi pályázati dokumentációját a módosítással kiegészített 1. és 2. sz. mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1547/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Környezetvédelmi Alap 2011. évi pályázati dokumentációjának közzétételéről.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Kérelem a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1548/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és tudomásul veszi, hogy a 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben meghatározott, a központi költségvetés által a helyi közösségi közlekedésre biztosított támogatásra irányuló kérelmet a Fővárosi Önkormányzat az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 2011. június 7-ei határidőre benyújtotta. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kérelemhez szükséges közgyűlési nyilatkozatokat hiánypótlás keretében juttassa el a Magyar Államkincstárhoz.

Határidő: a hiánypótlási határidőn belül

Felelős: Tarlós István

1549/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedést 2011. évben is folyamatosan fenn kívánja tartani.

1550/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fejlesztéséhez, valamint működtetéséhez Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évben összesen 20 693 250 E Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő támogatást biztosított a BKV Zrt. mint szolgáltató részére a következő feladatokra:

I. Fejlesztési célra

- a helyi közforgalmú közlekedés beruházási támogatása: 10 000 000 E Ft
- az M2 metróvonal felújítása: 1 111 545 E Ft
- az M2 metróvonal járműállomány cseréje: 118 286 E Ft
- 4-es metróvonal építése: 4 331 419 E Ft

II. Működési célra

- Vissza nem térítendő BKV működési támogatás: 5 000 000 E Ft
- Margit híd lezárása miatti többletszolgáltatások fedezete 132 000 E Ft

1551/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a BKV Zrt.-vel pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.

A napirend 22. pontja: Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás megkötése a BKK Zrt.-vel a Közterületi Parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések megvalósítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1552/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében, valósítsa meg a Közterületi Parkolásfejlesztési beruházás II. ütemét és az ehhez kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztéseket, és ennek érdekében 844 128 000 Ft összegben biztosítja a szükséges forrást a BKK Zrt. részére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1553/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a fejlesztés megvalósításának érdekében csökkenti a „8137 Parking Kft.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatát 844,128 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatát; továbbá a beruházás áfa-finanszírozási kötelezettségének teljesítése érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék előirányzatot 100 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „felhalmozási célú kölcsön nyújtása” előirányzatát.

1554/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1555/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az 1. számú mellékletben benyújtott tartalommal a 2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésével, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodást a BKK Zrt.-vel. Egyúttal engedélyezi, hogy a 2011. évi költségvetésben a fentiekben leírt, a „8139 Budapest Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzaton jóváhagyott 844,128 M Ft összeg erejéig a kötelezettségvállalás soron kívül - 2011. június 20-ig - megtörténjen.

Határidő: 2011. június 20.

Felelős: Tarlós István

1556/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2. számú mellékletben benyújtott tartalommal a tagi kölcsönszerződést, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Budapest Főváros CIVITAS FÓRUM-hoz való csatlakozása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1557/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az Európai Bizottság által támogatott CIVITAS FÓRUM-hoz csatlakozik, melynek céljaival és irányelveivel egyetért, és azokat támogatja, és felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő csatlakozási nyilatkozatot írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1558/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A CIVITAS FÓRUM tagságával járó közlekedésszakmai feladatokat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a Fővárossal együttműködve látja el. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. az együttműködés kapcsán a Fővárosi Önkormányzat nevében nyilatkozat tételére, vagy elfogadására nem jogosult.

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program - Reprezentatív Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt magánerős beruházás cseréjére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1559/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zrt. közötti magánerős megállapodás lezárását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: Tarlós István

1560/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Mellow Mood Invest Ingatlanforgalmazási Kft., valamint a Váci u. 77. Business Center Kft. közötti magánerős megállapodás módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú és a Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződéseinek 3. sz. módosítására, valamint a projektek engedélyokiratainak 2. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1561/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladatot a 2011. és 2012. évre vonatkozóan 280 995 E Ft többlet saját forrás, ebből 205 995 E Ft átfutó tétel biztosításával, 2 332 069 E Ft összköltséggel meg kívánja valósítani.

1562/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” feladatot a 2011. és 2012. évre vonatkozóan 225 979 E Ft többlet saját forrással, ebből 186 684 E Ft átfutó tétel biztosításával, 3 852 868 E Ft összköltséggel meg kívánja valósítani.

1563/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” és a „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” projektek átfutó tételként könyvelt összegei fedezetének, valamint a hiányzó saját forrás biztosítása érdekében, továbbá a támogatási szerződéssel való összhang megteremtése érdekében

- csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KMOP „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” előirányzatát 4 688 E Ft-tal, valamint a „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” előirányzatát 858 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím előirányzatát 392 679 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 113 844 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

- megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladat 2011. évi előirányzatát 276 045 E Ft-tal; ennek megfelelően a feladat 2011. évi előirányzata 1 931 675 E Ft-ra [ebből EU támogatás (KMOP) 1 344 837 E Ft, saját forrás 586 838 E Ft] változik, a 2012. évi ütem 1 422 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 1 160 E Ft, saját forrás 262 E Ft]. A feladat összköltsége 2 332 069 E Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 398 972 E Ft, továbbá

- megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” feladat 2011. évi előirányzatát 224 932 E Ft-tal; ennek megfelelően a feladat 2011. évi előirányzata 3 352 812 E Ft-ra [ebből EU támogatás (KMOP) 2 390 017 E Ft, saját forrás 962 795 E Ft] változik, a 2012. évi ütem 1.016 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 827 E Ft, saját forrás 189 E Ft]. A feladat összköltsége 3 852 868 E Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 499 040 E Ft.

1564/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1565/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem c. KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztő által módosított 9. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 9.

Felelős: Tarlós István

1566/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztő által módosított 10. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 9.

Felelős: Tarlós István

1567/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” tárgyú beruházási engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztő által módosított 13. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1568/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” tárgyú beruházási engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztő által módosított 14. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A BGYH Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendi Szabályzatának és a Társaság alapvető szervezeti struktúrájának jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1569/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Felügyelőbizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendi Szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1570/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapvető szervezeti struktúráját, a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének 2. sz. mellékletét képező - az előterjesztés 7. sz. mellékleteként csatolt - új szervezeti séma szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Bp. IX., Koppány u. 6. fszt. 2. szám alatti lakás elidegenítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1571/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest IX., Koppány u. 6. fszt. 2. sz. alatti, 38031/2/A/2. hrsz.-ú lakást, 5 400 000 Ft forgalmi érték alapulvételével, a bentlakó bérlő részére, fenti rendelet 6-7. §, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint elidegeníti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1572/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező, Budapest IX., Koppány u. 6. fszt. 2. sz. alatti lakásra vonatkozó vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: A Bp. II., Hűvösvölgyi u. 10. fszt. 6. szám alatti lakás elidegenítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1573/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a Budapest II., Hűvösvölgyi út 10. fszt. 6. sz. alatti, 11000/2/E/4 hrsz.-ú lakást 6 200 000 Ft forgalmi érték alapulvételével, a bentlakó bérlő részére, fenti rendelet 6-7. §, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint elidegeníti.

1574/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező, Budapest II., Hűvösvölgyi út 10. fszt. 6. sz. alatti lakásra vonatkozó vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1575/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24564/0/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. II/5. sz. alatt található, 76 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 225/10000 tulajdoni hányaddal, 210 000 EUR, azaz 56 700 000 Ft (746 052 Ft/m2) vételáron Dimitrios Zamparas és Marina Poulmenti, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1576/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24634/0/A/19 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 18. II/19. sz. alatt található, 179 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 650/10000 tulajdoni hányaddal, 200 000 EUR, azaz 53 000 000 Ft (296 089 Ft/m2) vételáron Tolga Ugur Esmer és Tijana Krstic, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1577/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. VI. kerület, 28466/0/A/19 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 98. I/7. szám alatt található, 68 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, 65 000 000 Ft vételáron (955 882 Ft/m2) az L. and B Ingatlanhasznosítási és Szolgáltató Kft., mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Bp. XIV. ker., Csáktornya parkban lévő transzformátorház használati jogának rendezése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1578/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján jóváhagyja és megköti a Bp. XIV., Csáktornya parkban lévő, 29978/167 hrsz.-ú, 23 nm alapterületű, „kivett transzformátorház” megnevezésű ingatlanra vonatkozó, villamosműhöz tartozó átalakító és kapcsoló berendezés elhelyezését szolgáló közérdekű használati jog létesítéséről szóló szerződést, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1579/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bek. és a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2011. március 1. és 2012. február 29-e közötti időszakban:

- a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő un. „átmeneti” és „egyéb” lakások esetén:

- 3 db lakást szolgálati jelleggel biztosít a Főpolgármesteri Hivatal munkavállalói részére;

- a fennmaradó lakásokat pályázat útján történő bérbeadással hasznosítja.

Határidő: folyamatos 2012. február 29-ig

Felelős: Tarlós István

1580/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bek. és a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2011. március 1. és 2012. február 29-e közötti időszakban:

- a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján hasznosítja az alábbiak szerint:

- 3 db jelenleg is üres lakást jogi személyek részére biztosítja;

- a fennmaradó, bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat a felújítást vállaló karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek részére biztosítja.

Határidő: folyamatos 2012. február 29-ig

Felelős: Tarlós István

1581/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megvizsgálja, vannak-e a fővárosi tulajdonú lakások, épületek, helyiségek között olyan ingatlanok, amelyek alkalmasak pályázat kiírására a lakások felújítását vállaló karitatív, illetve hajléktalan-ellátást végző szervezetek részére.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1582/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Intézkedéseket kezdeményez annak érdekében, hogy a VII. kerület teljesítse a jogszabályok alapján fennálló lakáspótlási kötelezettségét.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1583/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Megvizsgálja a főváros lakásbérbeadói tevékenységét és javaslatokat tesz a lakásbérbeadás gyorsítására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciója.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1584/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés elvárja, hogy a 2011. évre a forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítása során a kezelt ingatlanok forgalomképes értékére vetítve legalább 5%-os eredmény képződjön. Egyúttal felkéri a vagyonkezeléssel foglalkozó társaságok menedzsmentjét arra, hogy az érintett vezetők premizálási feltételeibe a fenti követelményt építse be.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1585/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepcióját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1586/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen koncepció alapján gondoskodjon a Főváros Vagyongazdálkodási Stratégiájának 2012-2014. évi időszakra vonatkozó elkészítéséről.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: A 37061/5 hrsz.-ú ingatlanra kiadott meghatalmazás visszavonása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1587/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 48. §-ában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata által a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. (székhely: 1124 Budapest, Sirály u.10.) részére 2007. október 12. napján a Közraktárak Épületegyüttes Projekttel összefüggésben Budapest Főváros Önkormányzata építési hatóságok előtti képviseletére adott meghatalmazást azonnali hatállyal visszavonja, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Nyilatkozat meghatalmazás visszavonásáról” aláírására.

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. Nyomvonal-kijelölés.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1588/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Római parti árvízvédelmi mű II. üteme nyomvonalának kijelölése érdekében az előterjesztésben és a vitában felmerült változatok továbbtervezését javasolja. Ennek érdekében felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a beruházás megvalósításához szükséges együttműködés lehetséges formáiról folytasson tárgyalásokat az érintett kerületi önkormányzattal és a társadalmi szervezetekkel, és készíttessen végleges döntéshozatalhoz előterjesztést a 2011. augusztusi rendes ülésre.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat egyes útszakaszok felújítási munkáinak pénzeszköz átadás-átvétel útján történő megvalósítására, valamint az „Útfelújítások 2008-2010 tárgyú engedélyokirat VI. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1589/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztésben szereplő 8 útszakasz útfelújítási feladatait Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kívánja megvalósíttatni felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás keretében.

A 8 útszakasz az alábbi:

1. IV., Farkaserdő utca

(Homoktövis u.-Óceánárok út)

2. V., Szemere utca

(Szent István krt.-Báthory u.)

3. X., Gergely utca (Martinovics tér-Kada u.)

4. X., Újhegyi út (Gyömrői út-Kozma u.)

5. XI., Sáfrány utca

(Kondorosi út-Buszvégállomás)

6. XII., Orbánhegyi út

(Szt. Orbán tér-Királyhágó tér)

7. XVII., Naplás utca

(Ananász u.-Szt. Imre herceg u.)

8. XX., Ady Endre tér

1590/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási intézményi felújításokon belül a „2011. évi II. ütem 1. szakasz” feladat előirányzatát 1 238 180 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „81... Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. útfelújítási feladat” címen belül a „felújítási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre” előirányzatát.

1591/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1590/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1592/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a pénzeszközátadás-átvételi megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel történő aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1593/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2008-2010. évi útfelújítások engedélyokiratának VI. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1594/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 2. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Dél-Budai TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0001 azonosító számú projektre és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi pályázatán való részvételre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1595/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi szakmai támogatásához kapcsolódó pályázat benyújtásával a Budapesti Történeti Múzeum „Budapest története” új, állandó város- és palotatörténeti kiállítása III. ütemének megvalósítása céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1596/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 3. sz. mellékletben csatolt kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt és a 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1597/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. Felkéri a főpolgármestert, hogy az átfogó értékelést Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a TISZK Nonprofit Kft.-k végelszámolásának befejezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1598/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” 2010. évi közhasznúsági jelentését és jóváhagyja az ennek részét képező 2010. évi egyszerűsített éves beszámolót a független könyvvizsgáló jelentésével és a Felügyelőbizottság jegyzőkönyvével együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1599/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” 2010. évi közhasznúsági jelentését, és jóváhagyja az ennek részét képező 2010. évi egyszerűsített éves beszámolót a független könyvvizsgáló jelentésével és a Felügyelőbizottság jegyzőkönyvével együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1600/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” végelszámolójának a 3. sz. mellékletként csatolt vagyonfelosztási javaslatát az adóbevallásokkal együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1601/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” végelszámolójának a 4. sz. mellékletként csatolt vagyonfelosztási javaslatát az adóbevallásokkal együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1602/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységet lezáró adóellenőrzésének befejezése után a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” iratai a Terézvárosi Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alagsorában kialakított irattárban kerülnek elhelyezésre.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó cégbírósági végzés meghozatalát követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1603/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységet lezáró adóellenőrzésének befejezése után az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” iratai a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola tanműhelyében kialakított irattárban kerülnek elhelyezésre.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó cégbírósági végzés meghozatalát követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1604/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás során a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” zárómérlegében kimutatott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységet lezáró adóellenőrzését követően maradó összeg közcélra, a Terézvárosi Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola részére kerüljön átutalásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1605/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás során az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” zárómérlegében kimutatott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységet lezáró adóellenőrzését követően maradó összeg közcélra, a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola részére kerüljön átutalásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1606/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” és az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” képviselőit, hogy a törlés iránti kérelmet a Cégbíróságon nyújtsák be.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1607/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” vagyona kiadásának határideje a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követő 90 napon belül történjen meg.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó cégbírósági végzés meghozatalát követő 90 napon belül

Felelős: Tarlós István

1608/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” vagyona kiadásának határideje a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követő 90 napon belül történjen meg.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó cégbírósági végzés meghozatalát követő 90 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat emléktábla elhelyezésének engedélyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1609/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a értelmében engedélyezi a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium belső udvari homlokzatán 50x60 cm méretű emléktábla elhelyezését az alábbi szöveggel:

„Ebben az épületben működött a Bolyai János Gimnázium 1955-től 1963-ig. Az emléktáblát állította az 50 éve érettségizett évfolyam és a Bolyai János Szakközépiskola közössége az iskola fennállásának 125. évfordulója alkalmából.”

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 2011/2012. tanévi szakképzési szakasz beiskolázási tervszámaira, új szakmák engedélyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1610/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szakmai vizsgára felkészítő intézmények 2011/2012. tanévi szakképzési szakaszának beiskolázási tervszámait az 1. számú, a „B” kategóriába sorolt szakképesítések tervszámait a 2. számú, és a „C” kategóriába sorolt szakképesítések tervszámait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1611/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a 4. számú mellékletben szereplő intézményekben a 2011/2012. tanévtől kezdődően a felsorolt új szakképesítések indítását.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1612/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság részére a 33 811 02 1000 00 00 OKJ számú pincér szakképesítés beiskolázási arányainak megváltoztatásával kapcsolatos kérelmét.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1613/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság részére a 31 525 02 1000 00 00 OKJ számú járműfényező szakképesítés beiskolázási arányainak megváltoztatásával kapcsolatos kérelmét.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1614/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Modell Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola Szakiskola (1137 Budapest, Vág u. 12-14.) Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság részére az 54 542 01 0010 54 02 OKJ számú ruhaipari technikus és a 33 542 05 0010 33 03 OKJ számú női szabó szakképesítés beiskolázási arányainak megváltoztatásával kapcsolatos kérelmét.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat „Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése” tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1615/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek működtetéséhez szükséges hálózatfejlesztésre a gazdasági szervezetek elhelyezésére kijelölt ingatlanok informatikai hálózatba kapcsolásával 127 500 E Ft értékben.

1616/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

„Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése” projekt megvalósítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzat 127 500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése” informatikai feladatot.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendelet módosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1617/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 50/1998. (X. 30.) Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. a) pontja alapján a 006602 azonosító számú engedélyokiratot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1618/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a gazdasági szervezetek működése 2011. szeptember 1-jei megkezdésének biztosítása érdekében, „Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése” feladat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás soron kívüli megkezdését.

Határidő: a döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum 2010. évi beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1619/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budapesti Történeti Múzeum szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, - és jóváhagyja a Budapesti Történeti Múzeum 2011. évi munkatervét a 2. sz. és a 3. sz. mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat Budapest Főváros Levéltára 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1620/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Főváros Levéltára 2010. évi szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és jóváhagyja Budapest Főváros Levéltára 2011. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a „Fohász a festészet újjászületéséért” c. szobor elhelyezésére az V. kerület, Erzsébet téren.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1621/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alapján, a Festészetet Kedvelők Köre Magyar Zsidó Egyesület kérelmére jóváhagyja az Egyesület költségviselésével, Kalmár János szobrászművész által készített „Fohász a festészet újjászületéséért” c. bronz kompozíció felállítását az V. kerület, Erzsébet téren, az V. kerületi Önkormányzat épületével szemben a mellékelt térképvázlat szerint, az alábbi felirattal:

FOHÁSZ A FESTÉSZET ÚJJÁSZÜLETÉSÉÉRT

Állította az egykori NEMZETI SZALON helyén / a Festészetet Kedvelők Köre / Magyar Zsidó Egyesület / Szilas Judit vezetésével.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1622/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Fővárosi Állat- és Növénykert 2010. évi szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, - és jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert 2011. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1623/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy 2012. szeptemberig terjessze a Közgyűlés elé a Fővárosi Állat- és Növénykert bővítésével kapcsolatos - a műszaki tartalmat és a finanszírozást is bemutató - beruházási és működési modellt.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1624/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy 2012. szeptemberig terjessze a Közgyűlés elé a Vidám Park áthelyezésével kapcsolatos - az új lehetséges helyszíneket és a megvalósíthatósági vizsgálatokat is tartalmazó - elképzeléseit.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1625/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2011. március 19-20. között Bukarestbe utazott az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai beszámolót, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben a 2. sz. melléklet szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1626/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál 2011. március 18. és 2011. március 20. között Vilniusba utazott az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai beszámolóját és engedélyezi részére az utazással összefüggésben a 2. sz. melléklet szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1627/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György új-zélandi és ausztráliai utazásával kapcsolatos szakmai beszámolót az 1. sz. mellékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Budapest Ösztöndíj Program keretében beérkező pályázatok elbírálási rendjére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1628/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a melléklet szerinti tartalommal határozza meg Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletével megalapított Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódóan a pályázatok elbírálásának rendjét.

A napirend 51. pontja: Javaslat fővárosi kisebbségi önkormányzatok támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1629/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az 1140/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat és a beérkezett pályázatok alapján támogatást nyújt a következő táblázatban szereplő fővárosi területi kisebbségi önkormányzatoknak az alábbiak szerint:

Sor-
szám
Szervezet Pályázati cél Pályázott összeg
(E Ft)
A Fővárosi
Közgyűlés által biztosított összeg
(E Ft)
1. Fővárosi Bolgár Önkormányzat Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
2. Fővárosi Cigány Önkormányzat Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
3. Fővárosi Görög Önkormányzat Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
4. Fővárosi Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
5. Fővárosi Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat
Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
6. Fővárosi Német Önkormányzat Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
7. Fővárosi Örmény Önkormányzat Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
8. Fővárosi Román Önkormányzat Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
9. Fővárosi Ruszin Önkormányzat Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
10. Szerb Fővárosi Önkormányzat Munkatervben szereplőprogram és működés 2 000 2 000
11. Fővárosi Szlovák Önkormányzat Munkatervben szereplő program és működés 2 000 2 000
MINDÖSSZESEN: 22 000 22 000

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1630/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben foglalt minta szerinti tartalommal a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokkal a támogatási szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződések közgyűlési döntést követő aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1631/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal az alább felsorolt szociális intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát.

- Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

1047 Budapest IV., Baross u. 100.;

1071 Budapest VII., Dózsa Gy. út 82/B;

1102 Budapest X., Halom u. 31.;

1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16.;

1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22.;

1173 Budapest XVII., Pesti út 117.;

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.;

8153 Polgárdi, Somlyói u. 2.;

9700 Szombathely, Bogáti út 72.;

2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.;

5701 Gyula, Vértanúk u. 1-5.;

Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona,

1064 Budapest VI., Rózsa u. 67.

- Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

1201 Budapest XX., Virág B. u. 36.

- Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona

8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.

- Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona

9971 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.;

6422 Tompa, Szabadföld u. 47.

- Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.;

8713 Kéthely, Magyari u. 35.;

8331 Sümeg-Darvastó;

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.;

9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.

- Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1632/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1631/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat szerint elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények Házirendjeinek jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1633/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal az alább felsorolt szociális intézmények Házirendjét.

- Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

1047 Budapest IV., Baross u. 100.;

1071 Budapest VII., Dózsa Gy. út 82/B;

1102 Budapest X., Halom u. 31.;

1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16.;

1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22.;

1173 Budapest XVII., Pesti út 117.,

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.;

8153 Polgárdi, Somlyói u. 2.;

9700 Szombathely, Bogáti út 72.;

2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.;

5701 Gyula, Vértanúk u. 1-5.;

Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona,

1064 Budapest VI., Rózsa u. 67.

- Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

1201 Budapest XX. Virág B. u. 36.

- Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona

8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.

- Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona

9971 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.;

6422 Tompa, Szabadföld u. 47.

- Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.;

8713 Kéthely, Magyari u. 35.;

8331 Sümeg-Darvastó;

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.;

9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.;

- Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1634/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1633/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat szerint elfogadott Házirendek jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 2010. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1635/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ a „Komplex Kardiovaszkuláris Rizikófaktor Szűrés” és az „Érted Mérek” prevenciós programról készült szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A napirend 55. pontja: Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ részére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1636/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatja a befogadási kérelmet, amely a Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott egészségügyi szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott speciális, magasabb felkészültséget igénylő ellátás végzésére, valamint a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott egészségügyi szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott, külön jogszabályban meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz, illetve gyógyszer alkalmazására vonatkozik, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 2. sz. mellékletben szereplő fenntartói támogató nyilatkozatot írja alá.

Határidő: a határozat kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Drog-Stop Budapest Egyesület „Nem vagy egyedül” című pályázata támogatási szerződés 3. sz. mellékletének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1637/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Drog-Stop Budapest Egyesület 345/2010. (VIII. 24.) számú egészségügyi és szociálpolitikai bizottsági határozatban jóváhagyott „Nem vagy egyedül” című nyertes pályázatához kapcsolódó FHP002/777-3/2010. sz. támogatási szerződés 3. sz. mellékletében rögzített költségvetés módosításához. Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosításának aláírására.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat az INDIT Közalapítvány „Iskolai Szociális Hálózat működtetése Budapesten a 2011-es évben” című program céljából kötött támogatási szerződés 3. sz. mellékletének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1638/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT) 345/2010. (VIII. 24.) számú egészségügyi és szociálpolitikai bizottsági határozatban jóváhagyott „Iskolai Szociális Munkás Hálózat működtetése Budapesten a 2011-es évben” című nyertes pályázatához kapcsolódó FHP002/785-3/2010. számú támogatási szerződés 3. sz. mellékletében rögzített iskolai szociális munkás hálózatban együttműködő középiskolák listájának módosításához. Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosításának aláírására.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat gép-műszer beruházási engedélyokiratok módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1639/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a 005909; 006371; 006374; 006376; 006379 egyedi azonosító számú beruházási engedélyokiratok módosítását az előterjesztés 6-10. sz. melléklete szerint.

Felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokiratok aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1640/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a telemedicina megvalósításáról szükség szerint, de legalább 2 havonta tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2011. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1641/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az alábbi épület védettségét nem szünteti meg: 2.2. Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 72. hrsz.: 224 670/1.

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Előterjesztés a Fehérvári út Bocskai út-Móricz Zsigmond körtér közötti részének átmenő forgalom elől elzártnak tartásáról és a körtér hosszú távú rendezéséről.

Előterjesztő: Somfai Ágnes

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1642/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fehérvári út belső szakaszának közlekedési rendjének átgondolására az átmenő forgalom előli lezárás megvizsgálására, a parkolóhelyek és gyalogos, kerékpáros felületek növelésére vonatkozó koncepció kidolgozására felkéri a BKK Zrt.-t. Felkéri továbbá a BKK Zrt.-t, hogy a XI. kerületi Önkormányzattal működjön együtt a felülvizsgálat során, és kezdeményezze a szükséges mértékben a helyi lakosság és civil szervezetek bevonását.

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 8-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére