A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. július 14-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2126/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a metrójárművek beszerzésével kapcsolatban.

1/a. Javaslat HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület részére tagdíj kifizetésére.

2. Javaslat a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím előirányzatának felhasználására (II. ütem).

3. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti keret- és éves közszolgáltatási szerződés megkötésére.

4. A helyi közforgalmú közlekedés tőkepótló támogatására a BKV Zrt.-vel kötött 2010. és 2011. évi pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosítása.

5. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Javaslat az európai uniós társfinanszírozású projektek vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések módosításához kapcsolódó hatáskör-átruházásra.

7/a. Javaslat a Budapest XXII. kerület, Dunapart logisztikai területre és Dunapart II. területre vonatkozóan településrendezési szerződés megkötésére.

7/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Dunapart logisztikai területre és Dunapart II. területre vonatkozóan.

8. Javaslat Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítés KMOP-2009-09-4.5.3-0061 azonosítószámú projekttámogatási szerződés 2. sz. módosításának jóváhagyására.

9. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Pannonia Provincia Program című projekt támogatási szerződésmódosításának és a beruházási engedélyokirat I. számú módosításának jóváhagyására.

10. Javaslat a Budapest területén élő hajléktalan személyek számára a szociális ellátás különféle formáit nyújtó szakmai koncepció elfogadására és a megvalósítását biztosító döntések meghozatalára.

11. Javaslat teljesítményvolumen fenntartói átcsoportosítására a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet és a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza között.

12. Javaslat a gazdasági társasággá alakuló színházak alapító okiratainak módosítására a kapcsolódó cégbírósági végzésekben foglaltak szerint.

13. Javaslat fővárosi fenntartású egészségügyi intézmény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház) vezetői pályázatának elbírálására.

14. Fegyelmi tárgyalás a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetőjével szemben indított fegyelmi eljárásban.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2127/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a metrójárművek beszerzésével kapcsolatban.

1/a. Javaslat HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület részére tagdíj kifizetésére.

2. Javaslat a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím előirányzatának felhasználására (II. ütem).

3. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti keret- és éves közszolgáltatási szerződés megkötésére.

4. A helyi közforgalmú közlekedés tőkepótló támogatására a BKV Zrt.-vel kötött 2010. és 2011. évi pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosítása.

5. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Javaslat az európai uniós társfinanszírozású projektek vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések módosításához kapcsolódó hatáskör-átruházásra.

7/a. Javaslat a Budapest XXII. kerület, Dunapart logisztikai területre és Dunapart II. területre vonatkozóan településrendezési szerződés megkötésére.

7/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Dunapart logisztikai területre és Dunapart II. területre vonatkozóan.

8. Javaslat Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítés KMOP-2009-09-4.5.3-0061 azonosítószámú projekttámogatási szerződés 2. sz. módosításának jóváhagyására.

9. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Pannonia Provincia Program című projekttámogatási szerződésmódosításának és a beruházási engedélyokirat I. számú módosításának jóváhagyására.

10. Javaslat a Budapest területén élő hajléktalan személyek számára a szociális ellátás különféle formáit nyújtó szakmai koncepció elfogadására és a megvalósítását biztosító döntések meghozatalára.

11. Javaslat teljesítményvolumen fenntartói átcsoportosítására a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet és a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza között.

12. Személyi javaslat a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati társulás társulási tanács tagi képviselői, egyben elnöki tisztére.

13. Javaslat felügyelőbizottsági tagcserére.

14. Közraktárak Fejlesztési Projekt - tulajdonosi szándéknyilatkozat.

15. Javaslat a gazdasági társasággá alakuló színházak alapító okiratainak módosítására a kapcsolódó cégbírósági végzésekben foglaltak szerint.

16. Javaslat fővárosi fenntartású egészségügyi intézmény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház) vezetői pályázatának elbírálására.

17. Fegyelmi tárgyalás a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetőjével szemben indított fegyelmi eljárásban.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület részére tagdíj kifizetésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2128/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület javára a „7219/149 Tagdíjak” címkód terhére 2 M Ft összegű tagdíj kifizetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 1. pontja: Javaslat a metrójárművek beszerzésével kapcsolatban.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2129/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (7) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (4) bekezdése alapján utasítja a BKV Zrt. vezérigazgatóját a módosított 1.?sz. mellékletben szereplő „Megállapodás” aláírására a Budapest Metropolis Consortiummal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2130/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, utasítsa a BKV vezérigazgatóját az előterjesztés módosított 1. számú mellékletét képező „Megállapodás” 3. pontja szerinti projektlevél BMC-nek való megküldésére azt követően, hogy 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet Közlekedési Zrt. ellenjegyzésével ellátott „Megállapodás” a Főpolgármesteri Hivatalba megérkezett.

Határidő: az ellenjegyzéssel ellátott „Megállapodás” Főpolgármesteri Hivatalba történő megérkezésétől számítva azonnal

Felelős: Tarlós István

2131/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 100/N. § (7) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (4) bekezdése alapján utasítja a BKV Zrt. vezérigazgatóját arra, hogy:

- amennyiben 2011. július 26-ig a Budapest Metropolis Consortium részéről a módosított 1. sz. mellékletben szereplő „Megállapodás” aláírására nem kerül sor, a „Megállapodás” megkötésétől álljon el, továbbá haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a metrószerelvények új közbeszerzési eljárásban történő beszerzése és az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése érdekében;

- amennyiben a módosított 1. sz. mellékletben szereplő „Megállapodás” 1. pontjának utolsó bekezdése szerint a „Megállapodás” hatálya megszűnik, haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a metrószerelvények új közbeszerzési eljárásban történő beszerzése és az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím előirányzatának felhasználására (II. ütem).

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2132/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság működőképessége megőrzése érdekében csökkenti a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím kiadási előirányzatát 166 802 E Ft-tal és egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze be a soron következő költségvetési rendeletet módosító Közgyűlés ülésére.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2133/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság működőképessége megőrzése érdekében felkéri a főpolgármestert a többlettámogatás soron kívüli utalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti keret- és éves közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2134/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási keretszerződést, valamint a 2011. évre szóló, éves közszolgáltatási szerződést az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal, az információbiztonságra és vállalatbiztonságra vonatkozó feladat kivételével. Felkéri a főpolgármestert a módosított közszolgáltatási szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2135/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2629/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: A helyi közforgalmú közlekedés tőkepótló támogatására a BKV Zrt.-vel kötött 2010. és 2011. évi pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2136/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKV Zrt.-vel kötött 2010. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel módosításával, felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a megállapodás 1. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2137/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a BKV Zrt.-vel kötött 2011. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel módosításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a megállapodás 1. sz. módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2011. (VII. 27.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat az európai uniós társfinanszírozású projektek vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések módosításához kapcsolódó hatáskör-átruházásra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2011. (VII. 27.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2138/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a hatáskörében megkötött szerződésmódosításokról tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 7/a. pontja: Javaslat a Budapest XXII. kerület Dunapart logisztikai területre és Dunapart II. területre vonatkozóan településrendezési szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2139/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a településrendezési szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 2011. július 31.

Felelős: Tarlós István

2140/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az ingatlant terhelő jelzálogjogról szóló, ügyvéd által ellenjegyzett szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Dunapart logisztikai területre és Dunapart II. területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XXII. kerület, Dunapart II. területére és Dunapart logisztikai területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 45/2011. (VII. 27.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2141/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

2142/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Beruházó és a Fővárosi Önkormányzat között a településrendezési szerződés megkötésre nem kerül, intézkedjen olyan tartalmú rendeletmódosítás előkészítéséről, hogy az 1. sz. melléklet szerinti módosítás ne lépjen hatályba.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését megelőzően

Felelős: Tarlós István

2143/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítés KMOP-2009-09-4.5.3-0061 azonosítószámú projekttámogatási szerződés 2. sz. módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2144/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” című „KMOP-2009-09-4.5.3-0061” azonosítószámú pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződés 2. sz. módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Pannonia Provincia Program című projekt támogatási szerződésmódosításának és a beruházási engedélyokirat I. számú módosításának jóváhagyására.

Előterjesztők: Csomós Miklós, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2145/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Történeti Múzeum „Pannonia Provincia Program” című, KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022 azonosítószámú projekttámogatási szerződés 1. sz. módosítását a Fővárosi Közgyűlés 2170/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozata alapján, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy tájékoztassa a Budapesti Történeti Múzeum vezetőjét a Fővárosi Közgyűlés döntéséről.

Határidő: 2011. július 31.

Felelős: Tarlós István

2146/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. évi költségvetés készítésekor az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” címen belül - az engedélyokirattal, a támogatási szerződéssel és a 2011. évi teljesítéssel összhangban - a 2012. évi szükséges előirányzatok betervezéséről.

Határidő: 2012. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

2147/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt, 6438. azonosító számú, „Budapesti Történeti Múzeum Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)” megnevezésű engedélyokirat 1. sz. módosítását, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8. nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest területén élő hajléktalan személyek számára a szociális ellátás különféle formáit nyújtó szakmai koncepció elfogadására és a megvalósítását biztosító döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2148/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 3.) szándékát fejezi ki, hogy 2012-2014 között minden esztendőben - amennyiben pénzügyi helyzete és költségvetése engedi - biztosítja az elfogadott koncepcióban meghatározott, a nem önkormányzati szervezetek által elvégzendő feladatok megvalósításához szükséges évi legalább (301-301) 340-340 M Ft-ot.

Határidő: a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

12.) megvizsgálja a közösségi lakásszektor növelésének lehetőségeit Budapesten és ennek érdekében egyeztetéseket folytat a fővárosi kerületi önkormányza-tokkal és a központi kormányzattal.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2149/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákosnak a határozati javaslat 1. és 3. pontjának külön történő szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2150/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a „Közterület helyett emberibb körülmények” elnevezésű fővárosi hajléktalan-ellátási koncepciót, feladataival, azok időrendi ütemezésével és feladatai végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosításával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2151/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

A 2011. évi pénzügyi feltételek megteremtése érdekében a diszpécserszolgálat, a krízisautó és a speciális utcai szolgálatok működtetésére csökkenti a „9172 Céltartalék a hajléktalan férőhelyek támogatására” cím előirányzatát 41 438 E Ft-tal, egyidejűleg a feladatok 2011. november 1-je és 2012. március 31-e közötti időszakban történő ellátásához megemeli a „8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím, kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 8 606 E Ft-tal, valamint a „8303 Menhely Alapítvány” cím, kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 32 832 E Ft-tal. A szolgáltatás (elhelyezés) vásárlás pénzügyi fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 40 000 E Ft-tal, egyidejűleg a feladatok 2011. november 1-je és 2012. március 31-e közötti időszakban történő ellátásához egyszeri jelleggel megemeli a „8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím, kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 13 200 E Ft-tal, valamint egyszeri jelleggel a „8303 Menhely Alapítvány” cím, kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 26 800 ezer Ft-tal.

Határidő: a költségvetési rendelet szeptemberi módosításával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

2152/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Szándékát fejezi ki, hogy 2012-2014 között minden esztendőben - amennyiben pénzügyi helyzete és költségvetése engedi - biztosítja az elfogadott koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításához szükséges évi legalább 301-301 M Ft-ot.

Határidő: a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2153/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Az elfogadott fővárosi hajléktalan-ellátási koncepcióban szereplő feladatok végrehajtására a 2151 és 2152/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozatban szereplő összegű támogatásokat a „8303 Menhely Alapítvány” és a „8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület” számára a mellékelt „támogatási szerződések” szerinti összegekkel biztosítja.

Határidő: október 15.

Felelős: Tarlós István

2154/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti

a) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a határozatlan idejű támogatási szerződést,

b) a Menhely Alapítvánnyal a 3. számú melléklet szerinti tartalommal a határozatlan idejű támogatási szerződést, és

c) felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Határidő: a vonatkozó előirányzat biztosításáról szóló költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépésétől kezdődően, de legkésőbb október 15.

Felelős: Tarlós István

2155/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. számú mellékletben foglalt intézkedési javaslatokat, feladatokat érvényesítse tevékenysége során.

Határidő: október 1-jétől folyamatosan

Felelős: Tarlós István

2156/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatt működő Idősek Otthona Erdőkertes, Petőfi Sándor u. 49. szám alatti telephelye a továbbiakban elsődlegesen Budapest területén élő hajléktalan személyek idősotthoni elhelyezését szolgálja.

Határidő: október 1-jétől folyamatosan

Felelős: Tarlós István

2157/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzat közszolgáltató cégei és intézményei vezetőivel a lakástalan/hajléktalan személyek nagyobb számban történő tényleges foglalkoztatásáról/alkalmazásáról, valamint az érintett cégek munkásszállóin a foglalkoztatott lakástalan/hajléktalan személyek támogatott lakhatása biztosításáról.

Határidő: október 1-jétől folyamatosan

Felelős: Tarlós István

2158/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei bázisán

- legalább 2x50 férőhelyes önálló pavilon kialakításának és működtetésének feltételeit a fedél nélküli, beteg emberek ellátása, kórházi első befogadása, vagy hosszabb ápolása, lábadozása biztosítására,

- elegendő-e a jelenlegi detoxikáló kapacitás a várhatóan növekvő igénybevétel esetén is,

- hogyan biztosítható megnyugtató módon Budapesten legalább egy fertőtlenítő állomás üzemeltetése,

- hogy mind a területi pszichiátriai gondozók, mind a pszichiátriai osztályok kapacitása érzékelhetően növekedjen az elkövetkező években,

- a vizsgálat eredményeiről, javaslatairól tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: október 1-jétől folyamatosan

Felelős: Tarlós István

2159/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert: intézkedéseivel segítse, hogy - a hajléktalanná válás megelőzése érdekében - a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi intézményekben továbbra is legyen elsőrendű feladat

a) az utógondozói rendszer fenntartása, működtetése, illetve a lehetőségek függvényében kiterjesztése,

b) a jelenlegi ún. otthonteremtési támogatás rendszerének áttekintése, célzottabbá tétele, valamint e támogatási rendszeren belül a lakásvesztés kockázatának csökkentése,

c) a fővárosi gyermekvédelmi intézményekből kikerülő fiatalok elsőbbséggel indulhassanak az önkormányzat bérlakáspályázatai során, valamint

d) a 24 év alatti, már hajléktalanná vált gondozottak utógondozásának szervezett megoldása.

Határidő: október 15-től folyamatosan

Felelős: Tarlós István

2160/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy a Fővárosi Önkormányzat lakásgazdálkodása területén milyen keretek között biztosítható elsőbbség a fővárosi hajléktalan-ellátásból pályázók részére az önkormányzat bérlakáspályázatai során, valamint milyen feltételekkel adható át a BMSZKI-nak a Fővárosi Önkormányzat ún. átmeneti lakásai közül a megürülő Kőbányai úti kislakások pályáztatása, majd a vizsgálatok eredményeiről kapjon tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlés.

Határidő: 2011. december 31-ig

Felelős: Tarlós István

2161/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy felterjesztési jogával élve javaslatot tesz a Miniszterelnöknek a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának - a képviselői javaslatban vastag betűvel jelölt tartalmú - módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2162/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a felterjesztés aláírására.

Határidő: a döntés kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat teljesítményvolumen fenntartói átcsoportosítására a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet és a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza között.

Előterjesztő: dr. Velkey György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2163/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

kezdeményezi az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál (OEP) a saját fenntartásában működő Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézettől a 2011. június-augusztus időszak (3 hónap) vonatkozásában havi 1,5 millió német pont teljesítményvolumen átcsoportosítását a Heim Pál Gyermekkórházba, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az átcsoportosításhoz szükséges intézkedéseket az OEP felé tegye meg.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Személyi javaslat a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati társulás társulási tanács tagi képviselői, egyben elnöki tisztére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2164/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a Fővárosi Önkormányzat tag részéről eljáró képviselőként (egyben a Társulás elnökének jelölt személyként) - fővárosi önkormányzati képviselői jogviszonyának megszüntetéséig terjedő időszakra - a Fővárosi Közgyűlés Orbán Gyöngyi fővárosi önkormányzati képviselőt választja meg, aki a tevékenységét csak a társulási szerződés hatályba lépését követően láthatja el.

A napirend 13. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tagcserére.

Előterjesztő: Losonczy Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2165/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Fővárosi Közgyűlés a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

a) visszahívja a társaság felügyelőbizottságából Kalina Györgyöt 2011. július 14-ei hatállyal;

b) a megüresedő felügyelőbizottsági helyre megválasztja Gyenge Zsoltot (a. n.: Szekeres Ágnes, lakcím: 1123 Budapest, Győri út 18.) 2011. július 14-től 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását a többi felügyelőbizottsági taggal azonos mértékben 214 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Közraktárak Fejlesztési Projekt - tulajdonosi szándéknyilatkozat.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2166/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és ez alapján, valamint a 60. §-a alapján CET Közraktárak Projekt kapcsán a Kp/317/36/2008/VIII. (eredeti), a Kp/3681/51/2010/VIII. (módosított), valamint a Kp/3681/56/2010/VIII. (módosított) építési engedély alapján lefolytatott kivitelezési munkálatok befejeztével szükséges jogerős használatbavételi engedély megszerzésével összefüggő hatósági eljárásban a Budapest 37061/6, 37061/7 és 37061/8 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában jóváhagyja az 1-4 sz. mellékletekben foglalt tulajdonosi szándéknyilatkozatokat, és felkéri a főpolgármestert az 1-4. sz. mellékletekben foglalt szándéknyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. július 14-i ülésén.

Megyesné dr. Hermann Judit s. k. Tarlós István s. k.
aljegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére