A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2738/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat helyi népszavazás elrendelésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2739/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a 2010. október 4.-2014. október 30. közötti időszakban induló beruházásokat és fejlesztéseket vizsgáló bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2740/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2741/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására, és egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

2. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. negyedévi többlettámogatására.

3. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötött 2011. évre szóló éves közszolgáltatási szerződés módosítására.

4. Javaslat a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca” programhoz tartózó ingatlanok létesítésére.

5. Javaslat számítástechnikai eszközök selejtezésére.

6. Javaslat megállapodás megkötésére a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami működtetése kapcsán.

7. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

8. Javaslat a Rendészeti Egyeztető Fórum résztvevőinek pontosítására, módosítására.

9. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. A BVK Holding Zrt. leányvállalatai alapító okiratainak jóváhagyása.

11. Közgyűlési döntés a BKK részére történő működési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

12. Javaslat a budapesti közösségi közlekedési reklámhelyek hasznosításával kapcsolatos döntésekre.

13. 2011. évi híd-, műtárgy felújítási munkák.

14. Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt benyújtására a KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű konstrukcióban.

15. Javaslat az FKF Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosításával, valamint a BKK Közút Zrt. közszolgáltatási szerződésének megkötésével kapcsolatos döntésekre.

16. Az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok átadásáról Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatával 2011. VIII. 31-én elfogadott megállapodás módosítása.

17. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a IV. ker. 76561/85 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő uszoda építési engedélyének megszerzéséhez.

18. Javaslat a Gesztus Műhely Egyesülettel szemben fennálló behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

19. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi beszámolója.

20. Javaslat egyes, a BKK, és a Fővárosi Önkormányzat közötti fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodások módosítására.

21. Javaslat a CATCH_MR INTERREG IVC program keretében megvalósuló projekt hazai társfinanszírozási szerződésének megkötésére.

22. Javaslat a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítására.

23. Javaslat a KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz., Dél-budapesti régió vízrendezése c. projekt támogatási szerződésének 5. számú módosítására.

24. Javaslat „A Szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkja fejlesztése” - pályázat benyújtására a KEOP-7.3.1.3/09-11 és KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba.

25. Javaslat „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c., KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerződésének 3. módosítására.

26. Javaslat a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” c., KMOP-4.5.3-09-2009-0003 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

27. Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítése kapcsán szükséges döntésekre.

28. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartási támogatása kapcsán szükséges döntésekre.

29. „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat kiírása Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására - technikai módosítás.

30. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felújítási feladatainak átcsoportosítására, valamint a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X. kerület, Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása” tárgyú engedélyokirat jóváhagyására.

31. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum behajthatatlan követeléseinek elengedésére.

32. Javaslat a Budapest XIV. kerület, Zichy Mihály u. 14. sz. alatt található ingatlan (Petőfi Csarnok) bérbeadására.

33. Javaslat Wass Albert mellszobor elhelyezésére.

34. Javaslat a Varga István Oktatási Alapítvány ingyenes székhelyhasználatára.

35. Javaslat „A Beszédhibás Gyermekekért” Alapítvány ingyenes székhelyhasználatára.

36. Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződésre és a szükséges alapító okirat módosításra.

37. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

38. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

39. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

40. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

41. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

42. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kisajátítási ügyekben hozott határozatokról.

43. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról.

44. „Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2012. évi üzemeltetése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

45. „Helyi Adók Információs Rendszer továbbfejlesztése egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetősége érdekében” tárgyú, közösségi eljárás szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

46. Fekete János közoktatási intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyáról való lemondása.

A napirend 1. pontja: Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására, és egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. negyedévi többlettámogatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2742/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működőképessége megőrzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 391 651 E Ft-tal és egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2743/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság likviditásának megőrzése érdekében felkéri a főpolgármestert a többlettámogatás soron kívüli utalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötött 2011. évre szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2744/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szabó György módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a főváros vezetése áttekinti a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi történetét, hasznosságát, és a ténylegesen végzett tevékenység alapján megvizsgálja az Alapító szándék teljesülését. A vizsgálat eredményéről készült összefoglalót a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén ismerteti, és továbbműködtetési javaslat esetén egységes szerkezetű dokumentációval és határozati javaslattal előterjeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2745/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Városgondnoki rendszer kiépítésének folytatása (szoftver- és eszközbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés és központi adatfeldolgozásra alkalmas diszpécser központ technikai kiépítése) beruházási feladat ellátója a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legyen, a vele kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján. A kivitelezéséhez szükséges 71 000 E Ft a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. között kötött 2011. évre szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés keretében ellátandó feladatokra biztosított előirányzat terhére kerül átcsoportosításra a beruházási feladat megvalósításához.

2746/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Városgondnoki rendszer kiépítéséhez kapcsolódó feladat végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 71 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, ezen belül a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2747/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2748/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a Városgondnoki rendszer kiépítésének folytatása beruházási feladatra vonatkozó pénzeszközátadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

Határidő: a feladathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2749/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. között kötött 2011. évre szóló, Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a feladathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca” programhoz tartozó ingatlanok létesítésére.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2750/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a 75848 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, 99 évre szóló, határozott időtartamú haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2751/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐGÁZ Zrt.-vel a 7612/15 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, 5 évre szóló, határozott időtartamú bérleti szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2752/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel a 38818/42 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 5 évre szóló, határozott időtartamú bérleti szerződést és az annak mellékletét képező beruházási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés és a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2753/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. a 75848, 7612/15, és a 38818/42 hrsz.-ú ingatlanok műszaki átalakítását és ez évi műszaki üzemeltetését a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése keretén belül lássa el. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 335 271 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatát. A kiadásból dologi kiadások (áfával) 30 638 E Ft, intézményi felújítási kiadások (áfával) 304 633 E Ft. Az általános tartalékból finanszírozott kiadást vissza kell pótolni a BFVK Zrt. kezelésében álló, a főváros feladatellátásához nélkülözhető ingatlanvagyon portfólióból történő ingatlanértékesítésből származó többletbevételből.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosításra a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása, az ingatlanértékesítésre folyamatos

Felelős: Tarlós István

2754/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése 1. számú II/1. jelölésű (Nem lakás célú üzemeltetett ingatlanok) mellékletét kiegészíti a IV. ker., Váci út 102. szám alatti 75848 hrsz.-ú, az I. ker., Feszty Árpád u. 6. szám alatt található 7612/15 hrsz.-ú és a VIII. ker., Salgótarjáni út 1-3. szám alatti 38818/42 hrsz.-ú ingatlanokkal, valamint a hozzájuk rendelt feladatokkal és a fenti ingatlanok műszaki átalakítási és műszaki üzemeltetési munkái fedezetére biztosított bruttó 335 270 559 Ft összeggel módosítja a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2/1. és 2/2. számú (Előirányzott Kompenzáció mértéke) mellékletét.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2755/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Fűtött utca” program megvalósítása során a 2011. évi CVI. tv. 1. § (3) bekezdésének f) pontja alapján közfoglalkoztatóként a BFVK Zrt. járjon el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2756/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Belügyminisztériumnál, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága a „Fűtött utca” program megvalósításához szükséges beszerzéseket az ország nemzetbiztonsági érdekeit érintő beszerzéssé minősítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2757/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IV., Váci út 102., valamint a Budapest VIII., Salgótarjáni út 1-3. sz. alatti ingatlanokban kialakításra kerülő éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők működtetéséhez az átmeneti finanszírozási rendeletben biztosít forrást a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára 59 862 E Ft működési támogatásként a 2012. január 1. és a 2012. március 31. közötti időszakra. A működési támogatásból a személyi juttatás 29 695 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 8017 E Ft, dologi kiadás 22 150 E Ft.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi átmeneti finanszírozásáról szóló rendelet tervezése

Felelős: Tarlós István

2758/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Józsefvárosi Önkormányzattal együttműködve vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a „Fűtött utca” program végrehajtása során egy más típusú, Józsefvárosban működő hajléktalanellátó szolgáltatás kiváltásra kerüljön.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat számítástechnikai eszközök selejtezésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2759/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztéshez mellékelt jegyzőkönyvben foglalt immateriális javak, készletek, tárgyi eszközök selejtezését, illetve megsemmisítését. Elrendeli a selejtezett eszközök állományból való kivezetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2760/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a selejtezési jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami működtetése kapcsán.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2761/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az egyes fővárosi egészségügyi intézmények állami tulajdonba történő átadás-átvételét előkészítő megállapodást.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2762/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodás III. számú mellékletét is képező, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásából az állam fenntartói jogába kerülő egészségügyi intézmények vezetőinek különleges beszámolási és tájékoztatási kötelezettségéről szóló munkáltatói intézkedésről tájékoztassa az érintett intézményvezetőket a megállapodás megkötését követően.

Határidő: a megállapodás megkötését követően

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2763/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a végleges megállapodás aláírása előtt annak szövegét terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé.

Határidő: a végleges megállapodás-tervezet elkészülte

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2764/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a határozati javaslatokról név szerint kíván szavazni.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2765/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az egyes fővárosi egészségügyi intézmények állami tulajdonba történő átadás-átvételét előkészítő megállapodást.

2766/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodás I. számú mellékletében szereplő egyes vagyonelemek listája vonatkozásában - az ott meghatározott körben - kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó vagyoni elemek (ingatlan, ingóság stb.) körének és átadhatóságának tárgyában - az átadás-átvétel feltételeként - megalkotandó törvény előkészítéséről, oly módon, hogy az átadás kapcsán a Fővárosi Önkormányzatot vagyonvesztés ne érje.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2767/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodás II. számú melléklete szerinti munkacsoportok működtetésének megkezdéséhez szükséges intézkedéseket hozza meg.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2768/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodás III. számú mellékletét is képező, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásából az állam fenntartói jogába kerülő egészségügyi intézmények vezetőinek különleges beszámolási és tájékoztatási kötelezettségéről szóló munkáltatói intézkedésről tájékoztassa az érintett intézményvezetőket a megállapodás megkötését követően.

Határidő: a megállapodás megkötését követően

Felelős: Tarlós István

2769/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a végleges megállapodás aláírása előtt annak szövegét terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé.

Határidő: a végleges megállapodás-tervezet elkészülte

Felelős: Tarlós István

2770/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás 8/i. pontját az alábbiak szerint módosítja: „Az átadásra kerülő egészségügyi intézmények ingó- és ingatlan vagyonának felmérését közösen, külön megállapodás alapján végzik, s ennek költségét a NEFMI viseli.”

A napirend 7. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2771/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 2772-2773/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

2772/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A 830/2005. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2030/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2031/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 998/2008. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 783/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 663/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

2773/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A 760/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- az 560/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. október 31-re módosítja;

- a 102/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 103/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- az 1373/2011. (V. 25) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- az 1374/2011. (V. 25) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Rendészeti Egyeztető Fórum résztvevőinek pontosítására, módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2774/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Rendészeti Egyeztető Fórum összetételét (állandó tagok, állandó meghívottak, eseti jelleggel meghívottak) az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetében foglaltaknak megfelelően, a befogadott módosítással, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2072/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott mellékletet (3. számú melléklet).

2775/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti a 2072/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatát, melyben a Rendészeti Egyeztető Fórum elnökeként Zsolnai József közbiztonsági tanácsnok került megnevezésre, ezzel egyidejűleg egyetért azzal, hogy a Rendészeti Egyeztető Fórum állandó tagjának a Főpolgármesteri Hivatalból önkormányzati főtanácsadó, a Közterület-felügyelettől intézményvezető kerüljön kijelölésre a főpolgármester által.

2776/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Rendészeti Egyeztető Fórum ülésére állandó jelleggel meghívásra kerülnek, és ezeken az üléseken részt vehetnek a közgyűlési pártok képviselői.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 63/2011. (X. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés módosított 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2777/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés 1. sz. mellékletét új, 16. §-sal egészíti ki, egyidejűleg a 16. § számozása 17. §-ra változik:

„16. § A R. 1-5. sz. mellékleteiben a „Moszkva tér” szövegrész helyébe a „Széll Kálmán tér” szövegrész lép, a „Roosevelt tér” szövegrész helyébe a „Széchenyi István tér” szövegrész lép, a „Köztársaság tér” szövegrész helyébe a „II. János Pál pápa tér” szövegrész lép, a „Pesti alsó rakpart” szövegrész helyébe „Jane Haining rakpart - id. Antall József rakpart” szövegrész lép.”

A napirend 10. pontja: A BVK Holding Zrt. leányvállalatai alapító okiratainak jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2778/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dematerializált részvénnyé alakítja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-042582) 1-283.500 sorszámú, 100 000 Ft névértékű, 100 000*100 összevont címletű 2835 darab, valamint a 283501-283599 sorszámú, 100 000 Ft névértékű, alapcímletű névre szóló törzsrészvényét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2779/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-042582) új alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2013/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2780/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dematerializált részvénnyé alakítja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40., cégjegyzékszáma: 01-10-043152) 000001-040000 sorszámú, 100 000 Ft névértékű, 100 000*100 összevont címletű 400 darab, valamint a 040001-044000 sorszámú, 400 darab 100 000 Ft névértékű 10*100.000 összevont címletű, továbbá a 044001-044340 sorszámú, 100 000 Ft névértékű, alapcímletű névre szóló törzsrészvényét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2781/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-043152) új alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2008/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2782/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dematerializált részvénnyé alakítja a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16., cégjegyzékszáma: 01-10-042694) 000001-000100 sorszámú, 100.000 Ft névértékű, 100.000*100 összevont címletű 100 darab, valamint a 000101-000159 sorszámú, 59 darab 100 000 Ft névértékű 10*100 000 összevont címletű, továbbá a 000160-000167 sorszámú, 100 000 Ft névértékű, alapcímletű névre szóló törzsrészvényét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2783/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-042694) új alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2009/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2784/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dematerializált részvénnyé alakítja a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90., cégjegyzékszáma: 01-10-042452) 000001-000500 sorszámú, 500 000 Ft névértékű, 1937 darab, alapcímletű névre szóló törzsrészvényét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2785/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Fővárosi Kertészeti Zártkören Működő Nonprofit Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-042452) új alapító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2011/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2786/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-466332) (FŐKÉTÜSZ Kft.) új alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2012/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2787/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) (cégjegyzékszáma: 01-09-466334) új alapító okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a jelenleg hatályos 2014/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2788/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító okiratok hatályon kívül helyezéséről és az új társasági alapító okiratok elfogadásáról értesítse a BVK Holding Zrt. Igazgatóságát annak érdekében, hogy a BVK Holding Zrt. Igazgatósága haladéktalanul adja ki a 2778-2787/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatokkal azonos tartalmú alapítói határozatokat, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról és azok Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Közgyűlési döntés a BKK részére történő működési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2789/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BKK Zrt. intézményfejlesztési és működési feladatainak ellátására szolgáló, a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzaton szereplő 215 467 E Ft összegre vonatkozó, a 2011. évi működési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a budapesti közösségi közlekedési reklámhelyek hasznosításával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2790/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a beterjesztett javaslatot és új pályázati kiírás elkészítésére utasítja a BKV Zrt.-t. Az új kiírás a Kbt. előírásainak figyelembevételével készüljön, és tartalmazza azt az elvárást, hogy a futamidő lejártával a kiíró tulajdonába kerülnek a reklámeszközök és a tartó szerkezetek. Az ajánlattételi felhívást és a kapcsolódó dokumentumokat a BKV Zrt. jóváhagyásra köteles a Közgyűlés elé terjeszteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2791/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a befogadott kiegészítéssel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, a BKV reklámfelületeinek hasznosításáról szóló koncepcióban foglaltakat, amelynek keretében megtörtént a BKV reklámfelületeinek hasznosítását ellátó fővárosi tulajdonú nonprofit kft. megalakításának, vagy a reklámfelületek BKK kezelésébe adásának vizsgálata is.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2792/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a BKV Zrt. alapítói okiratának 9.3.16. pontja alapján, az alapító kizárólagos hatáskörében eljárva elfogadja az előterjesztő által kiegészített, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívás tervezetet, és felkéri a főpolgármestert, hogy a nyilvános versenyeztetési eljárás BKV Zrt. általi lefolytatását követően a döntési javaslatot jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázatok értékelését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2793/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt.-vel a közszolgáltatási szerződés keretein belül dolgoztassa ki a BKV reklámfelületeinek közérdekű és egyéb (sport, kultúra, közlekedési tudatformálás) célú hasznosításának alapelveit - azaz a reklámhelyeken elhelyezett reklámfelületek 10%-ának közérdekű és egyéb (sport, kultúra, közlekedési tudatformálás) célú hasznosításának elveit - és eljárásrendjét és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázat eredményéről történő döntés előterjesztésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2794/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. bevonásával vizsgáltassa meg, vannak-e a 2793/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozat szerinti hasznosításból esetlegesen kimaradó, eddig BKV kezelésű, de fővárosi tulajdonú közterületi reklámhelyek, és ha igen, adjon javaslatot azok kezelésére.

Határidő: a pályázat eredményeként megkötésre kerülő szerződés megkötését követő 90 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: 2011. évi híd-, műtárgy felújítási munkák.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2795/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „VIII., Kerepesi úti, „Százlábú híd” felújítása” kivitelezési feladatra. Ennek érdekében a „2009. évi felüljáró felújítás 2. csoport” feladatról a 2010. évi előkészítési feladatok költségét, 41 907 E Ft-ot átvezet, továbbá a 2011. évi előirányzatból 42 199 E Ft-ot biztosít a megvalósításra, valamint a „Hídfelújítások” feladat előirányzatából 2011-ben 150 000 E Ft-ot, 2012-ben 2 050 000 E Ft-ot, 2013-ban 800 000 E Ft-ot biztosít a feladat megvalósítására. A feladat összköltsége: 3 084 106 E Ft.

2796/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „X., Sibrik Miklós úti híd felújítása” kivitelezési feladataira. Ennek érdekében a „2009. évi felüljáró felújítás 2. csoport” feladatról a 2010. évi előkészítési feladatok költségét, 36 875 E Ft-ot átvezet, továbbá a 2011. évi előirányzatból 36 875 E Ft-ot biztosít a megvalósításra, valamint a „Hídfelújítások” feladat előirányzatából 2011-ben 150 000 E Ft-ot, 2012-ben 2 150 000 E Ft-ot, 2013-ban 900 000 E Ft-ot biztosít a feladat megvalósítására. A feladat összköltsége: 3 273 750 E Ft.

2797/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” feladat megvalósítására 367 400 E Ft-ra.

2798/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” feladat előkészítésére és kivitelezésére 620 000 E Ft-ra.

2799/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A feladatok fedezetének, illetve a tényadatok átvezetésének biztosítása érdekében csökkenti a „7311 Út- híd fenntartás” cím kiadási, intézményi felújítási, azon belül a

- „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladat előirányzatát 79 074 E Ft-tal. A feladatról 2010. XII. 31-ig a „VIII., Kerepesi úti „Százlábú híd” felújítására, valamint a „X., Sibrik Miklós úti híd” felújítására 78 782 E Ft került kifizetésre. Az összköltsége 238 944 E Ft-ra módosul (2010. XII. 31-ig évi tényköltség: 8163 E Ft: 2011. évi ütem 230 781 E Ft).

- „Hídfelújítások” feladat előirányzatát, 2011. évben 1 287 400 E Ft-tal, 2012. évben 4 200 000 E Ft-tal, 2013. évben 1 700 000 E Ft-tal. A feladat összköltsége 7 900 000 E Ft-ra módosul, 2012. évi üteme: 3 800 000 E Ft, 2013. évi üteme: 4 100 000 E Ft.

Ezzel egyidejűleg, címen belül tervbe veszi

- az új „VIII., Kerepesi úti „Százlábú híd” felújítása feladatot 192 199 E Ft-tal (2012. évi üteme: 2 050 000 E Ft, 2013. évi üteme 800 000 E Ft: 2010. XII. 31-ig tény: 41 907 E Ft). A feladat összköltsége: 3 084 106 E Ft;

- az új „X., Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladatot 186 875 E Ft-tal, (2012. évi üteme: 2 150 000 E Ft, 2013. évi üteme 900 000 E Ft: 2010. XII. 31-ig tény 36 875 E Ft). A feladat összköltsége: 3 273 750 E Ft;

- az új „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” feladatot 367 400 E Ft-tal. A feladat összköltsége: 367 400 E Ft;

- az új „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport feladatot 620 000 E Ft-tal. A feladat összköltsége: 620 000 E Ft.

2800/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2801/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

2802/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a VIII., Kerepesi úti „Százlábú híd” felújítása engedélyokiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

2803/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a X., Sibrik Miklós úti híd felújítása engedélyokiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

2804/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport célokmányát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

2805/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport engedélyokiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2806/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására, névtelen közterületek elnevezésére” című előterjesztést.

A napirend 14. pontja: Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására, névtelen közterületek elnevezésére.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2807/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Főváros területén közterületek nevét változtatja meg, illetve névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület Miről Mire
II. kerület Margit híd budai hídfőjénél,
a híd déli oldalán lévő 13475 hrsz.-ú névtelen közterület
Gyóni Géza tér
12830 hrsz.-ú névtelen közterület Bibó István park
III. kerület Dugovics Titusz tér Korona tér
19333/13 hrsz.-ú névtelen közterület Hamvas Béla sétány
16235/3 hrsz.-ú névtelen közterület Pércsi Lajos lépcső
61403 hrsz.-ú névtelen közterület Toldalagi Pál utca
XI. kerület Bercsényi utca északi vége melletti fásított közkert -
(5497/2) hrsz.-ú névtelen közterület
Gárdonyi tér
XIV. kerület Állatkerti út Gundel Károly út
Nagy Lajos király útja és Fogarasi út közötti 39590/401 hrsz.-ú névtelen közterület Pongrátz Gergely tér
XVI. kerület Ságvári utca Krenedits Sándor utca

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt benyújtására a KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű konstrukcióban.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2808/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a csatolt megvalósíthatósági tanulmányt és a projekt tartalmát kiegészíti a következőkkel:

- díjpolitika módosítása a hulladékmegelőzés ösztönzésére (ténylegesen keletkezett hulladék-mennyiség alapján fizetendő hulladékkezelési díj bevezetése)

- házi komposztálást elősegítő eszközök beszerzése.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2809/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be a KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű konstrukcióba „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” címmel.

A pályázat előírásainak megfelelően:

- kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén megvalósítja a projektet; ennek érdekében biztosítja a projekt önrészét 929 062 787 Ft + áfa összegben (a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő megállapodás útján);

- kötelezettséget vállal arra, hogy a létrejött létesítmény működtetését a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. útján biztosítja, és a működtetés fedezetéül a települési szilárd hulladék díjbevétel szolgál;

- nyilatkozik arról, hogy a projekt részeként elkészült megvalósíthatósági tanulmányban (MT), az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek; továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását - a támogatás visszafizetésének terhe mellett - vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig;

- jóváhagyja az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” Díjpolitika és üzemeltetési koncepciót.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti adatlapban és nyilatkozatokban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy az adatlapot, a nyilatkozatokat és a szükséges egyéb dokumentumokat írja alá és nyújtsa be a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2810/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésénél az önrész teljesítésének kötelezettségét vegye figyelembe és biztosítsa annak fedezetét.

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2811/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel megkötött megállapodás alapján „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának ellenértékét Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésébe tervezze be.

Határidő: a 2012-2014. évi költségvetések tervezése

Felelős: Tarlós István

2812/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. október 15.

Felelős: Tarlós István

2813/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a szelektív hulladékgyűjtés további felhasználási lehetőségeit és a vizsgálat eredményeiről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

2814/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Alapítói hatáskörben utasítja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. mindenkori éves eredménytartalékából a projekt önrészének megfelelő összeget különítse el, és a beruházás befejezéséig annak felhasználását zárolja.

Határidő: 2014. december 31-ig

Felelős: Tarlós István

2815/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Megvizsgálja a hulladékmegelőzés ösztönzésének lehetőségét a díjpolitikán keresztül.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

2816/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Megvizsgálja a fővárosban a komposztálás növelésének lehetőségét, különös tekintettel a decentralizált és helyi komposztálási lehetőségekre, valamint a lerakott szervesanyag-mennyiség csökkentésének lehetőségét.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

2817/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Komposztálási programot dolgoz ki a fővárosi intézmények, cégek részvételével az önkormányzati példamutató magatartás megvalósítására.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat az FKF Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosításával, valamint a BKK Közút Zrt. közszolgáltatási szerződésének megkötésével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2818/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2011. szeptember 30-ával létrejövő BKK Közút Zrt. közszolgáltatási keretszerződését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BKK Közút Zrt. cégbejegyzését követően

Felelős: Tarlós István

2819/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Közút Zrt. Éves Közszolgáltatási Szerződését az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal megszünteti az FKF Zrt. 2011. évi Éves Közútkezelési Közszolgáltatási Szerződését és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BKK Közút Zrt. cégbejegyzését követően

Felelős: Tarlós István

2820/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az átalakuló FKF Zrt. közszolgáltatási keretszerződését az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szétválást és a BKK Közút Zrt. cégbejegyzését követően

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 64/2011. (X. 13.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2821/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a BKK Közút Zrt. 2011. október 1-jétől megkötendő Éves Közszolgáltatási Szerződésében vállalt előirányzott kompenzáció biztosítása érdekében csökkenti a „7315 FKF Zrt. közútkezelői feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát 1 231 898 E Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel előirányzatot biztosít az új „7314 BKK Közút Zrt. feladatai” cím dologi kiadási előirányzatán.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2822/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Közút Zrt., valamint az átalakuló FKF Zrt. közszolgáltatási keretszerződései alapján készített és az önkormányzatnak megküldött, a tevékenységükre vonatkozó beszámolókat a közszolgáltatási keretszerződés vonatkozó pontjai alapján terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés keretszerződések szerinti beszámoló FKF Zrt., valamint BKK Közút Zrt. által történő benyújtását követő első rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok átadásáról szóló, Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatával 2011. VIII. 31-én elfogadott megállapodás módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2823/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok átadásáról szóló, Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatával kötendő, 2011. augusztus 31-én jóváhagyott megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a IV. ker. 76561/85 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő uszoda építési engedélyének megszerzéséhez.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2824/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a IV. kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 76561/85 hrsz.-ú ingatlanon történő uszoda létesítéshez szükséges építési engedélyt az illetékes építésügyi hatóságtól saját nevére megkérje.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2825/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy a IV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő, egyes oktatási funkciójú ingatlanok tulajdonjogi helyzetét - ideértve az előterjesztés 3. számú mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulással érintett 76561/85 hrsz.-ú ingatlant is - feladatellátáshoz rendelten és azzal összhangban a IV. kerületi Önkormányzattal megkötendő megállapodással kívánja rendezni, valamint a IV. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között fennálló egyéb vitás kérdéseket szintén megállapodás útján rendezi.

Határidő: 2011. november 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Gesztus Műhely Egyesülettel szemben fennálló behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2826/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4. a) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzatnak a Gesztus Műhely Egyesülettel szemben fennálló bruttó 7 994 203 Ft + kamat összegű követelése vonatkozásában - tekintettel a Pusztai László önálló bírósági végrehajtó részéről 2011. március 8-án felvett 0127.V.1329/2010/22. számú jegyzőkönyvben foglaltakra, valamint a 2011. április 30-án végrehajtó által kiadott 0127.V.1329/2010/25. számú díjjegyzékben foglaltakra, mely szerint a követelés jelenleg behajthatatlan - a behajthatatlanság tényét megállapítja és egyidejűleg a követelésről lemond.

2827/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2826/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak alapján tegye meg a szükséges intézkedést a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi beszámolója.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2828/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a Fővárosi Önkormányzat által 2010. évben nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóban foglaltakat az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2829/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat egyes, a BKK és a Fővárosi Önkormányzat közötti fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodások módosítására.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2830/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Közlekedésstratégiai tervezés-előkészítés beruházásra az 1705/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 2. számú mellékletben bemutatott tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodás módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2831/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a VII. ker., Thököly út Hernád utca - Dózsa Gy. út közötti szakasz felújítás előkészítési feladatai, átterveztetés, a kivitelezés előkészítése beruházásra a 2268/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 4. számú mellékletben bemutatott tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodás módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a CATCH_MR INTERREG IVC program keretében megvalósuló projekt hazai társfinanszírozási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2832/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a CATCH_MR („Cooperative Approaches to Transport Challenges in Metropolitan Regions”) elnevezésű projektnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalmú hazai társfinanszírozási szerződését, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2833/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt befejezését és forgalomba helyezését 2012-ben kívánja megvalósítani, ezért annak ütemezését módosítja.

2834/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Az átütemezések végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat előirányzatát 1 480 268 E Ft-tal, továbbá csökkenti a

- „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” előirányzatát 1 107 384 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

- megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 372 884 E Ft-tal.

- A feladat 2012. évi üteme 1 480 265 E Ft (ebből EU támogatás: 1 107 368 E Ft, saját forrás: 372 897 E Ft), összköltsége változatlanul 10 066 500 E Ft, ebből 2010. XII. 31-ig történt kifizetés: 5 065 935 E Ft (EU támogatás: 688 344 E Ft, saját forrás: 4 377 591 E Ft).

2835/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

2836/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2837/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” beruházási feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának jóváhagyását követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz., Dél-budapesti régió vízrendezése c. projekt támogatási szerződésének 5. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2838/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 5. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. október 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat „A Szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkja fejlesztése” - pályázat benyújtására a KEOP-7.3.1.3/09-11 és KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2839/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

alapítói hatáskörben utasítja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját, hogy „A Szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkja fejlesztése” projektjavaslatnak a KEOP-7.3.1.3/09-11 és KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba történő benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítéséről intézkedjen. Felkéri a főpolgármestert, hogy az elkészült pályázati dokumentáció alapján a pályázaton való indulásról szóló előterjesztést nyújtsa be a Fővárosi Közgyűlés 2011. október havi ülésére.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c., KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2840/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0011 számú projekt befejezését 2012-ben kívánja megvalósítani, ezért annak ütemezését módosítja.

2841/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Az átütemezések végrehajtása érdekében

- csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás cím, intézményi felújítások, azon belül a „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” feladat előirányzatát 2 968,42 M Ft-tal;

- továbbá megemeli a „8529 Támogatás értékű felújítási bevétel” cím, azon belül a „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” feladat előirányzatát 4 666,87 M Ft-tal;

- ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „9183 Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítási tartaléka” címet 2 968,42 M Ft-tal;

- továbbá csökkenti a 8533 EIB III. hitel” cím előirányzatát 4 666,87 M Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 2 968 415 E Ft-ra (ebből EU támogatás: 1 333 134 E Ft, saját forrás: 1 635 281 E Ft) módosul.

2842/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2843/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” c. beruházási feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

2844/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0011 számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” c., KMOP-4.5.3-09-2009-0003 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2845/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” c. projekt műszaki tartalom változása miatt szükségessé vált támogatási szerződés módosítását és megteremti az összhangot a költségvetés, a támogatási szerződés és az engedélyokirat között.

2846/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” című projekt támogatási szerződése, a költségvetés, valamint az engedélyokirat összhangjának megteremtése érdekében megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” feladat előirányzatát 2,043 M Ft-tal, továbbá a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” feladatot 21,8 M Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 19,757 M Ft-tal. A feladat összköltsége változatlanul 68,8 M Ft, tény 2010. december 31-ig 37,032 M Ft.

2847/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

2848/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” című projekt 005609 számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2849/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” című „KMOP-4.5.3-09-2009-0003” azonosító számú pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. október 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítése kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2850/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet 16. pontjában leírt rendelkezés alapján a Széll Kálmán tér felújítására, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztésére, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítésére, a fogaskerekű felújítására és Széll Kálmán térre történő behozatalának támogatására, Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósítására és egyéb fővárosi közösségi közlekedési fejlesztések támogatására előirányzott 3 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés tervezetét és annak mellékleteit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2851/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Széll Kálmán tér felújításához, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítéséhez, valamint a fogaskerekű vasút és a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztésének tervezéséhez szükséges források biztosításához szükséges, a BKK Zrt.-vel, mint a beruházások megvalósítójával megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, valamint a támogatás fogadásához és felhasználásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást készítse elő és terjessze a Közgyűlés októberi ülése elé. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy amennyiben a budai észak-déli villamoskapcsolat KÖZOP támogatási kérelmét valamely okból az NFÜ elutasítja, vagy a Budapesti Közlekedési Központ nem köti meg a támogatási szerződést, úgy az állami támogatásból önrészként felhasználni tervezett összegből a projekt Széll Kálmán téri vágányhálózatot érintő része valósulhat meg, a támogatási szerződés műszaki tartalmát módosítani kell.

Határidő: 2011. október

Felelős: Tarlós István

2852/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítani kívánja a Fővárosi Önkormányzat 7 éves fejlesztési tervét oly módon, hogy 943,567 M Ft-ot csoportosít át a Széll Kálmán tér rekonstrukciójának tervezésére és kivitelezésére, és felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítását készítse elő, és azt terjessze a Közgyűlés októberi ülése elé.

Határidő: 2011. október

Felelős: Tarlós István

2853/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Alapítói jogkörében eljárva utasítja a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a támogatási szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárások előkészítését haladéktalanul kezdje meg és a Széll Kálmán tér, illetve az észak-déli budai villamoskapcsolat tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásokat az európai uniós társfinanszírozással is megvalósuló beruházásokra vonatkozó speciális szabályokra is tekintettel a lehető leghamarabb, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül indítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2854/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására előirányzott 1,0 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés tervezetét az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2855/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás fogadásához és felhasználásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást, valamint a feladatok BKK Közút Zrt. általi ellátása érdekében szükséges pénzeszköz-átadási megállapodást készítse elő, és a Fővárosi Közgyűlés októberi ülésére terjessze elő.

Határidő: 2011. október

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat kiírása Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására - technikai módosítás.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2856/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja a „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat kiírása Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására” tárgyú előterjesztés 2011. szeptember 21-én hozott, 2677/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatot és egyetért azzal, hogy az ötletpályázat az előterjesztés 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően kerüljön lebonyolításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2857/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat kiírása Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására” tárgyú előterjesztés 2011. szeptember 21-én hozott, 2679/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatát a következők szerint: a főösszeg változatlanul hagyásával a személyi juttatások összege 12 830 E Ft-ról 12 200 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege 3470 E Ft-ról 3300 E Ft-ra, a dologi kiadások összege 83 200 E Ft-ról 84 000 E Ft-ra változik.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felújítási feladatainak átcsoportosítására, valamint a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X. kerület, Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása” tárgyú engedélyokirat jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2858/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 6524 okmányszámú, „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár III. ker., Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása” tárgyú céljelleggel támogatott intézményi felújítás - a felmerült költségek alábbiak szerinti elszámolással történő - leállítását:

összesen: 2011. év 2012. év
feladat teljes
költsége:
44 000 E Ft
ebből önkormányzati forrás: 44 000 E Ft 10 000 E Ft 34 000 E Ft
tény kifizetés
(2011. 08. 31-ig):
0 E Ft 0 E Ft
előirányzat
maradvány:
44 000 E Ft 10 000 E Ft 34 000 E Ft

2859/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár III. ker., Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása” tárgyú feladat leállítása miatt csökkenti az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatának a fenti feladatra vonatkozó 2011. évi ütemét 10 000 E Ft-tal, törli 2012. évi 34 000 E Ft-os ütemét, és egyúttal törli a feladatot, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X. ker., Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása” tárgyú feladatot. Ezzel összefüggésben címen belül megemeli a támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 10 000 E Ft-tal, az intézményi működési bevételek előirányzatát 2500 E Ft-tal, valamint az intézményi felújítások (áfával) előirányzatát 2500 E Ft-tal. A feladat összköltsége 55 000 E Ft, ebből intézményi saját forrás 11 000 E Ft, 2012. évi üteme 42 500 E Ft, ebből intézményi saját forrás 8500 E Ft.

2860/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, továbbá gondoskodjon az előirányzatok 2012. évi költségvetésben történő megtervezéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ülése, 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2861/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X. kerület, Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása” megnevezésű felújítási feladat 6615. egyedi azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum behajthatatlan követeléseinek elengedésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2862/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdésnek c.) pontja alapján a Budapesti Történeti Múzeum intézménynél az alábbi szolgáltatókkal szemben fennálló behajthatatlan követeléseket elengedi:

Megnevezés Elvégzett szolgáltatás Behajthatatlan összeg
(Ft-ban)
Architekton Műemlék-felújító Rt. régészeti feltárás 6 247 514
Brickimpex Építőipari Szolgáltató Kft. régészeti teljes feltárás 3 572 119

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a behajthatatlan követelés elengedéséről a szükséges pénzügyi rendezés érdekében a Budapesti Történeti Múzeum vezetőjét írásban értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapest XIV. kerület, Zichy Mihály u. 14. sz. alatt található ingatlan (Petőfi Csarnok) bérbeadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2863/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

az 1104/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozata alapján úgy dönt, hogy a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. használatában lévő ingatlanvagyon bérbeadására kiírt nyilvános pályázat eredményes, és a pályázat nyertese a Cortina Service Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. (Cg. 13-09-102174; 2072 Zsámbék, Magyar u. 53.).

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2864/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a Cortina Service Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.-vel a 29732/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben az 1146 Budapest, Zichy Mihály u. 14. szám alatti, összesen 8553 m2 nagyságú területen található, 4363 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló ingatlanra (Petőfi Csarnok) szóló bérleti szerződést a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja és 19. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a BFVK Zrt. között fennálló 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése alapján gondoskodjon a bérleti szerződés BFVK Zrt. útján történő aláírásáról, valamint a bérleti szerződés vonatkozásában fennálló előbérleti jog jogosultjai előbérleti joguk gyakorlásával kapcsolatos írásbeli nyilatkozatainak beszerzéséről.

Határidő: 2011. október 10. és 2011. október 31. között

Felelős: Tarlós István

2865/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a Budapest Főváros Önkormányzata és a BFVK Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés megfelelő módosítása érdekében abból a célból, hogy a BFVK Zrt. az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező bérleti szerződésben meghatározottak szerint az építési tevékenységgel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat a bérleti szerződésben a felújításra meghatározott időtartam alatt folyamatosan és teljes körűen ellássa.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

2866/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos további szükséges döntésekre (elsősorban a Társaság elhelyezésére, alapító okiratának és közszolgáltatási szerződésének módosítására) vonatkozó előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat Wass Albert mellszobor elhelyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2867/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés értelmében jóváhagyja Andrássy Kurta János szobrászművész Wass Albert írót ábrázoló mellszobra felállítását a XIII. kerület, Margitsziget ún. művészsétánya térségében, a Szent Mihály kápolna közelében a következő felirattal: Wass Albert / 1908-1998

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Varga István Oktatási Alapítvány ingyenes székhelyhasználatára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2868/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, és megköti a Varga István Oktatási Alapítvánnyal a szívességi használati szerződést (az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal), amelynek alapján a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola ingyenes használatában lévő ingatlan (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) 107-es irodáját a Varga István Oktatási Alapítvány határozatlan ideig ingyenesen használhatja.

Határidő: döntést követő 50 nap

Felelős: Tarlós István

2869/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett intézményt értesítse.

Határidő: döntést követő 50 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat „A beszédhibás gyermekekért” Alapítvány ingyenes székhelyhasználatára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2870/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, és megköti „A beszédhibás gyermekekért” Alapítvánnyal a szívességi használati szerződést (az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal), amelynek alapján a Fővárosi Beszédjavító Intézet ingyenes használatában lévő ingatlan (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) 5 nm-es gazdasági irodáját „A beszédhibás gyermekekért” Alapítvány határozatlan ideig ingyenesen használhatja.

Határidő: döntést követő 50 nap

Felelős: Tarlós István

2871/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett intézményt értesítse.

Határidő: döntést követő 50 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződésre és a szükséges alapító okirat módosításra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2872/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést a 2011/2012. tanévre összesen 64 908 E Ft értékben.

Felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2873/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2874/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője 2011. augusztus 19-27. közötti berlini, illetve edinburgh-i szakmai utazását, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai beszámolót és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2875/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

egyéb munkáltatói jogkörben eljárva előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen, és ennek érdekében a HBO Holding Zrt.-vel szerződést kössön a „Kezelés alatt” című film főszerepének eljátszására, egyben 2011. november 15. és 2012. május 15. között minden hét kedd, szerda és péntek napjaira, összesen 72 napra fizetés nélküli szabadságot engedélyez Mácsai Pál ügyvezető részére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2876/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál „Dés László: Valahol Európában” c. musicaljében színészi feladatok ellátása érdekében munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-vel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2877/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti szerződés megkötését Mácsai Pál ügyvezető „Dürrenmatt: János király” című darabban történő fellépésével összefüggésben, az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2878/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-755373) közötti szerződés megkötését Szirtes Tamás ügyvezető „Tóth Dávid Ágoston-Vizy Márton: Én, József Attila” című produkció rendezésével összefüggésben, az előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2879/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2011. június 13-19. között szakmai célból Londonba utazott, az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, egyben elfogadja az utazásáról készült szakmai beszámolóját és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2880/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője 2011. szeptember 22-26. közötti yorki szakmai utazását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kisajátítási ügyekben hozott határozatokról.

Előterjesztő: Rogán Antal

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2881/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bizottság 2011. I. félévében hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptember 28-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére