A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. október 21-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2895/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az önkormányzati fenntartású egészségügyi, oktatási és további intézmények államosításával kapcsolatos vagyonvesztés elkerülése érdekében szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2896/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2897/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme c. 0011/2005-1/ÖP-1. sz. projekt végrehajtási szerződésének 4. sz. módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2898/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításának részeként a főváros közútkezelői feladatai ellátásának átalakításával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2899/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 33. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítése, a fogaskerekű vasút, valamint a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztésének előkészítése kapcsán szükséges pénzeszközátadásra” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2900/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges pénzeszközátadásra” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2901/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Parking Kft. feladatainak ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2902/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 75. pontként tárgyalja meg „A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a szakrendelő átadásával kapcsolatos döntések” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2903/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 76. pontként tárgyalja meg a „Kezdeményezés a Bp. XXI., Tamariska-domb helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének feloldására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2904/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg a „2011. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2905/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges pénzeszközátadásra” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2906/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 34. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges pénzeszközátadásra” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2907/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2908/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a 2010. október 4.-2014. október 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2909/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az önkormányzati fenntartású egészségügyi, oktatási és további intézmények államosításával kapcsolatos vagyonvesztés elkerülése érdekében szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2910/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat tűzoltólaktanyák felújításának támogatásáról szóló szerződések megkötésére.

2. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal feleslegessé vált eszközeinek és készleteinek selejtezésére, valamint egy részük ingyenes átadására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére.

3. Hozzájárulás a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségének betöltéséhez.

4. Javaslat ún. „Fűtött utca” programmal kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására.

5. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Világfóruma elnevezésű rendezvényének támogatására.

6. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

7. Javaslat Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel bérleti szerződés megkötésére.

8. Javaslat ingyenes állami vagyonjuttatás igénylésére - Budapest XIII. kerület, Róbert Károly krt. 53., 27950/17 hrsz.

9. Javaslat a 3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme c. 0011/2005-1/ÖP-1. sz. projekt végrehajtási szerződésének 4. sz. módosítására.

10. Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése.

11. Javaslat a Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázatainak szakmai beszámolások és pénzügyi elszámolások jóváhagyására - III. ütem és zárójelentés.

12. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2006. évben megépült Budapest II. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen eszközként történő átadás - átvételére.

13. Javaslat természetvédelmi intézkedésekre az Állami Számvevőszék vizsgálatára hozott 2011. évi intézkedési terv 1. pontjára tekintettel.

14. Javaslat energetikai intézkedésekre az Állami Számvevőszék vizsgálatára hozott 2011. évi intézkedési terv 4. c) és 6. pontjaira tekintettel.

15. Javaslat a XVIII., Kisfaludy utcai sárga villogó jelzőlámpa részfinanszírozása céljából a XVIII. ker. Önkormányzatnak átadandó fővárosi önkormányzati forrás biztosítására.

16. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. között 2011. szeptember 9-én aláírt, „8 db utca útfelújításának megvalósítása” tárgyú felújítási célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosítására.

17. Az FCSM Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén ipari kutak létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás.

18. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. november 4-ei közgyűlésének napirendi pontjához kapcsolódó előzetes döntés meghozatala.

19. Javaslat a Parking Kft. feladatainak ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

20. Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításának részeként a főváros közútkezelői feladatai ellátásának átalakításával kapcsolatos döntésekre.

21. A Sárkány Autócenter Kft. által a Fővárosi Önkormányzat alperes ellen tulajdonjog megállapítása iránti perben egyezségkötés.

22. Hozzájárulás a Király Gyógyfürdő átalakítási munkáinak elvégzéséhez.

23. 2011. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny.

24. Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkái támogatására benyújtott pályázatok elbírálására.

25. Javaslat „Nyitás az utcára” című pályázat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által történő benyújtásának jóváhagyására.

26. BFVK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása.

27. Javaslat a Miror Design stúdió Kft.-vel és a „31.” Általános Építő és Csúszózsalus Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

28. Javaslat a III. kerületi Önkormányzat területén lévő egyes oktatási intézmények használatának ingatlan-nyilvántartási rendezésére.

29. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

30. Tulajdonosi hozzájárulás mentőállomás létesítéshez a Bp. XV., Őrjárat u. 1-5. sz. alatti ingatlanon.

31. A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő Hunnia Mozi értékesítése, a vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása.

32. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére.

33. Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítése, a fogaskerekű vasút, valamint a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztésének előkészítése kapcsán szükséges pénzeszközátadásra.

34. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges pénzeszközátadásra.

35. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi átdolgozott üzleti tervének elfogadására.

36. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

37. Javaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására.

38. Javaslat a „Főutca II. ütem” tárgyú projekthez fűződő, Kossuth L. u. 3. sz. alatti ingatlan használatának megosztásáról szóló megállapodás megkötésére.

39. Javaslat a „Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés” című feladat 6572 azonosító számú beruházási célokmányának jóváhagyására.

40. Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c. KMOP-2.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

41. Budapest Főváros Önkormányzata képviseletének biztosítása az ESPON-POLYCE programban.

42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

43. Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló 35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

44. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

45. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert „Varázshegy” európai uniós támogatással megvalósuló projektjéhez támogatás biztosításáról, ezzel összefüggésben engedélyokirat módosítás jóváhagyására.

46. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2010. évi működéséről.

47. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi Használati Szabályzata jóváhagyására.

48. Javaslat a 2450/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére és egyben a 2011. évi „S” jelű - Ötven budapesti általános és középiskola sportéletének támogatása - pályázat kedvezményezettjeire.

49. Javaslat a Margitszigeti Atlétikai Centrum 2011. évi felújítási feladatainak módosítására, ezzel összefüggésben engedélyokiratok jóváhagyására.

50. Javaslat a Szlávy utcai Gyermekotthon jogutóddal történt megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült egyszeri kiadások fedezetének módosítására.

51. Javaslat a 2011/2012. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.

52. Tájékoztató Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciója intézkedési tervének megvalósításáról, felülvizsgálatáról, javaslat Budapest Ifjúsági Stratégia elkészítésére.

53. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2011-2015. évi Közoktatási Koncepciójának elfogadására.

54. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi beiskolázási tervszámaira, új szakmák engedélyezésére.

55. Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon alapító okiratának módosítására.

56. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

57. Javaslat az oktatási ágazatban létrejött gazdasági szervezetek és az önállóan működő költségvetési szervek között megkötött együttműködési megállapodások jóváhagyására.

58. Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására.

59. Javaslat a 26035/7 hrsz.-ú és a 26035/9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ingatlan csere- és telekalakítási szerződés megkötésére.

60. Javaslat a Vásárhelyi 200 Alapítvány ingyenes székhelyhasználatára.

61. Javaslat a magasabb vezetői pályázatok kiírására a 2012/2013. tanévtől.

62. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

63. Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

64. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével összefüggő szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

65. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

66. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

67. Javaslat szociális intézmények támogatására.

68. Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak jóváhagyására.

69. Javaslat a fővárosi autizmussal élő személyek ellátására vonatkozó koncepció elfogadására.

70. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról.

71. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház 2010. évi szűrőprogramjának elszámolásáról.

72. Javaslat belső kapacitás-átcsoportosításra a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központnál.

73. Javaslat drog rehabilitációs tevékenységet folytató társadalmi szervezetek támogatási rendszerének felülvizsgálatára.

74. Javaslat a IV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő, egyes oktatási és egyéb funkciójú ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

75. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a szakrendelő átadásával kapcsolatos döntések.

76. Kezdeményezés a Bp. XXI., Tamariska-domb helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének feloldására.

77. „Irodai papír, számítástechnikai kellékanyagok, írószer és egyéb irodaszer beszerzése a 2012. és 2013. évben” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

78. Javaslat TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számú „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásért” projekt támogatási szerződésének módosítására.

79. Zombori Béla közoktatási intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyáról való lemondása.

A napirend 1. pontja: Javaslat tűzoltólaktanyák felújításának támogatásáról szóló szerződések megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2911/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Budavári őrs, Csepeli Tűzőrség, Erzsébeti Tűzőrség, valamint a Józsefvárosi Tűzőrség épület felújításának támogatásáról szóló 3-6. számú mellékletek szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2912/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester - Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt - hatáskörét, ezzel egyidejűleg a 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a „Budavári őrs telephelyén tűzoltólaktanya épületének a fűtési és a használati melegvíz rendszerének korszerűsítése” feladat engedélyokiratát, a „Csepel Tűzőrség telephelyén tűzoltólaktanya külső nyílászáróinak cseréje” feladat engedélyokiratát, valamint az „Erzsébeti Tűzőrség telephelyén tűzoltólaktanya külső nyílászáróinak cseréje” feladat engedélyokiratát az előterjesztés 7-9. számú mellékletek szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2913/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel elvonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság - Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt - hatáskörét és ezzel egyidejűleg a 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a „Józsefvárosi Tűzőrség telephelyén tűzoltólaktanya épületének a fűtési és a használati melegvíz rendszerének korszerűsítése” feladat engedélyokiratát az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2914/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az intézmény nevének megváltozása miatt a „7381 Tűzoltólaktanyák felújítása pályázati önrész” címen belül átnevezi a „Roham 2 (I., Koszciuszkó Tádé u.) fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész” feladatot „Budavári őrs (I., Koszciuszkó Tádé u.) fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész” megnevezésű feladatra.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2915/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tűzoltó-laktanya felújítása tárgyában benyújtott támogatás felhasználása érdekében, a megítélt támogatás tervbevételéhez megemeli a „7381 Tűzoltó-laktanyák felújítása pályázati önrész” cím kiadási, ezen belül támogatásértékű felújítási kiadás előirányzatát 53 300 E Ft-tal, ebből címen belül

- a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság „FTP Józsefvárosi Tűzőrség kazáncsere pályázati önrész” feladat előirányzatát 24 000 E Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 30 000 E Ft-ra változik, továbbá címen belül

- „Budavári őrs (I., Koszciuszkó Tádé u.) fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész” feladat előirányzatát 11 000 E Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 13 750 E Ft-ra változik, továbbá címen belül

- „Erzsébeti Tűzőrség külső nyílászárók cseréje pályázati önrész” feladat előirányzatát 8000 E Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 10 000 E Ft-ra változik, továbbá címen belül

- „Csepeli Tűzőrség külső nyílászárók cseréje pályázati önrész” feladat előirányzatát 10 300 E Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 12 875 E Ft-ra változik.

Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím előirányzatát.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2916/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával gondoskodjon az előirányzat-módosítás átvezetéséről.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal feleslegessé vált eszközeinek és készleteinek selejtezésére, valamint egy részük ingyenes átadására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2917/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1-3. sz. mellékleteként csatolt jegyzékekben feltüntetett vagyontárgyak selejtezését. Elrendeli a változások nyilvántartásokon történő keresztülvezetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2918/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére ingyenesen átadja az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő eszközöket. Elrendeli a változások nyilvántartásokon történő átvezetését.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2919/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a selejtezési jegyzőkönyveket az előterjesztés 1-3. sz. mellékleteinek tartalma szerint írja alá.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Hozzájárulás a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségének betöltéséhez.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2920/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy Tarlós István főpolgármester a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány Kuratóriumának tagja, egyben a Kuratórium elnöke legyen.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat ún. „Fűtött utca” programmal kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2921/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2237/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot, a 2238/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot, valamint a 2753/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy a „38818/42 hrsz.-ú” ingatlan helyébe a „38236/56 hrsz.-ú” ingatlan lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2922/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2757/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2923/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest IV. ker., Váci út 102., valamint a Budapest IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti ingatlanokban kialakításra kerülő éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők működtetéséhez a 2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakra a 2012. évi költségvetésében működési támogatásként biztosít forrást a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára a IV. ker., Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 19 785 E Ft összegben, míg a IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti ingatlan esetében 44 526 E Ft összegben. A működési támogatásból személyi juttatás a IV. ker., Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 9815 E Ft, a IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti ingatlan esetében 19 880 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok a IV. ker., Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 2650 E Ft, a IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti ingatlan esetében 5367 E Ft, dologi kiadás IV. ker., Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 7320 E Ft, a IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti ingatlan esetében 19 279 E Ft.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének tervezése

Felelős: Tarlós István

2924/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A feladat jellegéből eredő finanszírozás biztosítása érdekében a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők működtetéséhez a 2012. január-március havi támogatást igénylés alapján, január 5-ig egy összegben utalja, a 2012. évi költségvetésben a január-március hónapra biztosításra kerülő előirányzat erejéig.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi átmeneti finanszírozásáról szóló rendelete

Felelős: Tarlós István

2925/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2752/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2926/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, 38236/56 hrsz.-ú, IX. ker., Aszódi utca 18. szám alatti ingatlanra a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel határozatlan időre szóló bérleti szerződést és annak mellékletét képező beruházási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés és a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2927/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése 1. számú II/11. jelölésű (Nem lakás célú üzemeltetett ingatlanok) mellékletéből törli a Budapest VIII. ker., 38818/42 hrsz.-ú, Salgótarjáni út 1-3. szám alatti ingatlant, egyúttal kiegészíti a Budapest IX. ker., 38236/56 hrsz.-ú, Aszódi utca 18. szám alatti ingatlannal, és a hozzá rendelt feladatokkal. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szerződés-módosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2928/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 5 éves határozott időtartamú együttműködési és ellátási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2929/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a 7612/15 hrsz.-ú, természetben az I. ker., Feszty Árpád u. 6. szám alatti ingatlan műszaki üzemeltetését a BFVK Zrt. lássa el a közszolgáltatási keretszerződése alapján. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. 2012. évi Éves Szerződésében gondoskodjon ezen ingatlan műszaki üzemeltetői feladatának ellátásáról a hozzá kapcsolódó kompenzáció biztosításával.

Határidő: a BFVK Zrt. 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása

Felelős: Tarlós István

2930/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BFVK Zrt.-t arra, hogy a „Fűtött utca” program jövőbeni bővítése szempontjából vizsgálja meg a XIII. ker., Szabolcs utcai egykori OTKI Kórházépület 3-számú épületének nettó 200 M Ft keretösszegből hajléktalan ellátás céljára történő hasznosításának lehetőségét és annak eredményéről adjon tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 180 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Világfóruma elnevezésű rendezvényének támogatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2931/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Tudomány Világfórumának 2011. november 17-19. között Budapesten történő megrendezését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2932/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Világfóruma elnevezésű rendezvényének támogatására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 5000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8702 A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Világfóruma elnevezésű rendezvényének támogatása” cím kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szerv részére kiadási előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2933/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2934/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás összegének utalásáról.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2935/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 2936-2937/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

2936/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Az 1706/1996. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1901/2003. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1281/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

2937/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 224/2000. (II. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 2885/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- az 587/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- az 590/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2212/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 124/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja;

- a 836/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 837/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- az 1604/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a NAV adóellenőrzésének befejezését követő 30. napra módosítja.

A napirend 7. pontja: Javaslat Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel bérleti szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2938/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a szerinti jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, Bp. V., Városház u. 9-11. sz. alatti épületben a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés módosított 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a határozatlan időre szóló bérleti szerződést. Felkéri a főpolgármestert a bérleti szerződés módosított 4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat ingyenes állami vagyonjuttatás igénylésére - Budapest XIII. kerület, Róbert Károly krt. 53., 27950/17 hrsz.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2939/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § g) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bek. és 9. § (2) bekezdésében foglalt feladatai elősegítése érdekében kezdeményezi a Budapest XIII. kerület, 27950/17 hrsz.-ú, Budapest, Róbert Károly krt. 53. számú, kivett út megjelölésű, összesen 317 m2 területű, állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő ingatlan térítésmentes fővárosi önkormányzati tulajdonba adását, vállalva egyúttal a térítésmentes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.

Ennek érdekében jóváhagyja az igénybejelentést az előterjesztés 1. sz. mellékletében, illetve a nyilatkozatot az előterjesztés 2. sz. mellékletében írt tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-ának megfelelően az ingyenes vagyonátadás iránti kérelmet (igénybejelentést és nyilatkozatot) írja alá és a szükséges egyéb dokumentumokkal együtt nyújtsa be az MNV Zrt.-hez.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2940/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2012. évi útfelújításokkal kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

A napirend 9. pontja: Javaslat a 3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme c. 0011/2005-1/ÖP-1. sz. projekt végrehajtási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2941/2011.(X.21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1 számú projekt végrehajtási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. október 21.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2942/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja akaratát, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése vonatkozásában folytatott tárgyalások eredménytelensége esetén a Telepet 2011. december 1. napjától a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. üzemeltetésébe kívánja adni.

2943/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a vagyonrendelet módosítását, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását, valamint a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, valamint közreműködésre a BKSZTT 4 éves határozott idejű üzemeltetésében” tárgyú közbeszerzés alapján megkötött szerződés módosítását/felmondását terjessze a soron következő Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. november havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázatainak szakmai beszámolások és pénzügyi elszámolások jóváhagyására - III. ütem és zárójelentés.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2944/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2357/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, az előterjesztés 1. számú melléklete alapján.

2945/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2367/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Kortárs Építészeti Központ Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, az előterjesztés 1. számú melléklete alapján.

2946/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2380/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, az előterjesztés 1. számú melléklete alapján.

2947/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2388/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Kultúrműhely Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, az előterjesztés 1. számú melléklete alapján.

2948/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2010. évi pályázati zárójelentését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

2949/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a pályázókat írásban értesítse.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

2950/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felülvizsgálja a Környezetvédelmi Alap pályázati rendszerét - különös tekintettel az elszámolhatóság kezdetére, a pályázatok végrehajtási idejére, az elszámolások benyújtásának határidejére - és ennek során figyelembe veszi a pályázók tapasztalatait és más pályázati rendszerek működését, valamint az átláthatóság biztosításának szempontjait.

Határidő: 2012. évi pályázati kiírásról szóló döntés

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2006. évben megépült Budapest II. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen eszközként történő átadás-átvételére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2951/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt, a Budapest II. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen eszközként történő térítésmentes átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2952/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen beruházást aktiválja, és mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat természetvédelmi intézkedésekre az Állami Számvevőszék vizsgálatára hozott 2011. évi intézkedési terv 1. pontjára tekintettel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2953/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 63. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a helyi jelentőségű védett természeti terület védelmére és őrzésére létrehozza és működteti a Főpolgármesteri Hivatalon belül három fővel a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálatot.

Határidő: 2012. január 1.

Felelős: Tarlós István

2954/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. január 1-jével létrejövő Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésével kapcsolatosan jelentkező 3 fő létszámtöbbletből adódó kiadásokra a fedezetet tartósan, évente a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím ..... törzsszámán biztosítja összesen 12 062 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 9614 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2488 E Ft).

Határidő: a 2012. évi költségvetés készítésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

2955/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” címkódon szereplő összeget 8250 E Ft-tal és ugyanezzel az összeggel növeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból: dologi kiadások 2250 E Ft, intézményi beruházások 6000 E Ft).

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő novemberi költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2956/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. január 1-jével létrejövő Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat gépjármű üzemeltetésének évenkénti kiadásaira fedezetet a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” címről történő átcsoportosítással biztosít a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatára.

Határidő: a mindenkori költségvetés készítésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

2957/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a létrehozott Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat munkaruha felszerelésének az előterjesztés 3. számú melléklete alapján szükség szerinti pótlásáról gondoskodik a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” címről történő átcsoportosítással a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatára.

Határidő: a mindenkori költségvetés készítésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 65/2011. (XI. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2958/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ki kell dolgozni és előterjesztést kell készíteni a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet hiányosságainak pótlásáról, korrekciójáról, különös tekintettel az abban szereplő helyrajzi számok pontosítására, valamint a természetvédelmi kezelési tervek szerepeltetésére.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2959/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés elé a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. § (7) bekezdése értelmében az újabb fővárosi természeti területek védetté nyilvánítása érdekében szükséges széleskörű egyeztetési folyamat megkezdéséről szóló döntést.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2960/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy tovább folytatja a korábban civil szervezetek által védelemre javasolt további természeti területek védetté nyilvánításának előkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2961/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy oldja fel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 1. § c) pontjában szereplő rendelkezések és a 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 2. § d) pontjának kizárólagosságot meghatározó rendelkezések közötti ellentmondást.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat energetikai intézkedésekre az Állami Számvevőszék vizsgálatára hozott 2011. évi intézkedési terv 4. c) és 6. pontjaira tekintettel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2962/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által megalapított Fővárosi Energiaügynökség Nonprofit Kft. végelszámolásával.

2963/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVK és a BKK működéséről szóló - az 1822/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat, valamint az 1835/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján negyedévente a Fővárosi Közgyűlés részére készülő - előrehaladási jelentés tartalmazzon tájékoztatást az energiagazdálkodás területén megtett intézkedésekről és azok eredményeiről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2964/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy helyben központosított (köz)beszerzési rendszer kialakítása szükséges az energiabeszerzés során, és ennek megvalósítása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy végeztesse el a helyben központosított energia-beszerzés gazdasági, jogi és műszaki feltételeinek vizsgálatát, tekintettel azok alternatíváira, és az előterjesztésben megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében javaslatát, különösen a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2965/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 621/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a XVIII., Kisfaludy utcai sárga villogó jelzőlámpa részfinanszírozása céljából a XVIII. kerületi Önkormányzatnak átadandó fővárosi önkormányzati forrás biztosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2966/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által megvalósítandó XVIII. ker., Kisfaludy utca-Kapocs utcai gyalogátkelőhely sárga villogó jelzőlámpával való felszerelésének céljával és kötelezettséget vállal a Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által a beruházás létesítésére kért 3,5 M Ft-os forrás biztosítására.

2967/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A XVIII. ker., Kisfaludy utcai sárga villogó jelzőlámpa létesítése közlekedésfejlesztési beruházás megvalósítása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím előirányzatát 3,5 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „8701 XVIII. ker., Kisfaludy utcai sárga villogó jelzőlámpa létesítése” feladatot, mint támogatásértékű felhalmozási célú kiadást.

2968/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. között 2011. szeptember 9-én aláírt, „8 db utca útfelújításának megvalósítása” tárgyú felújítási célú végleges pénzeszközátadási megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2969/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztésben szereplő nyolc útszakaszt és további három - a BAH csomópont és a Margit-szigeti parkoló felújítása, valamint a X. ker., Jászberényi út és szerviz út útfelújítási munkáinak tervezése - közterület útfelújítási feladatot Budapest Főváros Önkormányzata az FKF Zrt. jogutódlására tekintettel a BKK Közút Zrt.-vel kívánja megvalósíttatni az FKF Zrt.-vel kötött felújítási célú végleges pénzeszközátadási megállapodás módosításával.

2970/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A felújítás végrehajtása érdekében csökkenti a „8127 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. útfelújítási feladat” címen belül a „felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” sort 1 238 180 E Ft-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli az új, „81.. BKK Közút Zrt.” címen belül a „felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” sort.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2971/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2970/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2972/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a felújítások BKK Közút Zrt. általi ellátása érdekében szükséges felújítási célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosítását, az előterjesztés 2. számú mellékletében csatolt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - írja alá a megállapodás módosítást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Az FCSM Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén ipari kutak létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2973/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat - 8240/527659 eszmei hányadú - tulajdonában lévő, a 75840 hrsz. szerinti, természetben a Budapest IV. ker., Tímár u. 1. sz. alatti Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep feletti tulajdonosi jogok gyakorlójaként a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján tulajdonosi hozzájárulását adja a „parti szűrésű ipari kutak létesítése” vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás - a mellékletben meghatározott tartalommal történő - aláírására.

Határidő: 2011. november 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. november 4-ei közgyűlésének napirendi pontjához kapcsolódó előzetes döntés meghozatala.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2974/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. november 4-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. évi Beruházási Alaptervének az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 3. számú módosítására vonatkozó javaslatának elfogadását a források változat-lanul hagyása mellett, az alábbiaknak megfelelően:

- módosítás a 10 M Ft és a feletti beruházások körében:

- 3 db új tétel tervbe való beemelése 77 000 E Ft értékben, valamint

- 1 db tétel 19 668 E Ft-tal történő csökkentése.

- módosítás a 10 M Ft alatti beruházások körében:

- 4 db új tétel tervbe való beemelése 17 800 E Ft értékben, valamint

- 33 db tétel 75 132 E Ft-tal történő csökkentése.

Határidő: 2011. november 4., a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2975/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. november 4-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2011. november 4., a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Parking Kft. feladatainak ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2976/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Parking Kft. beruházási feladatainak BKK Zrt. részére történő átadására tekintettel módosítja a Parking Kft.-nek 156,336 M Ft-os forrást biztosító pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást. A Parking Kft. által fel nem használt összeg 82,055 M Ft, amelyet a Parking Kft. az Önkormányzat részére visszafizet az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozatnak megfelelően.

2977/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a Parking Kft. által visszautalt 82,055 M Ft-ot a BKK Zrt. beruházási feladataira fordítja.

2978/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A fedezet biztosításának érdekében megemeli a „8523 Beruházási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről” címen belül a Parking Kft. számítógépes programok beszerzésének visszafizetése feladat előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2979/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2980/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Parking Kft.-vel megkötött pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert - átruházott hatáskörében eljárva - a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: a Közgyűlés általi jóváhagyást követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

2981/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel megkötött pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert - átruházott hatáskörében eljárva - a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: a Közgyűlés általi jóváhagyást követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

2982/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 82,055 M Ft átutalásáról a BKK Zrt. részére.

Határidő: a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításának részeként a főváros közútkezelői feladatai ellátásának átalakításával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2983/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletében rögzített, kiadható és hivatalban maradó feladatok megosztását, és felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletében rögzítetteknek megfelelően gondoskodjon a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításának előkészítéséről és azt jóváhagyásra a Közgyűlés következő rendes ülésére terjessze elő.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

2984/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok átadás-átvételével összefüggő fővárosi önkormányzati rendeleteket és egyéb intézkedéseket vizsgálja felül és a fővárosi önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó javaslatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2985/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és engedélyezi, hogy a Főpolgármesteri Hivatal létszámából 26 fő átadás-átvétellel 2012. január 1. napjával a BKK Zrt. részére átadásra kerüljön, egyidejűleg a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett közszolgálatban állók létszámát 26 fővel csökkenti.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2986/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett közszolgálatban állók létszámának 2012. január 1-jétől 26 fővel történő csökkentése miatt, a 2012. évi költségvetésben jelentkező személyi juttatások és járulékai kiadási előirányzat összegének elvonását a Közgyűlés 2011. novemberi rendes ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. november havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2987/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi munkaügyi intézkedés megtétele, és az átadás-átvétellel kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása iránt.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2988/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. számára az átadott feladatok ellátásához szükséges forrásokat a 2012. évi költségvetésben biztosítja és alapító jogkörében eljárva utasítja a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a feladatátvétel lebonyolítása, a feladatellátás folyamatossága érdekében minden szükséges intézkedést tegyen meg.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2989/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a BKK Zrt.-be kerülő feladatokkal kapcsolatos, korábban a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által megkötött szerződések tekintetében annak érdekében, hogy a BKK Zrt. jogutódként e szerződéseket átvegye, továbbá gondoskodjon ezen feladatok átadásával összefüggésben a költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről és azt jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Sárkány Autócenter Kft. által a Fővárosi Önkormányzat alperes ellen tulajdonjog megállapítása iránti perben egyezségkötés.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2990/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bek. b) pontjában és 45. §-ban meghatározott hatáskörében eljárva figyelemmel a 17. §-ra a 169171/5 hrsz. alatti ingatlanon felépített 3571 m2 területű autószalon önálló ingatlanként történő feltüntetéséhez szükséges változási vázrajz aláírása iránti kérelmet elfogadja és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. október 26.

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Hozzájárulás a Király Gyógyfürdő átalakítási munkáinak elvégzéséhez.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2991/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ban biztosított jogkörében eljárva - mint a Király Gyógyfürdő használati jogának jogosultja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti üzemeltetési megállapodás 7. pontja alapján hozzájárul, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a 13578 helyrajzi számon a Budapest II. ker., Fő utca 82. sz. alatt található Király fürdőben három helyen, összesen 12 m2 falbontással járó átalakítási munkákat saját költségén elvégezze, amely a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére nem jelent kötelezettségvállalást.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: 2011. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2992/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

támogatja a 2011. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyt, ezért jóváhagyja és megköti a 2011. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatásában való, Budapest Főváros Önkormányzatának részvételéről szóló, az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést a Magyar Turizmus Zrt.-vel, és felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

2993/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2011. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatására a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 1500 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 8100 címek között újonnan létrehozandó „Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre” megnevezésű címrend kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkái támogatására benyújtott pályázatok elbírálására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2994/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezetek számára meghirdetett pályázatra benyújtott pályázatok közül megítéli az előterjesztés 5. számú mellékletében javasolt vissza nem térítendő és visszatérítendő fővárosi támogatásokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2995/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 6. és 7. számú mellékletében szereplő visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatások pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásait.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2996/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatott társasházak és lakásszövetkezetek képviselőivel az előterjesztés 6. és 7. számú mellékletében szereplő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat kösse meg.

Határidő: a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek képviselői által aláírt megállapodások kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2997/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezetek számára meghirdetett pályázatra benyújtott pályázatok közül elutasítja az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő érvénytelen, vagy forráshiány miatt nem támogatható pályázatok támogatását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a „Nyitás az utcára” című pályázat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által történő benyújtásának jóváhagyására.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2998/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei TÁMOP-5.3.3-11/1 kódszámú pályázaton való indulását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti pályázati koncepciónak megfelelően.

2999/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei TÁMOP-5.3.3-11/1 kódszámú pályázatához szükséges tulajdonosi/fenntartói nyilatkozatot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3000/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei a támogatási szerződés megkötése esetén sem igényelhet a Fővárosi Önkormányzattól forrást a projekttel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében a projekt megvalósulási és azt követő kötelező fenntartási időszaka alatt.

3001/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármesteren keresztül a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei igazgatóját, hogy a koncepcióban részletezett, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően készítse el, és nyújtsa be a TÁMOP-5.3.3-11/1 kódszámú „Nyitás az utcára” című pályázatot. A benyújtást követő Közgyűlésen számoljon be annak eredményéről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés pályázat eredményhirdetését követő első ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A BFVK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3002/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Miror Design Stúdió Kft.-vel és a „31.” Általános Építő és Csúszózsalus Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3003/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4/c) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Miror Design Stúdió Kft.-vel szemben fennálló 3 184 231 Ft összegű követelése vonatkozásában, a Fővárosi Bíróság 2.Fpk.01-09-002248/11. sz. végzésével felszámolóként kijelölt „Cég Felügyelet” Felszámoló, Végelszámoló és Csődkezelő Kft. által adott írásbeli nyilatkozat alapján megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3004/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4/c) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a „31.” Általános Építő és Csúszózsalus Kft.-vel szemben fennálló 4 652 469 Ft összegű követelése vonatkozásában, a Fővárosi Bíróság 12.Fpk.01-04-003509/17. sz. végzésével felszámolóként kijelölt „KERSZI” Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt. által adott írásbeli nyilatkozat alapján megállapítja a behajthatatlanság tényét és a követelésről lemond.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezéséről és annak leírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a III. kerületi Önkormányzat területén lévő egyes oktatási intézmények használatának ingatlan-nyilvántartási rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3005/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2322/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott és Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel megkötött 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés II.7. számú mellékletét 2011. november 1-jei hatállyal úgy módosítja, hogy a Budapest III. kerület 23152/79 hrsz.-ú ingatlant a mellékletből törli.

Felhatalmazza a főpolgármestert a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló okirat aláírására, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a módosítandó szerződés felek általi aláírását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3006/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 17. § és 42. §-a értelmében egyetért azzal, hogy az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 107. § (2) bekezdése jogcímén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került, Budapest III. kerület, 18910/143, 18910/144, 18910/148, 18910/160, 23152/79 és 62321/43 hrsz.-ú ingatlanokra, a kerületi önkormányzat javára az Ötv. 68. § (1) bekezdése alapján fennálló ingyenes használat joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, és megköti az erről szóló megállapodást Budapest Főváros III. kerület Önkormányzatával az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3007/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. I. ker., 6522/0/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. I. ker., Tárnok u. 1. I. em. 1. sz. alatt található, 79 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1800/20000 tulajdoni hányaddal, vételára: 67 000 000 Ft; valamint a Bp. I. ker., 6522/0/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. I. ker., Tárnok u. 1. I. em. 2. sz. alatt található, 76 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1730/20000 tulajdoni hányaddal, vételára: 63 000 000 Ft; mindösszesen: 130 000 000 Ft vételáron Koronczay Attila és Koronczay Boldizsár, mint állagvevők, valamint Koronczay József és Koronczay Józsefné, mint haszonélvezeti vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3008/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3009/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., Károly krt. 24. III. em. 1. sz. alatt található, Bp. V. ker., 24237/0/A/18 hrsz. alatt felvett, 88 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 232/10000 tulajdoni hányaddal, 22 000 000 Ft vételáron Luca Biagini, Anna Maria Perpignani és Sabrina Antonella Viti, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3010/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3011/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., Múzeum krt. 9. III/12. sz. alatt található, Bp. V. ker., 24217/0/A/12 hrsz. alatt felvett, 62 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 5280/100000 tulajdoni hányaddal, 16 000 000 Ft vételáron Flaskay Mihály, mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3012/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3013/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Bp. VI. ker., 28466/0/A/24 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 98. I. em. 2. sz. alatt található, 62 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 123/10000 tulajdoni hányaddal; vételára: 55 800 000 Ft;

- Bp. VI. ker., 28466/0/A/26 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 98. II. em. 11/A sz. alatt található, 37 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 74/10000 tulajdoni hányaddal; vételára: 33 300 000 Ft;

- Bp. VI. ker., 28466/0/A/27 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 98. II. em. 11. sz. alatt található, 85 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 169/10000 tulajdoni hányaddal; vételára: 76 500 000 Ft;

- Bp. VI. ker., 28466/0/A/30 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 98. II. em. 8. sz. alatt található, 33 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 66/10000 tulajdoni hányaddal; vételára: 29 700 000 Ft;

- Bp. VI. ker., 28466/0/A/31 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 98. II. em. 7. sz. alatt található, 35 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 70/10000 tulajdoni hányaddal; vételára: 31 500 000 Ft;

- Bp. VI. ker., 28466/0/A/32 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 98. II. em. 6. sz. alatt található, 29 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 58/10000 tulajdoni hányaddal; vételára: 26 100 000 Ft;

mindösszesen: 252 900 000 Ft (900 000 Ft/m2) vételáron az AndNet-Ing Ingatlanhasznosító Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3014/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás mentőállomás létesítéshez a Bp. XV., Őrjárat u. 1-5. sz. alatti ingatlanon.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3015/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Bp. XV., Őrjárat u. 1-5. sz. alatti, 82285 helyrajzi számú ingatlan 5. jelű épületének elbontásával felépüljön az új Rákospalotai Mentőállomás az alábbi feltételekkel:

- a végleges tulajdonosi nyilatkozat megadása a megépülő épület(ek) tulajdonjogának rendezését célzó és a földhasználat kérdését rendező háromoldalú megállapodás, és a műszaki dokumentáció (építési, bontási engedélyezési tervdokumentáció) ismeretében adható meg;

- jelen hozzájárulás nem jogosítja fel az építtetőt az építési munkálatok megkezdésére;

- a Fővárosi Önkormányzat részéről a beruházás pénzügyi kötelezettséggel nem járhat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3016/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a végleges tulajdonosi nyilatkozat érdekében a megépülő ingatlan tulajdonjogának rendezését célzó és a földhasználati jog alapításáról szóló háromoldalú megállapodást, valamint a szükséges műszaki dokumentációt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 180 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő Hunnia Mozi értékesítése, a vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3017/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Film Zrt. alapítójaként, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva, hozzájárul a Társaság kizárólagos tulajdonát képező 34365/0/A/40 hrsz. alatt nyilvántartott, 338 m2 területű, egyéb helyiség megjelölésű, a természetben Budapest VII. kerület, Erzsébet krt. 26. földszint alatt lévő ingatlan (Hunnia Mozi), a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 786/10000-ed eszmei hányaddal, valamint a társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségekkel együtt 80 000 000 Ft + áfa összegű vételáron történő értékesítéséhez, és jóváhagyja a Budapest Film Zrt., mint Eladó és a THO-HAI Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Kft., mint Vevő által 2011. szeptember 14-én aláírt, az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező adásvételi szerződést.

A Társaságnak - a 2011. évi üzleti tervében leírtak szerint - az ingatlanértékesítésből befolyó bevételt a saját üzemeltetésű mozik fejlesztésére és felújítására kell fordítania.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3018/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- 2011. évi üzleti tervét elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3019/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- 2011. évi üzleti tervét elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítése, a fogaskerekű vasút, valamint a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztésének előkészítése kapcsán szükséges pénzeszközátadásra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3020/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Széll Kálmán tér rekonstrukciójának I. ütemét, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítését, valamint a fogaskerekű vasút és a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztések megvalósításának előkészítését a BKK Zrt. végezze el, és ennek érdekében - amennyiben a tárgyban a Belügyminisztérium, mint fejezetgazda, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató és a Fővárosi Önkormányzat, mint támogatott között kötendő szerződés aláírásra kerül - biztosítja a szükséges forrást 3 943 567 000 Ft összegben, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára.

3021/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a beruházáshoz szükséges 3 943 567 000 Ft forrás biztosítására. A központi költségvetésből származó támogatás 3 Mrd Ft, a főváros saját forrásból 943,567 M Ft-ot biztosít. A szükséges fedezetet - a központi költségvetésből származó 3 Mrd Ft támogatás átadásáról szóló támogatási szerződéssel összhangban - az alábbi ütemezésben biztosítja: 2012-ben 173,281 M Ft, 2013-ban 1 384,902 M Ft, 2014-ben 1 981,718 M Ft, 2015-ben 403,666 M Ft.

3022/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a projekt KÖZOP támogatással történő kibővítése esetén a támogatási szerződés 1.2. pontjának megfelelően a 3 943,567 M Ft részben beszámítható legyen, mint önrész.

3023/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi saját forrás biztosításának érdekében a jelenleg érvényes 7 éves fejlesztési tervet 2011-2017 évekre vonatkozóan vizsgálja felül.

Határidő: 2012. évi költségvetési koncepció készítése

Felelős: Tarlós István

3024/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a Belügyminisztérium, mint fejezetgazda, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató és a Fővárosi Önkormányzat, mint támogatott között kötendő támogatási szerződés aláírását követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges pénzeszközátadásra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3025/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a támogatási szerződésben rögzített egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak felújítási feladatait a BKK Közút Zrt. végezze el, és ennek érdekében - amennyiben a tárgyban a Belügyminisztérium, mint fejezetgazda, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató és a Fővárosi Önkormányzat, mint támogatott között kötendő szerződés aláírásra kerül - biztosítja a szükséges forrást 1 000 000 000 Ft összegben, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára.

3026/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal 1 000 000 000 Ft az „egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak felújítási” feladathoz szükséges forrás biztosítására 2012-ben. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a főváros költségvetésébe, mint BKK Zrt. részére biztosítandó fedezet betervezéséről.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

3027/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai felújítására szóló, végleges, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodást” az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a Belügyminisztérium, mint fejezetgazda, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató és a Fővárosi Önkormányzat, mint támogatott között kötendő támogatási szerződés aláírását követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a 2012. évi útfelújításokkal kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: Németh Zoltán, Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3028/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben bemutatott útfelújítási modell kialakításával, az ebben tervezett intézkedésekkel és ennek megvalósítása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával készíttesse elő az előterjesztő által módosított előterjesztésben bemutatottaknak megfelelően az útfelújítási programot az új modellben, továbbá egyetért azzal, hogy - a program véglegesítését követően - a felújításokat BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság valósítsa meg.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

3029/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 3028/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján készíttesse elő az előterjesztésben bemutatott koncepciónak megfelelően a 2012. évi útfelújítási program véglegesítését, továbbá felkéri arra, hogy a végleges listát - a tervezések elvégeztetése után, és a kiviteli tenderek megindítását megelőzően - terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

3030/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja az előterjesztés 3. számú mellékletében bemutatott szakaszok vonatkozásában - amelyek nem rendelkeznek kiviteli tervekkel - az útfelújítási programhoz tartozó előkészítési, terveztetési feladatokhoz a 2011. évben szükséges 100 M Ft forrást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.

3031/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 3. számú mellékletében bemutatott, kiviteli tervekkel nem rendelkező útszakaszok előkészítési, terveztetési feladatainak megvalósítása érdekében csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások”, ezen belül az „Útfelújítás 2011-2013 tervezés” előirányzatát 100 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatot.

3032/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 3. számú mellékletében bemutatott, az új útfelújítási program részét képező előkészítési-, terveztetési feladatokhoz szükséges „2011. évi felújítási célú, végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló Megállapodás” megkötésével és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - az előterjesztés 2. számú mellékletében benyújtott tartalommal kösse meg a megállapodást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

3033/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az előterjesztés előterjesztő által módosított 5. számú mellékletében bemutatott, kiviteli tervvel rendelkező szakaszok vonatkozásában, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások 2011. évi megindítása érdekében - a 2011. évi költségvetésben a „7311 Út-, hídfenntartás” cím, intézményi felújítások, azon belül a „2010. évi II. ütem első szakasz” soron a 2012. évi ütem részét képező - az útfelújítási programhoz tartozó kivitelezési feladatokhoz 2012. évben szükséges 459,464 M Ft forrás rendelkezésre bocsátására, a BKK Közút Zrt. részére. Ennek érdekében 459,464 M Ft-ot betervez a 2012. évi költségvetésben, az új, „81.. BKK Közút Zrt.” címen belül a „Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” soron azzal, hogy az ehhez szükséges fedezetet a 2011. évi költségvetésben szereplő, „7311 Út-, hídfenntartás” cím, intézményi felújítások, azon belül a „2010. évi II. ütem első szakasz” 2012. évi üteme biztosítja.

3034/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés előterjesztő által módosított 5. számú mellékletében bemutatott, az útfelújítási program részét képező kivitelezési feladatokhoz szükséges „2012. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás” megkötésével, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - az előterjesztés 4. számú mellékletében benyújtott tartalommal kösse meg a megállapodást a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

3035/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új útfelújítási modell megvalósításához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása, illetve a 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

3036/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján készíttesse elő a IV. kerületi, Görgey Artúr utca villamos és útpálya szerkezetének együttes felújítását, valamint készíttessen ütemezett, e projektbe illesztett intézkedési tervet a Görgey Artúr utca villamos- és útpálya felújítására. A XIX. kerületi, Ady Endre úti villamos-pályaszerkezetek felújítását hangoltassa össze a 42-es villamos későbbiekben tervezett meghosszabbításával.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3037/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján készíttesse elő az V. kerület, Apáczai Csere János utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára és burkolatának felújítására, illetve a XXI. kerület, Kossuth Lajos utca, a Csepeli gerincút I. üteme átadásával lehetővé váló forgalomcsillapítására és forgalmi rendjének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3038/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:

A 2011. évi üzleti, pénzügyi és költség terv jóváhagyását a tervezett 185 639 019 Ft kamatbevétel és 70 986 414 Ft költség figyelembevételével, várhatóan 114 652 605 Ft adózás előtti eredménnyel, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a projekt költség elszámolására vonatkozó egyeztetések szükségessé teszik, akkor a terv kerüljön módosításra.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

3039/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Szikora Lindát, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 66/2011. (XI. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3040/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy Budapest Településszerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos feladatok ellátásában a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között megkötött 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés I/9. sz. mellékletének 9.5 pontjában foglaltak alapján a Budapesti Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működjön közre, mely feladat elvégzéséhez a Budapesti Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésében meghatározott tartalékkeret terhére 5000 E Ft + áfa összeget használhat fel.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3041/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Budapest Településszerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejövő 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben 5000 E Ft + áfa összeget biztosít.

Határidő: 2012. évi közszolgáltatási szerződés megkötése

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a „Fő utca II. ütem” tárgyú projekthez fűződő, Kossuth L. u. 3. sz. alatti ingatlan használatának megosztásáról szóló megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3042/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata közötti, V. kerület 24189/2 helyrajzi számú - természetben: Kossuth Lajos u. 3. sz. alatti - ingatlan használatának megosztásáról szóló megállapodást, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. október 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a „Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés” című feladat 6572. azonosító számú beruházási célokmányának jóváhagyá-sára.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3043/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Belvárosi templom rekonstrukció” beruházási feladat előkészítési, tervezési munkáinak megvalósítását követően a feladat kivitelezésére 2012. évben kerül sor.

3044/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 521/g./2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat 6572. azonosító számú beruházási célokmány jóváhagyására vonatkozó részét a határozat egyéb részeinek változatlan érvényben tartása mellett, mivel a beruházást átütemezi.

3045/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A feladat átütemezése miatt csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés” feladat 2011. évi előirányzatát 240 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot. A feladat 2011. évi üteme 10 M Ft, 2012. évi üteme 240 M Ft, összköltsége változatlanul 250 M Ft.

3046/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó döntésnek megfelelően a költségvetési rendeletmódosító javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

3047/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, 6472. azonosító számú, „Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés” megnevezésű célokmányt az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c. KMOP-2.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3048/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2012. július 25-ig meg kívánja valósítani a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú projektet.

3049/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési beszámolóval való egyezőség és a feladat előirányzatainak átütemezése végrehajtása céljából csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat 2011. évi előirányzatát 279 793 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Rákoskeresztúri buszkorridor feladat előirányzatát 409 256 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartalékát 129 463 E Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 461 868 E Ft (ebből EU támogatás: 279 793 E Ft, saját forrás: 182 075 E Ft), 2010. XII. 31-ig tény: 332 142 E Ft (ebből EU támogatás: 189 274 E Ft, saját forrás: 142 868 E Ft) a feladat összköltsége változatlanul 1 313 200 E Ft.

3050/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

3051/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú, „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c. projekt 4. sz. támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. november 15.

Felelős: Tarlós István

3052/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Rákoskeresztúri buszkorridor beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Budapest Főváros Önkormányzata képviseletének biztosítása az ESPON-POLYCE programban.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3053/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

támogatja Budapest Főváros Önkormányzatának részvételét a „POLYCE - Metropolisation and Polycentric development in Central Europe: Evidence based strategic options” nemzetközi program kutatásaiban és konferenciáin, többletforrás biztosítása nélkül.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3054/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, jelölje ki Budapest Főváros Önkormányzatának résztvevőit a „POLYCE - Metropolisation and Polycentric development in Central Europe: Evidence based strategic options” program kutatásaiban és konferenciáin.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3055/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP módosító indítványát, mely szerint:

„Az előterjesztett döntési javaslat az alábbi 2. §-a az alábbiak szerint módosul, ezzel egyidejűleg a rendelettervezet az 1. sz. melléklettel egészül ki:

2. § A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3056/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP módosító indítványát, mely szerint:

„Az előterjesztett döntési javaslat az alábbi 2. és 3. pontokkal egészül ki:

2. Dörner György 2012. február 1.-2017. január 31. közötti időszakra, az Új Színház Kht. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó megbízását visszavonja

Határidő: 2011. október 6.

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Új Színház ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot készítse elő és azt terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Közgyűlés 2011. novemberi ülése

Felelős: Tarlós István”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 67/2011. (XI. 9.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 44. pontja: Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló 35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3057/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenőnek a „Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló 35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 68/2011. (XI. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló 35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 45. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására és szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3058/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3059/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a Kulturális Bizottság 172/1999. (X. 13.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert „Varázshegy” európai uniós támogatással megvalósuló projektjéhez támogatás biztosításáról, ezzel összefüggésben engedélyokirat módosítás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3060/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Állat- és Növénykert „Varázshegy” európai uniós támogatással megvalósuló projekt tűzvédelmi rendszerének kialakításához a szigorúbb hatósági előírások miatt szükséges 50 330 E Ft többletforrást 2011. évben biztosítja. Ennek érdekében csökkenti a „9170 Kulturális keret céltartaléka” cím működési célú tartalék előirányzatát 50 330 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadáson belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, azon belül a „FÁNK európai uniós pályázati önrész” feladat előirányzatát. A feladat önkormányzati támogatása 250 330 E Ft, 2012. évi üteme változatlan.

3061/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

3062/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja a 6423. azonosító számú beruházási engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2010. évi működéséről.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3063/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. és 4. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3064/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Pro Cultura Urbis Közalapítvány jövőbeni működésével összefüggésben a szakmai céljainak és finanszírozásának áttekintését és a további feladatok tekintetében javaslatot tartalmazó koncepciót, és azt terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi Használati Szabályzata jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3065/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-ának a) pontja alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzatát 2012. január 1-jével az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint határozza meg.

Határidő: 2012. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a 2450/2011. (VIII. 31). Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére és egyben a 2011. évi „S” jelű - Ötven budapesti általános és középiskola sportéletének támogatása - pályázat kedvezményezettjeire.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3066/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2450/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3067/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „S” jelű pályázat - Ötven budapesti általános és középiskola sportéletének támogatása - az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt kedvezményezettjeinek támogatását.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Margitszigeti Atlétikai Centrum 2011. évi felújítási feladatainak módosítására, ezzel összefüggésben engedélyokiratok jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3068/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 6443-6447 egyedi azonosító számú engedélyokiratokban szereplő feladatok leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

1. Földszinti 3-5. öltözők felújítása (6443)

- feladat teljes költsége: 7600 E Ft

- ebből önkormányzati forrás: 7600 E Ft

- tény kifizetés (2011. 08. 31-ig): 0 E Ft

- előirányzat maradvány: 7600 E Ft

2. Streetball pályák felújítása (6444)

- feladat teljes költsége: 3900 E Ft

- ebből önkormányzati forrás: 3900 E Ft

- tény kifizetés (2011. 08. 31-ig): 0 E Ft

- előirányzat maradvány: 3900 E Ft

3. Hőközpont elektromos rendszer felújítása (6445)

- feladat teljes költsége: 1882 E Ft

- ebből önkormányzati forrás: 1882 E Ft

- tény kifizetés (2011. 08. 31-ig): 0 E Ft

- előirányzat maradvány: 1882 E Ft

4. Világító oszlopok felújítása (6446)

- feladat teljes költsége: 1000 E Ft

- ebből önkormányzati forrás: 1000 E Ft

- tény kifizetés (2011. 08. 31-ig): 0 E Ft

- előirányzat maradvány: 1000 E Ft

5. Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása (6447)

- feladat teljes költsége: 1000 E Ft

- ebből önkormányzati forrás: 1000 E Ft

- tény kifizetés (2011. 08. 31-ig): 0 E Ft

- előirányzat maradvány: 1000 E Ft

6. Összesen:

- feladatok teljes költsége: 15 382 E Ft

- ebből önkormányzati forrás: 15 382 E Ft

- tény kifizetés (2011. 08. 31-ig): 0 E Ft

- előirányzat maradvány: 15 382 E Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6443-6447 egyedi azonosító számú okiratokat azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

3069/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti az „5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások között szereplő alábbi feladatokat:

- Földszinti 3-5. öltözők felújítása 6443 egyedi azonosító számú felújítási feladat előirányzatát 7600 E Ft-tal;

- Streetball pályák felújítása 6444 egyedi azonosító számú felújítási feladat előirányzatát 3900 E Ft-tal;

- Hőközpont elektromos rendszer felújítása 6445 egyedi azonosító számú felújítási feladat előirányzatát 1882 E Ft-tal;

- Világító oszlopok felújítása 6446 egyedi azonosító számú felújítási feladat előirányzatát 1000 E Ft-tal;

- Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása 6447 egyedi azonosító számú felújítási feladat előirányzatát 1000 E Ft-tal,

és ezzel egyidejűleg címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások között tervbe veszi az új feladatokat az alábbi felsorolás szerinti megnevezéssel, egyedi azonosító számmal, s előirányzattal:

- „Szigeti futókör felújítása” 6618 egyedi azonosító számú 2000 E Ft-tal;

- „Szellőző rendszer felújítása” 6619 egyedi azonosító számú 5882 E Ft-tal;

- „Hőközpont részleges felújítása” 6620 egyedi azonosító számú 1900 E Ft-tal;

- „Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása” 6621 egyedi azonosító számú 600 E Ft-tal;

- „Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása” 6622 egyedi azonosító számú 3300 E Ft-tal,

továbbá ezzel egyidejűleg címen belül megemeli

- az „5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások között szereplő „Vízóra akna felújítása” tárgyú feladat előirányzatát 1700 E Ft-tal, így a feladat 2011. évi üteme 2100 E Ft-ra módosul, (összköltsége 2100 E Ft).

3070/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

3071/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört és jóváhagyja az:

- „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum szigeti futókör felújítása” (6618)

- „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum szellőző rendszer felújítása” (6619)

- „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum hőközpont részleges felújítása” (6620)

- „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása” (6621)

- „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása” (6622)

megnevezésű felújítási feladatok 6618-6622 egyedi azonosító számú engedélyokiratait az előterjesztés 9-13. sz. mellékletei szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3072/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört és jóváhagyja az „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum vízóra akna felújítás” tárgyú, 6448 egyedi azonosítójú engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a Szlávy utcai Gyermekotthon jogutóddal történt megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült egyszeri kiadások fedezetének módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3073/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Szlávy utcai Gyermekotthon jogutóddal történt megszüntetése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos kifizetéseire 2011-re megelőlegezett támogatás és a várható tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 12 408 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

ezer Ft
Címkód Intézmény neve Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok Összesen
430110 Bp. Főv. Önk. Bokréta Lakásotthonai +8369 +2259 +10 628
430119 Bp. Főv. Önk. Utógondozó Otthona +1402 +378 +1 780

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés november havi rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

3074/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 889/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy utca 40.) jogutóddal történő megszüntetése miatti 13 álláshely végleges megszüntetéséhez szükséges egyszeri kiadások 2012. évi időarányos fedezetét (személyi juttatás: 3018 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 815 E Ft, összesen: 3833 E Ft) a 2012. évi költségvetés tervezésekor biztosítja a „430110 címkódú Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai” intézmény részére.

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

3075/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) intézmény megszüntető okiratát az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megszüntető okiratnak az előterjesztés 1/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a 2011/2012. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3076/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2011. évi eredeti költségvetésben történt előzetes előirányzat-csökkentés technikai visszarendezése érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 262 669 E Ft csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel 262 669 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások (3 hónapra) 206 831 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok (3 hónapra) 55 838 E Ft

az előterjesztés 1. sz. melléklete 6-8. oszlopa szerinti részletezésben.

3077/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2014/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

A 2011/2012. tanévi feladatváltozások és a szakképzési rendszer átalakításának hatása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, rendes felmondásokat is - a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan 452 engedélyezett (szakmai) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre az előterjesztés 2. számú melléklete 9., 17., 21. oszlopai szerinti részletezésben - 2011. július 1. és 2011. szeptember 1. közötti kezdetű felmentéssel, rendes felmondással -, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására az alábbiak szerint kerül sor:

- 2011. november 1-jével 319 engedélyezett (üres) álláshely,

- a felmentési, illetve felmondási idők leteltét követően - az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban - 2012. május 1-jével 132 engedélyezett (betöltött) álláshely kerül elvonásra,

- a felmentési, illetve felmondási idők leteltét követően - az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban - 2012. július 1-jével 1 engedélyezett (betöltött) álláshely kerül elvonásra, valamint 4 engedélyezett (betöltött) álláshely a felmentési védelem fennállása miatt csak későbbi időpontban kerül elvonásra.

3078/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Hivatkozva az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésére a 2014/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot megerősíti.

3079/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2011/2012. tanévi feladatváltozások és a szakképzési rendszer átalakítása következtében további 12 (10 nyugdíjas + 2 aktív) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan 2012. május 1-jei hatállyal 11, 2012. július 1-jei hatállyal 1 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:
CímkódIntézmény neve


Megszűnő (betöltött)
álláshelyek száma 2012. május 1-jétől


Megszűnő (betöltött)
álláshelyek száma 2012. július 1-jétől
Az intézménytől egy későbbi
időpontban
(Táppénzen, GYES-en lévő munkavállalók) elvonható
álláshelyek száma

Létszám-
csökkentési döntés miatt megszüntetésre kerülő álláshelyek összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6.=3.+4.+5.
370109 Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium 1 0 0 1
370112 Veres Pálné Gimnázium 1 1 0 2
370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
4 0 0 4
370901 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1 0 0 1
371002 Dobos C. József Vendéglátóipari
Szakképző Iskola
3 0 0 3
371305 Than Károly Ökoiskola Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola
1 0 0 1
Összesen: 11 1 0 12

3080/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre - az előterjesztés 3079/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozata alapján (12 álláshely) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra - vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

3081/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - az előterjesztés 3079/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozata alapján (12 álláshelyre vonatkozóan) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottak esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

3082/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

7 fő munkavállaló prémiumévek programban való részvételének lejárata miatt 2011. november 1-jétől 7 álláshellyel csökkenti az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét az előterjesztés 2. sz. melléklete 8. oszlopa szerinti részletezésben.

3083/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 451 fő csökkenést követően 2011. november 1-jétől 11 772 álláshelyben állapítja meg - ebből prémiuméves 27 fő - az előterjesztés 2. sz. melléklete 10. oszlopa szerinti részletezésben.

3084/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 313 álláshely csökkenést követően 2012. május 1-jétől 11 459 álláshelyben állapítja meg - ebből prémiuméves 27 fő - az előterjesztés 2. sz. melléklete 18. oszlopa szerinti részletezésben, egyidejűleg a 2018/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot és a 2630/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

3085/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2 álláshely csökkenést követően 2012. június 1-jétől 11 457 álláshelyben állapítja meg - ebből prémiuméves 27 fő - az előterjesztés 2. sz. melléklete 22. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

3086/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 1 álláshely csökkenést követően 2012. július 1-jétől 11 456 álláshelyben állapítja meg - ebből prémiuméves 27 fő - az előterjesztés 2. sz. melléklete 22. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptemberi rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

3087/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2011/2012. tanévi feladatváltozásokhoz és a szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatti pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 190 497 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát 190 497 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások 139 075 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 37 553 E Ft

támogatási értékű működési kiadás 13 869 E Ft

az előterjesztés 3. sz. melléklete 6-9. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

3088/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről szóló 2012. évi rendelet előírásainak a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2011. évi végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

3089/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011/2012. tanévi feladatváltozások és a szakképzési rendszer átalakítása miatt végrehajtott végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódóan az érintett intézmények részére a 2012. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges 239 705 E Ft fedezetet (melyből: személyi juttatások 188 743 E Ft, munkaadót terhelő járulékok 50 962 E Ft) a 2012. évi költségvetésben biztosítja - utólagos elszámolási kötelezettséggel - az előterjesztés 3. sz. melléklete 10-12. oszlopa szerint.

Határidő: 2012. évi eredeti költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

3090/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Hivatkozva az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésére a 2295/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot megerősíti.

3091/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Hivatkozva az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésére a 2623/2011 (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatot megerősíti.

3092/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A tantárgyfelosztáson alapuló 2011/2012. tanévi feladatváltozások miatt módosítja az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel -265 856 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások (3 hónapra) -212 730 E Ft

munkaadókat terhelő járulékokat (3 hónap) -57 446 E Ft

dologi kiadások (4 hóra, szintezés 4 hónapra) 4320 E Ft

az előterjesztés 5. sz. melléklete 4-7. oszlopai szerinti részletezésben, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 265 856 E Ft növelésével egyidejűleg.

3093/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2011/2012. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 75 941 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 75 941 E Ft-tal

ebből: dologi kiadások 75 941 E Ft

az előterjesztés 6. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti részletezésben.

3094/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2011/2012. tanévre vonatkozóan a szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a 2012. évi költségvetésben 75 941 E Ft fedezetet biztosít az előterjesztés 6. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: 2012. évi eredeti költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

3095/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó díjazások kifizetése érdekében a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím előirányzatának 75 396 E Ft-tal, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 304 915 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 380 311 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások 299 031 E Ft-tal

munkaadókat terhelő járulékok 80 739 E Ft-tal

dologi kiadások 541 E Ft-tal

az előterjesztés 7. sz. melléklete 9-12. oszlopa szerinti részletezésben.

3096/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó elszámolás érdekében figyelembe véve az előleg leutalás összegét az érintett intézmények részére a fennmaradó 5 103 573 Ft utalása szükséges az előterjesztés 8. sz. melléklete 6. oszlopa szerinti részletezésben.

3097/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3076-3096/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatokkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, a 3087/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozathoz, 3093/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozathoz és a 3096/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

3098/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. november

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Tájékoztató Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciója intézkedési tervének megvalósításáról, felülvizsgálatáról, javaslat Budapest Ifjúsági Stratégia elkészítésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3099/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Főváros Ifjúsági Stratégia megalkotására vonatkozó javaslatot, ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy állítson fel és bízzon meg egy szakmai csoportot - az előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak szerint - és az elkészült Budapest Főváros Ifjúsági Stratégiát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. május

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2011-2015. évi Közoktatási Koncepciójának elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3100/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az LMP módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Önkormányzat 2011-2015. évi Közoktatási Elő-koncepcióját, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a közoktatási és a szakképzési törvények megszületése után a részletes Közoktatási Koncepció elkészítéséről.

Határidő: a döntés kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3101/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat 2011-2015. évi Közoktatási Koncepcióját, az előterjesztés1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az abban foglaltak folyamatos végrehajtásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi beiskolázási tervszámaira, új szakmák engedélyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3102/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi beiskolázási tervszámait a nappali rendszerű képzésben az előterjesztés1. számú, a felnőttoktatásban az előterjesztés 2. számú melléklete szerint, és a „B” kategóriába sorolt szakképesítések tervszámait az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3103/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő intézményekben a 2012/2013. tanévtől kezdődően a felsorolt új szakképesítések indítását.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3104/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon között 2011. október 6-án létrejött megállapodást a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye tulajdonában lévő Thökölyánum (1056 Budapest, Veres Pálné u. 17.) ingatlan I. és II. emeletén kialakított 30 középiskolai kollégiumi férőhely ingyenes használatára azzal a megkötéssel, hogy a megállapodásban szereplő ingatlanrészek üzemeltetésére a 2011/2012. tanévben többletfedezetet nem biztosít.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

3105/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3106/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Budapest, Rácz László u. 73.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

3107/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

3108/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1077 Budapest, Izabella u. 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint.

3109/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (1022 Budapest, Bimbó u. 51.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

3110/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 5. számú melléklete szerint.

3111/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 6. számú melléklete szerint.

3112/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 7. számú melléklete szerint.

3113/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 8. számú melléklete szerint.

3114/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 9. számú melléklete szerint.

3115/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 10. számú melléklete szerint.

3116/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 11. számú melléklete szerint.

3117/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 12. számú melléklete szerint.

3118/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 13. számú melléklete szerint.

3119/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 14. számú melléklete szerint.

3120/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi út 134.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 15. számú melléklete szerint.

3121/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 16. számú melléklete szerint.

3122/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 17. számú melléklete szerint.

3123/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 18. számú melléklete szerint.

3124/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 19. számú melléklete szerint.

3125/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 20. számú melléklete szerint.

3126/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gárdonyi Géza Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 21. számú melléklete szerint.

3127/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 22. számú melléklete szerint.

3128/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 23. számú melléklete szerint.

3129/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 24. számú melléklete szerint.

3130/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 25. számú melléklete szerint.

3131/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 26. számú melléklete szerint.

3132/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 27. számú melléklete szerint.

3133/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 28. számú melléklete szerint.

3134/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 29. számú melléklete szerint.

3135/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 30. számú melléklete szerint.

3136/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 31. számú melléklete szerint.

3137/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 32. számú melléklete szerint.

3138/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 33. számú melléklete szerint.

3139/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium (1074 Budapest, Hársfa u. 4.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 34. számú melléklete szerint.

3140/2011. (X. 21.) Főv. Kgy h.

Jóváhagyja a Fáy András Közlekedés-gépészeti Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 35. számú melléklete szerint.

3141/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 36. számú melléklete szerint.

3142/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 37. számú melléklete szerint.

3143/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 38. számú melléklete szerint.

3144/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 39. számú melléklete szerint.

3145/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 40. számú melléklete szerint.

3146/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 41. számú melléklete szerint.

3147/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 42. számú melléklete szerint.

3148/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 43. számú melléklete szerint.

3149/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 44. számú melléklete szerint.

3150/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 45. számú melléklete szerint.

3151/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 46. számú melléklete szerint.

3152/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 47. számú melléklete szerint.

3153/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 48. számú melléklete szerint.

3154/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 49. számú melléklete szerint.

3155/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 50. számú melléklete szerint.

3156/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 51. számú melléklete szerint.

3157/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 52. számú melléklete szerint.

3158/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 53. számú melléklete szerint.

3159/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 54. számú melléklete szerint.

3160/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Középiskolai Kollégium (1146 Budapest, Cházár András u. 6.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 55. számú melléklete szerint.

3161/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 56. számú melléklete szerint.

3162/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci út 8.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 57. számú melléklete szerint.

3163/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 58. számú melléklete szerint.

3164/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 59. számú melléklete szerint.

3165/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 60. számú melléklete szerint.

3166/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (1138 Budapest, Váci út 107.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 61. számú melléklete szerint.

3167/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 62. számú melléklete szerint.

3168/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 63. számú melléklete szerint.

3169/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 64. számú melléklete szerint.

3170/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 65. számú melléklete szerint.

3171/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 66. számú melléklete szerint.

3172/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 67. számú melléklete szerint.

3173/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 68. számú melléklete szerint.

3174/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 69. számú melléklete szerint.

3175/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Középiskolai Leánykollégium (1145 Budapest, Uzsoki u. 34/A) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 70. számú melléklete szerint.

3176/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 71. számú melléklete szerint.

3177/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 72. számú melléklete szerint.

3178/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Madách Imre Gimnázium (1073 Budapest, Barcsay u. 5.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 73. számú melléklete szerint.

3179/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 74. számú melléklete szerint.

3180/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 75. számú melléklete szerint.

3181/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 76. számú melléklete szerint.

3182/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 77. számú melléklete szerint.

3183/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 59-60.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 78. számú melléklete szerint.

3184/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 63-64.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 79. számú melléklete szerint.

3185/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u. 4.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 80. számú melléklete szerint.

3186/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 81. számú melléklete szerint.

3187/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest, Serény u. 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 82. számú melléklete szerint.

3188/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 83. számú melléklete szerint.

3189/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 84. számú melléklete szerint.

3190/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 85. számú melléklete szerint.

3191/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 86. számú melléklete szerint.

3192/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 87. számú melléklete szerint.

3193/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 88. számú melléklete szerint.

3194/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 89. számú melléklete szerint.

3195/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 90. számú melléklete szerint.

3196/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 91. számú melléklete szerint.

3197/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hengersor u. 34.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 92. számú melléklete szerint.

3198/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest, Attila út 43.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 93. számú melléklete szerint.

3199/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 94. számú melléklete szerint.

3200/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 95. számú melléklete szerint.

3201/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 96. számú melléklete szerint.

3202/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 97. számú melléklete szerint.

3203/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 98. számú melléklete szerint.

3204/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 99. számú melléklete szerint.

3205/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 100. számú melléklete szerint.

3206/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 101. számú melléklete szerint.

3207/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 102. számú melléklete szerint.

3208/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 103. számú melléklete szerint.

3209/2011.(X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 104. számú melléklete szerint.

3210/2011.(X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 105. számú melléklete szerint.

3211/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 106. számú melléklete szerint.

3212/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 107. számú melléklete szerint.

3213/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 108. számú melléklete szerint.

3214/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 109. számú melléklete szerint.

3215/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 110. számú melléklete szerint.

3216/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Terézvárosi Középfokú Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 111. számú melléklete szerint.

3217/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 112. számú melléklete szerint.

3218/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 113. számú melléklete szerint.

3219/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 114. számú melléklete szerint.

3220/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Váci Mihály Kollégium (1141 Budapest, Mogyoródi út 128.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 115. számú melléklete szerint.

3221/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 116. számú melléklete szerint.

3222/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 117. számú melléklete szerint.

3223/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 24/A) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 118. számú melléklete szerint.

3224/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 119. számú melléklete szerint.

3225/2011.(X.21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 120. számú melléklete szerint.

3226/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 121. számú melléklete szerint.

3227/2011.(X.21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Veres Pálné Gimnázium (1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 122. számú melléklete szerint.

3228/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 123. számú melléklete szerint.

3229/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 124. számú melléklete szerint.

3230/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/B) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 125. számú melléklete szerint.

3231/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Budapest, Mádi u. 173.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 126. számú melléklete szerint.

3232/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 3106-3231/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan az előterjesztés 1-126. számú mellékletek szerinti jóváhagyási értesítés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat az oktatási ágazatban létrejött gazdasági szervezetek és az önállóan működő költségvetési szervek között megkötött együttműködési megállapodások jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

3233/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 370400 címkódú BETISZK Gazdasági Szervezete (1073 Budapest, Dohány u. 65.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

370401 Békésy György Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
370402 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
370403 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi u. 38
370404 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A
370405 Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1087 Budapest, Szörény u. 2-4.
370406 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas u. 9-11.
370407 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58.
370408 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23.
370409 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest, Szondy u. 41.
370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3234/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370500 címkódú Csepel TISZK Gazdasági Szervezete (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

370501 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1211 Budapest, Posztógyár u. 10.
370502 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.
370503 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 1184 Budapest, Hengersor u. 34.
370504 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 95.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3235/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370600 címkódú Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete (1126 Budapest, Márvány u. 32.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

370601 Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány u. 32.
370602 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 60-62.
370603 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.
370604 Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium 1118 Budapest, Rétköz u. 39.
370605 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola 1117 Budapest, Fehérvári út 10.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3236/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370700 címkódú Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 370701 címkódú Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3237/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370700 címkódú Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 370702 címkódú Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3238/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370700 címkódú Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 370703 címkódú Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/B) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3239/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370900 címkódú ÉPTISZK Gazdasági Szervezete (1139 Budapest, Váci út 179-183.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

370901 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1072 Budapest, Nyár u. 9
370902 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, Váci út 179-183.
370903 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21.
370904 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
370905 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1165 Budapest, Arany János u. 55.
370906 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107.
370907 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász u. 155.
370908 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.
370909 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, Üteg u. 15.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3240/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370800 címkódú Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

370801 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközép-iskola 1047 Budapest, Baross u. 72.
370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest, Árendás köz 8.
370803 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty u. 3.
370804 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1139 Budapest, Váci út 89.
370805 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3241/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370100 címkódú Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

370101 Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.
370102 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
370103 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény 1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
370104 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.
370105 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30.
370106 Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142.
370107 Kölcsey Ferenc Gimnázium 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.
370108 Madách Imre Gimnázium 1073 Budapest, Barcsay u. 5
370109 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 1203 Budapest, János u. 4.
370110 Petőfi Sándor Gimnázium 1013 Budapest, Attila út 43.
370111 Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.
370112 Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.
370113 Vörösmarty Mihály Gimnázium 1085 Budapest, Horánszky utca 11.
370114 Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi u. 173.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3242/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371000 címkódú Gundel TISZK Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Huba u. 7.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

371001 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1212 Budapest, Petőfi tér 1.
371002 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1134 Budapest, Huba u. 7.
371003 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1106 Budapest, Maglódi út 8.
371004 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 5-7.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3243/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370300 címkódú Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal.

370301 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1116 Budapest, Rácz László u. 73.
370302 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.
370303 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1077 Budapest, Izabella u. 1.
370304 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.
370305 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1121 Budapest, Hegyhát u. 35.
370306 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, Üllői út 76.
370307 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
370308 Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
1115 Budapest, Halmi út 26.
370309 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 1141 Budapest, Rákospatak u. 101.
370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.
370311 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.
370312 Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola 1118 Budapest, Rimaszombati út. 2-4.
370313 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77.
370314 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.
370315 Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.
370316 Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
370318 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1145 Budapest, Mexikói út 63-64.
370319 Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 1034 Budapest, San Marco u. 48-50.
370320 Palotás Gábor Általános Iskola 1021 Budapest, Ötvös János u. 7.
370321 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1035 Budapest, Miklós tér 5.
370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3244/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371100 címkódú Humán TISZK Gazdasági Szervezete (1088 Budapest, Ludovika tér 1.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371101 címkódú Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3245/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371100 címkódú Humán TISZK Gazdasági Szervezete (1088 Budapest, Ludovika tér 1.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371102 címkódú Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3246/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371100 címkódú Humán TISZK Gazdasági Szervezete (1088 Budapest, Ludovika tér 1.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371103 címkódú Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3247/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371100 címkódú Humán TISZK Gazdasági Szervezete (1088 Budapest, Ludovika tér 1.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371104 címkódú Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3248/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371100 címkódú Humán TISZK Gazdasági Szervezete (1088 Budapest, Ludovika tér 1.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371105 címkódú Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3249/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371100 címkódú Humán TISZK Gazdasági Szervezete (1088 Budapest, Ludovika tér 1.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371106 címkódú Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3250/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370200 címkódú Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal.

370201 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium 1022 Budapest, Bimbó u. 51.
370202 Gárdonyi Géza Kollégium 1149 Budapest, Tábornok u. 22.
370203 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2.
370204 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 1074 Budapest, Hársfa u. 4.
370205 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium 1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.
370206 József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András u. 6.
370207 Káldor Miklós Kollégium 1022 Budapest, Felvinci út 8.
370208 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.
370209 Kós Károly Kollégium 1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.
370210 Középiskolai Leánykollégium 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/A
370211 Pannónia Középiskolás Kollégium 1133 Budapest, Pannónia u. 83.
370212 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.
370213 Terézvárosi Középfokú Kollégium 1061 Budapest, Hegedű u. 1.
370214 Váci Mihály Kollégium 1141 Budapest, Mogyoródi út 128.
370215 Varga Katalin Középiskolai Kollégium 1149 Budapest, Tábornok u. 24/A
370216 Vécsey János Kollégium 1035 Budapest, Szél u. 11-13.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3251/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371200 címkódú Modell TISZK Gazdasági Szervezete (1133 Budapest, Vág u. 12-14.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 19. számú melléklete szerinti tartalommal.

371201 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola 1084 Budapest, Rákóczi tér 4.
371202 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 1133 Budapest, Vág u. 12-14.
371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 1089 Budapest, Elnök u. 3.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3252/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371300 címkódú Petrik TISZK Gazdasági Szervezete (1146 Budapest, Thököly út 48-54.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 20. számú melléklete szerinti tartalommal.

371301 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 1032 Budapest, Bécsi út 134.
371302 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71.
371303 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út 124.
371304 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54.
371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3253/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371400 címkódú Szily TISZK Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Várna u. 23.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 21. számú melléklete szerinti tartalommal.

371401 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.
371402 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola 1195 Budapest, Üllői út 303.
371403 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B
371404 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1097 Budapest, Timót u. 3.
371405 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola 1191 Budapest, Kossuth tér 12.
371406 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Várna u. 23.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3254/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371500 címkódú Színes TISZK Gazdasági Szervezete (1106 Budapest, Maglódi út 8.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371501 címkódú Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 22. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3255/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371500 címkódú Színes TISZK Gazdasági Szervezete (1106 Budapest, Maglódi út 8.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371502 címkódú Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 23. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3256/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371500 címkódú Színes TISZK Gazdasági Szervezete (1106 Budapest, Maglódi út 8.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371503 címkódú Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 24. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3257/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371500 címkódú Színes TISZK Gazdasági Szervezete (1106 Budapest, Maglódi út 8.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371504 címkódú Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 25. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3258/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371500 címkódú Színes TISZK Gazdasági Szervezete (1106 Budapest, Maglódi út 8.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371505 címkódú Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 26. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3259/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371500 címkódú Színes TISZK Gazdasági Szervezete (1106 Budapest, Maglódi út 8.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371506 címkódú Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 27. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3260/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 371500 címkódú Színes TISZK Gazdasági Szervezete (1106 Budapest, Maglódi út 8.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 371507 címkódú Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 28. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3261/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 370300 címkódú Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 370317 címkódú Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 59-60.) - mint önállóan működő költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés 29. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3262/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 25 db közszolgáltatási szerződést a 2011/2012. tanévre, összesen 124 845 E Ft értékben az előterjesztés 1-23. sz., valamint az előterjesztés 26-27. sz. mellékletei szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3263/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány súlyosan, halmozottan sérült, integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai csoportjának támogatásával. A feladat ellátása érdekében a 2012. évben tartós jelleggel 8 hónapra 6667 E Ft-ot biztosít.

Határidő: 2012. évi költségvetési tervezet készítése

Felelős: Tarlós István

3264/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány súlyosan, halmozottan sérült, integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai csoportjának 10 000 E Ft támogatásával a 2011/2012. tanévben. Elfogadja a feladat ellátása érdekében a közszolgáltatási szerződést a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal az előterjesztés 24. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a 26035/7 hrsz.-ú és a 26035/9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ingatlan csere- és telekalakítási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3265/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Vagyonrendelet 17. §-a alapján jóváhagyja és megköti az ingatlan csere- és telekalakítási szerző-dést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tarta-lommal, egyben felkéri a főpolgármestert az előter-jesztés 7. sz. melléklete szerinti okirat és az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti vázrajz aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3266/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 7. sz. mellékleteként csatolt ingatlan csere- és telekalakítási szerződés 9. pontjában jelölt értékkülönbözet PROFORM Ingatlanbefektetési Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére történő hiánytalan megfizetését követően írja alá a tárgyi szerződés 12. pontjában hivatkozott nyilatkozatot, hogy a csere tárgyát képező tulajdoni illetőségre a PROFORM Ingatlanbefektetési Zrt. tulajdonjogát csere jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.

Határidő: az értékkülönbözet hiánytalan megfizetését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Vásárhelyi 200 Alapítvány ingyenes székhelyhasználatára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3267/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Vásárhelyi 200 Alapítvánnyal a szívességi használati szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 50 nap

Felelős: Tarlós István

3268/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett intézményt, valamint a Csepel TISZK Gazdasági Szervezetét értesítse.

Határidő: döntést követő 50 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat magasabb vezetői pályázatok kiírására a 2012/2013. tanévtől.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3269/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 1-2. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3270/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1-2. sz. mellékletei szerinti pályázati felhívás közzétételéről a NKI, a Budapest.hu portálon, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3271/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011. október 3-5. között Pozsonyba utazott, az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3272/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bálint András 2011. október 4-6. között Gyergyószentmiklósra utazott, az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3273/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Márta István 2011. október 4-6. között Gyergyószentmiklósra utazott, az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével összefüggő szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3274/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2011. szeptember 22-26. közötti angliai (York) utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3275/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2011. szeptember 30. és október 3. között Londonba utazott az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai beszámolót és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat a Vígszínház Non-profit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3276/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe eljárva engedélyezi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2011. november 25-30. között szakmai célból New Yorkba utazzon, az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat szociális intézmények támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3277/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a szociális ágazathoz tartozó, legnagyobb fizetési gondokkal rendelkező intézmények pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást.

3278/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Baross utcai Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 5500 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

3279/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Dózsa György úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 22 036 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa György út” cím támogatási és kiadási előirányzatát. A kiadásból személyi juttatás 1761 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 475 E Ft, dologi kiadás 19 800 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

3280/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Halom utcai Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 7125 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

3281/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Kamaraerdei úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 51 100 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

3282/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Kútvölgyi úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 13 239 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

3283/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Az intézmények fizetőképességének megőrzése érdekében a 3278-3282/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő intézmények számára jóváhagyott pótelőirányzat terhére a Közgyűlés döntését követően - intézményi igénylésre - előrehozott támogatás biztosítható.

Határidő: intézményi igénylések benyújtását követően

Felelős: Tarlós István

3284/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást a szociális intézmények pénzügyi helyzetének alakulásáról, és a további szükséges, indokolt többlettámogatási igényeket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3285/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3286/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. szervezeti és működési szabályzatát és felkéri a főpolgármestert az elfogadott szervezeti és működési szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3287/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3., 4., 5., 6. sz. mellékletei szerinti tartalommal a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Bp. IV., Váci út 102. és Bp. IX., Aszódi u. 18. szám alatti telephelyek házirendjeit és felkéri a főpolgármestert az elfogadott házirendek jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat a fővárosi autizmussal élő személyek ellátására vonatkozó koncepció elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3288/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal Budapest Főváros autizmussal élőket segítő koncepcióját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3289/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el az elfogadott koncepció végrehajtására az Autizmussal Élők Fővárosi Cselekvési Programját.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

3290/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a koncepcióban tárgyévben megkezdeni tervezett egészségügyi és szociális feladatok végrehajtása a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban, a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórházában és a Fővárosi Önkormányzat Tordas, Gesztenyés út 1. szám alatti Értelmi Fogyatékosok Otthonában 2011. november 1. napjától elkezdődhessen.

A koncepcióban szereplő feladatok ellátására a Fővárosi Önkormányzat az intézményeknek költségvetési többletforrást nem biztosít.

Határidő: 2011. november 1-jétől

Felelős: Tarlós István

3291/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházzal a koncepcióban tárgyévben megkezdeni tervezett egészségügyi feladatok végrehajtásában való közreműködés érdekében.

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház által ellátandó, koncepcióban szereplő feladatokhoz a Fővárosi Önkormányzat költségvetési forrást nem biztosít.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyalások eredményét, illetve a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházzal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3292/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő „Ha jól eszünk és jól iszunk, jól leszünk” című prevenciós programról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3293/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A fel nem használt és visszautalt támogatással, 599 E Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház 2010. évi szűrőprogramjának elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3294/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Kórház az „Egészséges utódokért” fővárosi csecsemő- és kisded szűrőprogramról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat belső kapacitás-átcsoportosításra a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központnál.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3295/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által kezdeményezett alábbi belső kapacitás-átcsoportosításokkal, azokat szakmailag fenntarthatónak ítéli meg.


Honnan
Átcsoportosítandó fekvőbeteg-szakellátási
aktív ágy kapacitás (-)

Hova
Átcsoportosítandó fekvőbeteg-szakellátási
aktív ágy kapacitás (-)
Sebészeti Osztály (011610200) -5 Fül-Orr-Gégészeti Osztály (011610600) +5
Sebészeti Osztály (011610200) -5 Szemészeti Osztály (01161070) +5
Sebészeti Osztály (011610200) -3 Urológiai Osztály (0116111000) +3
Összesen -13 Összesen +13

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat drog-rehabilitációs tevékenységet folytató társadalmi szervezetek támogatási rendszerének felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3296/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

rendes felmondással, 2012. január 1-jétől kezdődő 6 hónapos felmondási idővel megszünteti az Emberbarát Alapítvánnyal 1999. október 20-án kötött, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést és jóváhagyja az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről. Felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3297/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2012. január 1-jétől kezdődő 6 hónapos felmondási idővel megszünteti a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójával 1999. október 20-án kötött, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést és jóváhagyja az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről. Felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3298/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2012. január 1-jétől kezdődő 6 hónapos felmondási idővel megszünteti az Evangéliumi Pünkösdi Közösség „Hajnalcsillag” Rehabilitációs Otthonnal 1999. október 20-án kötött, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést és jóváhagyja az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről. Felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3299/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi társadalmi szervezetek 2012. január 1.-2012. június 30. közötti működését - az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés keretein belül időarányosan - az alábbi összegekkel támogatja:

8368 Emberbarát Alapítvány 3150 E Ft
8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója 945 E Ft
8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség „Hajnalcsillag” Rehabilitációs Otthon 1155 E Ft

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a IV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő, egyes oktatási és egyéb funkciójú ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3300/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„Az előterjesztett döntési javaslat az alábbi 3. és 4. pontokkal egészül ki:

Nem adja át a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási és további intézményeit és az intézmények vagyonát a Magyar Államnak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Magyar Köztársaság Kormányát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a Fővárosi Közgyűlés országgyűlési képviselői mandátummal is rendelkező tagjait, hogy a parlamenti szavazáson a döntésnek megfelelően ne szavazzák meg az államosítást lehetővé tevő vagy azt célzó törvényjavaslatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: a Közgyűlés országgyűlési képviselői”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3301/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2322/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a BFVK Zrt.-vel megkötött 2011. évi éves közszolgáltatási szerződést 2011. november 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy annak II. 7. számú mellékletéből a 76512/325 hrsz.-ú ingatlant törli, továbbá felhatalmazza a főpolgármestert a 2011. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló okirat aláírására az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a módosítandó szerződés aláírását követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

3302/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és 17. §-a alapján az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti módosított tartalommal jóváhagyja és megköti Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával a Budapest IV. kerületben lévő egyes oktatási és egyéb funkciójú ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról szóló megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a szakrendelő átadásával kapcsolatos döntések.

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt, Nagy István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3303/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére - a likviditási helyzet stabilizálása érdekében - a 60 napon túl lejárt szállítói tartozásállomány részleges rendezésére 113 800 E Ft visszatérítendő támogatást biztosít. Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 113 800 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a visszatérítendő támogatási szerződést készítse el úgy, hogy a teljes támogatási összeg visszafizetése 2012. június 30-ig megtörténjen. Felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítására a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ülése, az átutalásra azonnal

Felelős: Tarlós István

3304/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére - a járóbeteg szakrendelő átadása következtében megváltozott feladatellátásból eredő létszámleépítés miatt - a felmentések és végkielégítések fedezetére 45 640 E Ft visszatérítendő támogatást biztosít. Csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 45 640 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát, (a kiadásból: személyi juttatások 35 937 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 9703 E Ft.) Az intézet létszámkeretét 31 fővel csökkenti, és 1034 főben állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy a visszatérítendő támogatási szerződést készítse el úgy, hogy a teljes támogatási összeg visszafizetése 2012. június 30-ig megtörténjen. Felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítására a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ülése, az átutalásra azonnal

Felelős: Tarlós István

3305/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 4/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

3306/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2765/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az egyes fővárosi egészségügyi intézmények állami tulajdonba történő átadás-átvételét előkészítő megállapodás alapján kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkárá-val a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet működési költségei fedezetének átvállalásáról, tekintettel arra, hogy a jelenlegi struktúra az államtitkárság kérésének megfelelően maradt fenn.

Határidő: a döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Kezdeményezés a Bp. XXI., Tamariska-domb helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének feloldására.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3307/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Budapest XXI., Tamariska-domb helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének feloldását kezdeményező javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 69/2011. (XI. 9.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. október 21-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére