A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. november 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3318/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3319/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények szerkezet-átalakítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3320/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a »Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt, COL3 - LOT3 Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei« közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntést vizsgáló ideiglenes bizottság létrehozására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3321/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a »Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt, COL4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei« közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntést vizsgáló ideiglenes bizottság létrehozására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3322/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a 2010. 10. 04-2014. 10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3323/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg „A Csepel 2005 FH konzorcium részesedésének megvétele és az üzemeltetési jogainak átvétele a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Kft. (BKSZT Kft.)-ben” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3324/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg „A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetési jogainak átvétele a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) által” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3325/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest részvételére az Európai Unió Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Programjának a »Dunai Nagyvárosok Hálózata« (»Metropolitan Network Danube«) c. pályázatában” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3326/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága tagjainak módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3327/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

2. Elvi döntés az FKF Zrt. BVK Zrt.-be apportálásáról.

3. Bp. IX., Bakáts tér 10. sz. alatti társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.

4. Bp. II. kerület, Vitéz u. 5-9. szám alatti ingatlan ügyében folyamatban lévő perben perbéli egyezség.

5. Javaslat a GÓLIÁT Használtautó-kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel és a Polaris Építőipari Rt. „f. a.”-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

6. Gyula 0663/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő vízelvezető csatornához tulajdonosi hozzájárulás.

7. Fenntartható Energia Akcióterv.

8. Javaslat Budapest részvételére az Európai Unió Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Programjának a „Dunai Nagyvárosok Hálózata” („Metropolitan Network Danube”) c. pályázatában.

9. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.

10. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán meghozott pénzeszközátadással kapcsolatos döntések technikai korrekciójára.

11. Javaslat Nemzeti Sportszövetség támogatására a „Világjátékok 2017” elnevezésű pályázattal kapcsolatban.

12. Javaslat a Budapest Galéria intézmény záró beszámolójának elfogadására.

13. Javaslat a Budapest Bábszínház, a Katona József Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Vígszínház intézmények záró beszámolójának elfogadására.

14. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. részére a KMOP-3.3.3-11-2011-0114 jelű pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadására.

15. Javaslat szolgálati lakások intézményi területbe vonására az oktatási ágazatban.

16. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

17. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre.

18. Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására, az irodájuk működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra.

19. A Budapesti Egészségközpont Zrt. alapító okiratának módosítása.

20. Javaslat döntések meghozatalára a Közraktárak projekt ügyében.

21. Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására, továbbá a BKISZ projekt második fordulós pályázati dokumentációja benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

22. „A Csepel 2005 FH Konzorcium” részesedésének megvétele és az üzemeltetési jogainak átvétele a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Kft. (BKSZT Kft.)-ben.

23. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetési jogainak átvétele a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) által.

24. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága tagjainak módosítására.

25. „Helyi Adók Információs Rendszer továbbfejlesztése egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetősége érdekében” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

26. „Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2012. évi üzemeltetése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

27. „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

28. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével kapcsolatos döntésre.

A napirend 1. pontja: Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 70/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 71/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. módosított melléklete szerinti tartalommal, a rendelet melléklete 109. sorszámú tételének törlésével.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3328/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy az I. kerület, Joseph Haydn- és Frèdèric Chopin-szobor, Szent György-szobor, III. kerület, Katinyi mártírok emlékműve, XV. kerület, Boldog Salkaházi Sára templom, XVII. kerület, Szent Kereszt Felmagasztalás-plébániatemplom melletti kereszt, XXII. kerület, „Turulmadár” I. világháborús emlékmű, Szentháromság-szobor, Szent Flórián-szobor díszvilágításának műszaki átadása után az üzemeltetési költséget a „7322 Közvilágítás” címről biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Elvi döntés az FKF Zrt. BVK-ba apportálásáról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3329/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál nem pénzbeli hozzájárulás formájában tőkeemelést kíván végrehajtani. A nem pénzbeli hozzájárulásként a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére bocsátandó eszközöket a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező FKF Zrt. részvényei alkotják. A tőkeemelésre a részvények cégértékelés során meghatározott és auditált értékén történő apportálásával kerül sor.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3330/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a nem pénzbeli hozzájárulásként tőkeemelés során rendelkezésre bocsátandó részvények értékelésével és auditálásával az általa közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-t bízza meg az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szerződéssel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3331/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megrendelt, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő könyvvizsgáló tevékenység ellenértékét a Fővárosi Önkormányzat a BVK Zrt. részére számla ellenében megtéríti.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

3332/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti 2 490 000 Ft + áfa, összesen 3 112 500 Ft-tal a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát, és ugyanezen összeggel megnöveli a „7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

3333/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3332/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. november havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Bp. IX., Bakáts tér 10. Társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3334/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § b) pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján elfogadja a közös képviselő által 2011. november 23-ra összehívott 2011. évi rendes közgyűlésére tervezett, az előterjesztés 1. sz. mellékletében megjelölt napirendi pontok megtárgyalását.

Határidő: a Társasház 2011. évi rendes Közgyűlése

Felelős: Tarlós István

3335/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a közös képviselő 2010. évi beszámolóját, és megadja a 2010. évre a közös képviselő felmentvényét.

Határidő: a Társasház 2011. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

3336/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2011. évi költségvetési tervezetét, hogy

- a közös költség és a felújítási alap összege a 2010. évi szinten marad;

- az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott, a 2011. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében fennmaradt összeg erejéig az állagmegóvási, valamint a kazánház gépészeti munkákat elvégezteti azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések megkötése előtt eljuttat három (3) különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője továbbá köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során a vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.

Határidő: a Társasház 2011. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

3337/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 6. sz. mellékleteként csatolt meghatalmazás alapján felhatalmazza a BFVK Zrt.-t, hogy a Társasház 2011. évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot mint a 36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1 hrsz.-ú albetétek 1/1 arányú tulajdonosát az 3334-3337/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozatokban megfogalmazott döntéseknek megfelelően - kötött mandátummal - képviselje az alábbiak szerint:

a) Elfogadja az 1. napirendi pontot, eljár a főváros nevében a tisztségviselők megválasztása során.

b) A 2. napirendi pont kapcsán elfogadja a közös képviselő 2010. évi beszámolóját, és megadja a 2010. évre a közös képviselő felmentvényét.

c) A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1092 Bp., Knézich u. 14. sz. alatti telephelyének kórházi részről történő gépészeti leválasztásáról a műszaki, pénzügyi feltételek birtokában a későbbiekben hoz döntést, mivel jelenleg ezek nem ismertek.

d) Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2011. évi költségvetési tervezetét, hogy

- a közös költség és a felújítási alap összege a 2010. évi szinten marad;

- az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott, a 2011. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében rendelkezésre álló összeg erejéig az állagmegóvási, valamint a kazánház-gépészeti munkákat elvégezteti azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések megkötése előtt eljuttat három (3) különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője továbbá köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során a vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.

e) Egyéb kérdésben további döntést nem hoz.

Határidő: a Társasház 2011. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

3338/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 7. sz. mellékleteként csatolt meghatalmazás alapján felhatalmazza a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézményvezetőjét, hogy a Társasház évi rendes közgyűlésén a fenti napirendekben a Fővárosi Önkormányzatot, mint a 36873/0/A/2 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonosát a 3334-3337/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozatokban megfogalmazott döntéseknek megfelelően - kötött mandátummal - képviselje az alábbiak szerint:

a) Elfogadja az 1. napirendi pontot, eljár a főváros nevében a tisztségviselők megválasztása során.

b) A 2. napirendi pont kapcsán elfogadja a közös képviselő 2010. évi beszámolóját, és megadja a 2010. évre a közös képviselő felmentvényét.

c) A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1092 Bp., Knézich u. 14. sz. alatti telephelyének kórházi részről történő gépészeti leválasztásáról a műszaki, pénzügyi feltételek birtokában a későbbiekben hoz döntést, mivel jelenleg ezek nem ismertek.

d) Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2011. évi költségvetési tervezetét, hogy

- a közös költség és a felújítási alap összege a 2010. évi szinten marad;

- az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott, a 2011. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében fennmaradt összeg erejéig az állagmegóvási, valamint a kazánház-gépészeti munkákat elvégezteti azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések megkötése előtt eljuttat három (3) különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője továbbá köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során a vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.

e) Egyéb kérdésben további döntést nem hoz.

Határidő: a Társasház 2011. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Bp. II. kerület, Vitéz u. 5-9. szám alatti ingatlan ügyében folyamatban lévő perben perbéli egyezség.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a GÓLIÁT Használtautó-kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel és a Polaris Építőipari Rt. „f. a.”-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3339/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4. c) és h) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat GÓLIÁT Használtautó-kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 5 906 363 Ft összegű követelése vonatkozásában a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium Felszámolási Csoport 25. Fpk.01-09-000907/19. sz. végzése, valamint a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján megállapítja a behajthatatlanság tényét és a követelésről lemond.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3340/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Az 1744/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3341/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4. c) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat a POLARIS Építőipari Rt. „f. a.”-vel szemben fennálló 7 781 055 Ft összegű követelése vonatkozásában, a Fővárosi Bíróság 22. Fpk.01-05-000418/18. sz. végzésével felszámolóként kijelölt CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. által adott írásbeli nyilatkozat alapján megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Gyula 0663/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő vízelvezető csatornához tulajdonosi hozzájárulás.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3342/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. §-ának (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 16. § (3) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és Gyula külterület 0663/1 hrsz.-on nyilvántartott, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, saját használatú út keresztezésével vízelvezető csatorna létesítéséhez a benyújtott műszaki leírás szerint a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelező köteles a bontott munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. A Vagyonrendelet 42. §-a alapján hozzájárul az ingatlanrészen a térítésmentes szolgalmi jog alapításához. A tulajdonosi hozzájárulás a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásával együtt érvényes, azokat nem pótolja.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Fenntartható Energia Akcióterv.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3343/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti Fenntartható Energia Akciótervet, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az angol nyelvű változatának a Covenant of Mayors titkárságára történő megküldéséről.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

3344/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. bevonásával gondoskodjon a Fenntartható Energia Akcióterv társadalmi egyeztetéséről. A társadalmi egyeztetést követően - amennyiben a SEAP módosul - azt 1 éven belül terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

3345/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy megvizsgálja a DISPLAY programhoz való csatlakozást.

Határidő: 2012. március 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat Budapest részvételére az Európai Unió Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Programjának a „Dunai Nagyvárosok Hálózata” („Metropolitan Network Danube”) c. pályázatában.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3346/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vegyen részt a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program „Metropolitan Network Danube” („Dunai Nagyvárosok Hálózata”) elnevezésű európai uniós támogatású projektben, és felkéri a főpolgármestert, hogy a végleges pályázati anyag átvizsgálását követően gondoskodjon a pályázat dokumentumainak aláírásáról.

Határidő: 2011. november 17.

Felelős: Tarlós István

3347/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program „Metropolitan Network Danube Region” („Dunai Nagyvárosok Hálózata”) elnevezésű európai uniós támogatású projekt megvalósításához szükséges 8 873,20 euró önrész összegéből a 2012. évben 806,65 eurót, a 2013. évben 8 066,55 eurót az éves költségvetésben a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével biztosítja.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás és a 2013. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

3348/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program „Metropolitan Network Danube” („Dunai Nagyvárosok Hálózata”) elnevezésű pályázathoz szükséges társfinanszírozási nyilatkozatot és felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. november 17.

Felelős: Tarlós István

3349/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program „Metropolitan Network Danube” („Dunai Nagyvárosok Hálózata”) elnevezésű pályázat jóváhagyása estén az előfinanszírozáshoz szükséges max. 55 000 euró előirányzatból a 2012. évi költségvetésben max. 5 000 eurót, a 2013. évi költségvetésében max. 50 000 eurót megelőlegez a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen (a projekt lezárásáig) visszapótlási kötelezettséggel, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás és a 2013. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 számú projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3350/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

nem kívánja megvalósítani „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 számú projektet, és annak támogatási szerződésétől eláll.

3351/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződéstől történő elállással kapcsolatos intézkedéseket a Közreműködő Szervezet felé tegye meg.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

3352/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A 6127. azonosító számú, „Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” tárgyú önkormányzati beruházást lezárja és jóváhagyja a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

A feladat teljes költsége: 47 200 E Ft
ebből önkormányzati forrás: 13 944 E Ft
EU-támogatás: 33 256 E Ft
tény kifizetés (2010. 12. 31-ig): 2 200 E Ft
ebből önkormányzati forrás: 2 200 E Ft
lehívott EU-támogatás: 0 E Ft
előirányzat maradvány: 45 000 E Ft
ebből önkormányzati forrás: 11 744 E Ft
le nem hívott EU-támogatás: 33 256 E Ft

3353/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A leállításra és törlésre került, „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” megnevezésű feladat 11 744 E Ft előirányzat-maradványát biztosítja a „Baross utca és környezete kerékpáros közlekedését elősegítő fejlesztések” tárgyú feladat megvalósításához.

3354/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” c. feladat 2011. évi előirányzatát 33 256 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a feladat előirányzatát 45 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím előirányzatát 11 744 E Ft-tal.

3355/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok módosításához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán meghozott pénzeszközátadással kapcsolatos döntések technikai korrekciójára.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3356/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 3025/2011. (X. 21.) és a 3026/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3357/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a támogatási szerződésben rögzített egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak felújítási feladatait a BKK Közút Zrt. végezze el, és ennek érdekében - amennyiben a tárgyban a Belügyminisztérium mint fejezetgazda, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató és a Fővárosi Önkormányzat mint támogatott között kötendő szerződés aláírásra kerül - biztosítja a szükséges forrást 1 000 000 000 Ft összegben a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára.

3358/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal 1 000 000 000 Ft az „egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak felújítási” feladathoz szükséges forrás biztosítására 2012-ben. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a főváros költségvetésébe, mint BKK Közút Zrt. részére biztosítandó fedezet betervezéséről.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat Nemzeti Sportszövetség támogatására a „Világjátékok 2017” elnevezésű pályázattal kapcsolatban.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3359/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelete 22. § (9) bekezdése alapján a Nemzeti Sportszövetség részére a „Világjátékok 2017” elnevezésű pályázattal kapcsolatos teendők ellátására 7 000 E Ft összeg utalását.

Határidő: átcsoportosítást követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest Galéria intézmény záró beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3360/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Galéria költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerint 5497 E Ft összegben fogadja el.

3361/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Galéria intézmény megszüntetésével és a Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadásával összefüggésben a következő kiadási és bevételi előirányzat rendezéseket hajtja végre:

88 986 E Ft-tal csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím kiadási előirányzatát (ezen belül: személyi juttatások: 41 928 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 11 211 E Ft, dologi kiadások: 11 118 E Ft, intézményi beruházás: 2911 E Ft, céljelleggel támogatott intézményi felújítás: 21 818 E Ft) és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát (ezen belül: személyi juttatások: 41 928 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 11 211 E Ft, dologi kiadások: 11 118 E Ft, intézményi beruházások áfával: 2911 E Ft, céljelleggel támogatott intézményi felújítás: 21 818 E Ft).

79 191 E Ft-tal csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím bevételi előirányzatát (ezen belül: intézményi működési bevétel: 1752 E Ft, önkormányzati támogatás: 77 439 E Ft) és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát (ezen belül: intézményi működési bevétel: 1752 E Ft, önkormányzati támogatás: 77 439 E Ft).

A Budapest Galéria intézmény bankszámlájának zárolása során a Budapesti Történeti Múzeum részére átutalt összeg és ezt követően a Budapest Galéria intézmény pénzmaradványának tervbevétele érdekében 9795 E Ft-tal megemeli az „5502 Budapest Galéria” cím kiadási előirányzatát (ezen belül: támogatásértékű működési kiadás: 9795 E Ft) és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát (ezen belül: támogatásértékű működési bevétel: 7977 E Ft, támogatásértékű beruházási bevétel: 1818 E Ft).

3362/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím engedélyezett álláshelyeinek számát 35 fővel és ezzel egyidejűleg ugyanezen létszámmal megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum engedélyezett álláshelyeinek számát.

3363/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest Bábszínház, a Katona József Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Vígszínház intézmények záró beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3364/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2011. (.....) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Dörner György 2012. február 1. - 2017. január 31. közötti időszakra, az Új Színház Kht. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó megbízását visszavonja.

Határidő: 2011. október 6.

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Új Színház ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot készítse elő, és azt terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Közgyűlés 2011. decemberi ülése

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3365/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 36. számú melléklete szerinti tartalommal, és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 21. számú mellékletében foglaltak szerint - a 2011. július 31-én, az intézmény bankszámláján lévő 144 355 E Ft-os összeg Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását követően - -135 454 E Ft összegben fogadja el.

3366/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 37. számú melléklete szerinti tartalommal, és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 24. számú mellékletében foglaltak szerint - a 2011. július 31-én, az intézmény bankszámláján lévő 53 413 E Ft-os összeg Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását követően - 0 E Ft összegben fogadja el.

3367/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 38. számú melléklete szerinti tartalommal, és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 27. számú mellékletében foglaltak szerint - a 2011. július 31-én, az intézmény bankszámláján lévő 17 374 E Ft-os összeg Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását követően - 0 E Ft összegben fogadja el.

3368/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 39. számú melléklete szerinti tartalommal, és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 30. számú mellékletében foglaltak szerint - a 2011. július 31-én, az intézmény bankszámláján lévő 114 150 E Ft-os összeg Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását követően - -74 503 E Ft összegben fogadja el.

3369/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 40. számú melléklete szerinti tartalommal, és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 33. számú mellékletében foglaltak szerint - a 2011. július 31-én, az intézmény bankszámláján lévő 93 201 E Ft-os összeg Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását követően - -2347 E Ft összegben fogadja el.

3370/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 41. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3371/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 4355 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3372/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 4355 E Ft Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.

Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

3373/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Katona József Színház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 42. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3374/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 3413 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3375/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 3413 E Ft Katona József Színház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.

Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

3376/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 43. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3377/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 374 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3378/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 374 E Ft Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.

Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

3379/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 44. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3380/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 14 150 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3381/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 14 150 E Ft Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.

Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

3382/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Vígszínház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 45. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3383/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 3201 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8147 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3384/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 3 201 E Ft Vígszínház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.

Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

3385/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. részére a KMOP-3.3.3-11-2011-0114 jelű pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3386/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján, mint a Budapest XIII. kerület, Szent István krt. 14. sz. alatti, 25096 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa, ezen ingatlan vonatkozásában hozzájárul a Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. részére, hogy a KMOP-3.3.3-11-2011 kódjelű „Megújuló energiafelhasználás növelése” tárgyú kiírás keretében a „Napenergia a kultúráért, Vígszínház - zöldszínház” című pályázatot benyújtsa. A tulajdonosi hozzájárulás kiadására azzal a feltétellel kerül sor, hogy a beruházás megvalósítása és a megvalósítást követő működtetése, fenntartása a Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel, más anyagi vagy jogi következménnyel, továbbá többlettámogatási igénnyel nem járhat.

3387/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozatot írja alá, és adja ki az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat szolgálati lakások intézményi területbe vonására az oktatási ágazatban.

Előterjesztő: Csomós Miklós

A napirend 16. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3388/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát u. 2/A) alapító okiratát az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 1/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3389/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3390/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3391/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bolyai u. 11.) alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3392/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3393/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diós árok u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 6/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3394/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát az előterjesztés 7/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 7/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3395/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát az előterjesztés 8/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 8/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3396/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.) alapító okiratát az előterjesztés 9/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 9/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3397/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát az előterjesztés 10/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 10/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3398/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 11/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 11/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3399/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát az előterjesztés 12/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 12/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3400/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát az előterjesztés 13/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 13/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3401/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György út 2.) alapító okiratát az előterjesztés 14/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 14/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3402/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 15/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 15/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3403/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát az előterjesztés 16/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 16/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3404/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) alapító okiratát az előterjesztés 17/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 17/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3405/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát az előterjesztés 18/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 18/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3406/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát az előterjesztés 19/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 19/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3407/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát az előterjesztés 20/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 20/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3408/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) alapító okiratát az előterjesztés 21/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 21/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3409/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest, Heinrich István út 2.) alapító okiratát az előterjesztés 22/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 22/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3410/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila utca 65-69.) alapító okiratát az előterjesztés 23/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 23/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3411/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehló Gábor Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát az előterjesztés 24/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 24/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3412/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 25/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 25/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3413/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

elhatározza az egyszemélyes tulajdonában álló Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-918469) jogutód nélküli megszüntetését azzal, hogy a végelszámolási eljárás kezdő időpontja 2012. január 1. napja.

3414/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Végelszámolónak megválasztja dr. Rajki Anitát (an.: Szabó Katalin) bruttó 1 000 000 Ft díjazással, továbbá jóváhagyja és megköti a végelszámolóval a megbízási szerződést 2012. január 1. napjától az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3415/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Társaság végelszámolást követően megmaradt vagyona a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. számára kerüljön átadásra. A végelszámolást követően megmaradt vagyon meghatározására a végelszámolási záródokumentumok Fővárosi Közgyűlés általi elfogadásával egy időben kerül sor.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

3416/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A végelszámolással kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetére egyszeri jelleggel 12 791 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. számára. Ennek érdekében 12 791 E Ft összeggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3417/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

3418/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 5. számú mellékletében meghatározott - Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-t terhelő - járadékfizetési kötelezettség teljesítését 2012. január 1. napjától átvállalja.

Határidő: 2012. január 1.

Felelős: Tarlós István

3419/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a járadékfizetési kötelezettség 2012. január 1-jétől havi 197 080 Ft összegben történő tervbevételére a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím 001 törzsszám kiadási előirányzata (ezen belül: működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre 170 660 Ft, támogatás értékű működési kiadás: 26 420 Ft) javára.

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

3420/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az előterjesztés 6/c. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. január 1.

Felelős: Tarlós István

3421/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. között fennálló 2006. szeptember 21-én létrejött (2007. január 1-jétől hatályos), 2007. április 6-án, 2008. április 2-án és 2008. július 17-én, valamint 2009. április 2-án módosult közszolgáltatási szerződésének 2011. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására, az irodájuk működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3422/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Cigány Önkormányzat irodájának működési költségeihez egyszeri, részleges hozzájárulást biztosít 4 010 000 Ft összegben az általános tartalék terhére. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 4 010 000 Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási előirányzatát, ezen belül megemeli:

- a személyi juttatások előirányzatát 780 000 Ft-tal;

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 810 000 Ft-tal;

- a dologi kiadások előirányzatát 1 780 000 Ft-tal;

- a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 640 000 Ft-tal.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3423/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Cigány Önkormányzattal az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: A Budapesti Egészségközpont Zrt. alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3424/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem adja át a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási és további intézményeit és az intézmények vagyonát a Magyar Államnak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Magyar Köztársaság Kormányát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a Fővárosi Közgyűlés országgyűlési képviselői mandátummal is rendelkező tagjait, hogy a parlamenti szavazáson a döntésnek megfelelően ne szavazzák meg az államosítást lehetővé tevő vagy azt célzó törvényjavaslatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: a közgyűlés országgyűlési képviselői

Elviekben egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat létrehozza a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Zrt.-t a törvényben meghatározott minimális alaptőkével. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Zrt. megalakításához szükséges előterjesztést készítse elő, és azt terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Közgyűlés 2011. decemberi ülése

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3425/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként eljárva, a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjét a jelenlegi 434 000 E Ft-ról (azaz négyszázharmincnégy millió forint) 416 000 E Ft-tal (azaz négyszáztizenhat millió forinttal) 18 000 E Ft-ra (azaz tizennyolcmillió forintra) leszállítja. Az alaptőke leszállítás oka tőkekivonás, amely az „A” sorozatú 000001-000-434 számú, nyomdai úton előállított 434 000 E Ft értékű összevont részvény kicserélésével történik. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alaptőke leszállítására vonatkozó döntésről írásban tájékoztassa a Társaság vezérigazgatóját.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3426/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevét Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság névre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3427/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát az előterjesztés - az előterjesztő által módosított -1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt egységes szerkezetű alapító okirat aláírására és kiadmányozására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3428/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy a 3425/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozat szerinti tőkekivonás összegét, 416 000 E Ft-ot (azaz négyszáztizenhat millió forintot) a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára utalja át.

Határidő: a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégbírósági bejegyzését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

3429/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg a felszabaduló források felhasználásának lehetőségeit az egészségügyi ágazat érdekében.

A napirend 20. pontja: Javaslat döntések meghozatalára a Közraktárak projekt ügyében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3430/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 40. §-ának (2) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a BFVK Zrt. a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 6. számú módosítását, melynek értelmében a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatti, 37061/5 hrsz.-ú ingatlanban a Közraktárak Projekt befejezéséhez szükséges építőipari munkák elvégzésével (így különösen tervezési, bontási, építési, szerelési, rekonstrukciós, kivitelezési stb.), illetve az ingatlan üzemeltetésével és hasznosításával bízza meg a Zrt.-t.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: az önkormányzat ingatlanba történő birtokba lépését követő 8 munkanap

Felelős: Tarlós István

3431/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítása miatt

- az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím előirányzatát csökkenti bruttó 81 258 E Ft-tal (azaz 65 006 E Ft + áfával), egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „7250 BFVK közszolgáltatás” címkód dologi kiadások (áfával) előirányzatát,

- az építőipari munkák ellátása érdekében a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” előirányzatát csökkenti bruttó 275 000 E Ft-tal (azaz 220 000 E Ft + áfával) egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „7250 BFVK közszolgáltatás” címkód intézményi felújítások előirányzatát.

Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

3432/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Közraktárak épületegyüttes átadás-átvételi eljárásával összefüggő feladatok ellátáshoz szükséges, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti „Meghatalmazás” aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására, továbbá a BKISZ projekt második fordulós pályázati dokumentációja benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3433/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budaörs Város Önkormányzatával - a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt második fordulós KEOP pályázatához szükséges, jogszabály és a pályázati feltételek alapján létrehozott jogi személyiségű önkormányzati társulás megalapításáról szóló - a Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás 2011. augusztus 25-én aláírt társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

3434/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Az 585/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) projekttel kapcsolatban, hogy a BKISZ projektet az előterjesztésben foglaltak szerint 2012-2015. között valósítja meg a pályázó Társulás, támogatás elnyerése esetén.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projektet Budaörssel együttműködve kívánja megvalósítani, ezért a KEOP-1.2.0 konstrukció második fordulójában az erre a célra létrehozott Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás nyújtja be a pályázatot, 2012-2015. között tervezett megvalósítással.

3435/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A pályázat megvalósításához szükséges önerő nettó 10 376 746 E Ft, ebből a Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított önrész nettó 10 161 316 E Ft, Budaörs Város Önkormányzat hozzájárulása nettó 215 430 E Ft. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatát érintő 10 161 316 E Ft önerő rendelkezésre állásáról a pályázat beadásához nyilatkozzon.

Határidő: BKISZ pályázat 2. fordulóra történő benyújtásáig

Felelős: Tarlós István

3436/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a fővárosi kerületeket érintő kerület területére eső építési költség minimum 10 százalékát, valamint az adott kerületre eső nem elszámolható műszaki tartalom 100 százalékát az érintett kerület biztosítsa. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a tárgyalások sikeres befejezésekor gondoskodjon a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

Határidő: BKISZ pályázat 2. fordulóra történő benyújtásáig

Felelős: Tarlós István

3437/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A projekt kivitelezését a Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás keretében KEOP támogatással kívánja megvalósítani „Budapest-Budaörs Társulás BKISZ beruházás” néven, nettó 34 666 861 E Ft összköltséggel, 2012. évi kezdéssel és 2015. évi befejezéssel.

3438/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A KEOP pályázathoz szükséges önrész biztosítása érdekében a feladat előirányzatát a következő módon határozza meg:

a szükséges önrész biztosítása érdekében: a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása projekt” feladat Fővárosi Önkormányzatot érintő összköltsége 16 106 858 E Ft, felhasználás 2010. december 31-ig 5 217 304 E Ft, 2011. évi üteme változatlan, 728 239 E Ft, ebből saját forrás 590 912 E Ft, KEOP támogatás 100 648 E Ft, Támogatásértékű beruházási célú bevétel (a Budaörsi Önkormányzattól) 36 679 E Ft.

Egyidejűleg 2 253 141 Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása feladat előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel növeli az új „91. BKISZ projekt kockázati tartaléka” cím felhalmozási célú tartalék előirányzatát. A feladat 2012. évi üteme 1 535 429 E Ft, 2013. évi üteme 3 494 730 E Ft, 2014. évi üteme 3 846 069 E Ft, 2015. évi üteme 1 285 087 E Ft. A feladat összköltsége 16 106 858 E Ft-ra változik.

3439/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

3440/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása projekt” célokmányának 8. sz. módosítását az előterjesztés 6 sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

3441/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás működéséhez szükséges befizetési kötelezettségek Budapest Főváros Önkormányzata Tagra jutó fedezetét, évi 8349 E Ft-ot - ezen belül a Társulás Elnökét megillető díjat - 2012. évtől kezdődően a mindenkori költségvetésben a Társulás megszűnéséig biztosítja.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendeletben

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága tagjainak cseréjére.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3442/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságából visszahívja Velez Árpád bizottsági tagot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3443/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságába megválasztja bizottsági tagnak Molnár Gyulát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetési jogainak átvétele a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) által.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 72/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3444/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (FTSZV Kft.) az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti bérleti és üzemeltetési szerződést 2011. december 1-jei hatálybalépéssel, és egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást a vagyonrendelet-módosítás hatálybalépését követően írja alá.

Határidő: a vagyonrendelet-módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

3445/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

A 923/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot akként módosítja, hogy a határozat szövegéből a „BKSZT Kft.” szövegrész hatályát veszti.

Határidő: 2011. december 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: „A Csepel 2005 FH Konzorcium” részesedésének megvétele és az üzemeltetési jogainak átvétele a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Kft. (BKSZT Kft.)-ben.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3446/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

mint a BKSZT Kft. tagja, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a BKSZT Kft. taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot mint tagot képviselő személy, kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa a taggyűlés azon döntését, hogy a taggyűlés az üzletrész külső, harmadik személy részére adásvétellel történő átruházásához hozzájárul.

Határidő: BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

3447/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Mint a BKSZT Kft. tagja, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az üzletrészeladás tekintetében fennálló elővásárlási jogáról lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3448/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Mint a BVK Holding Zrt. alapítója, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a BVK Holding Zrt. a BKSZT Kft.-nek a DEGRÉMONT S.A., az OTV France, a Hídépítő Zrt. és az Alterra Kft. tulajdonában fennálló, összesen 49,8% üzletrészét megvásárolja 2011. november 30. napjával, és ennek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező üzletrészátadás-átvételi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

3449/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKSZT Kft. társasági szerződésének módosítása tervezetét - üzletrészátadás-átvétel és ügyvezető kijelölési joga tekintetében - készítse el, és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

3450/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti bérleti és üzemeltetési szerződést 2011. december 1-jei hatállyal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3459/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.

a KEOP pályázathoz szükséges önrész biztosítása érdekében a feladat előirányzatát a következő módon határozza meg:

a szükséges önrész biztosítása érdekében: a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-csatornázása projekt” feladat Fővárosi Önkormányzatot érintő összköltsége 16 106 858 E Ft, felhasználás 2010. december 31-ig 5 217 304 E Ft, 2011. évi üteme változatlan, 728 239 E Ft, ebből saját forrás 590 912 E Ft, KEOP támogatás 100 648 E Ft, Támogatásértékű beruházási célú bevétel (a Budaörsi Önkormányzattól) 36 679 E Ft.

Egyidejűleg 2 253 141 E Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása feladat előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel növeli az új „91. BKISZ projekt kockázati tartaléka” cím felhalmozási célú tartalék előirányzatát. A feladat 2012. évi üteme 1 535 429 E Ft, 2013. évi üteme 3 494 730 E Ft, 2014. évi üteme 3 846 069 E Ft, 2015. évi üteme 1 285 087 E Ft. A feladat összköltsége 16 106 858 E Ft-ra változik.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. november 16-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére