A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány

2010. évi közhasznúsági jelentése * 

A Közalapítvány nyilvántartásba vételi száma: 60.796/97.

A Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának összetétele 2010. év augusztus végétől a Budapest Főváros Közgyűlés határozata értelmében:

Kuratórium:

Spira Veronika elnök

Kőnig Sándor

Varga Sándorné

Tóth Andrea

Dr. Kovácsné dr. Papp Mária

Felügyelő Bizottság:

Bíró Ferencné elnök

Pertl Gábor

Cselovszki Jenő

A Közalapítvány a 2010. évben nem kapott pályázat útján kiosztandó támogatást központi forrásból. A közalapítvány működéséhez az alapító által a (Budapest Főváros Önkormányzata) rendelkezésre bocsátott 3000 E Ft biztosította a valamelyest biztonságos gazdálkodást.

A 2009. évben ki nem fizetett nyertes pályázóknak járó támogatások a 2010. évben teljes egészében átutalásra kerültek, melynek összege 47 678 E Ft.

A Közalapítvány a pályázati úton szétosztani rendelkezésre kapott pénzek juttatási folyamatainak különböző fázisait a könyveiben minden esetben elkülönítetten kezeli, és a felhasználásuk jogszerűségére vonatkozó elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett a 2010. évben is.

A saját tőke záró állományának alakulását a tárgyévi mérleg szerinti eredmény alakította, amely összegében olyan nagyságrendű veszteség lett, hogy a korábbi évek felhalmozott eredmény tartalékait teljesen elfogyasztotta. A tárgyévi eredmény - 8524 E Ft.

A közalapítványnak a szokásos feladatellátása hiányában nincs fedezete a további működésére.

A Felügyelő Bizottság 2011. április 19-én határozatával egyhangúan elfogadta a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentését.

A kuratórium elnökének lemondása következményeként (2010. 09. 15.) a Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére összehívott kuratóriumi ülésen megjelent tisztségviselők jegyzőkönyvben rögzítették, (2011. 06. 01.) elfogadják a közalapítvány közhasznúsági beszámolóját.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a közhasznú beszámoló a közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves közhasznú beszámoló adataival összhangban van.


  Vissza az oldal tetejére