A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2012. (I. 31.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2012. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet előírásainak kiegészítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az (5) bekezdés biztosítja a BKV Zrt. részére a normatív állami támogatásnak az önkormányzat számlájára érkezést követő továbbutalást, valamint a közgyűlési döntéssel a 2012-re jóváhagyott működési támogatás, valamint a tulajdonosi kölcsön leutalását.

A 2. §-hoz

A (20) bekezdés mellékletben felsorolt önkormányzati önként vállalt feladatok esetében nem engedi a kötelezettségvállalást, valamint a kifizetések, utalások teljesítését.

A 3. §-hoz

A rendelkezés a 9. § (20) bekezdéséhez tartalmazza a feladatok megjelölését.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére