A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A köztemetőben érvényesíthető díjak fajtáit és mértékét a Közgyűlés a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendeletben állapítja meg.

A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a BTI Zrt. kezdeményezte a 2012. évre megállapított díjtételek adminisztratív hiba miatti korrigálását.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének korrigálása a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet mellékletében szereplő megfelelő pontok módosításával történik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1) bekezdése alapján.


  Vissza az oldal tetejére