A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

5/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A jelenlegi módosítás indoka az, hogy 2011-ben elfogadott jogszabály módosítások lehetővé tették, hogy a Fővárosi Közgyűlés közútkezelési feladatainak ellátását az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság útján láthassa el. Ennek keretében a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 21. napján elfogadta a BKK Zrt.-vel kötött Közútkezelési feladatok ellátás átadására és közszolgáltatásra vonatkozó keret-megállapodást. A megállapodás értelmében a BKK Zrt., mint eljáró közútkezelő végzi a tevékenységet, ezért szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „V. Közúti közlekedés” cím módosítására azért volt szükség, mert a korábban itt szereplő feladatok egy részét 2012. január 1-jétől a BKK Zrt., mint eljáró közútkezelő látja el.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére