A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

7/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 5. sz. mellékletének megfelelő módosítása szükséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. hatálybalépése, valamint a X. kerületi Újköztemető előtti körforgalom megvalósítására irányuló projekt határidőre történő sikeres megvalósítása, a közbeszerzési eljárások hatékony és gyors lefolytatása érdekében, mindezekkel összefüggésben a Közbeszerzési Bizottság és a főpolgármester hatáskörének rendezése, illetve a Közbeszerzési Bizottság hatáskörének pontosítása érdekében.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosításával átvezetésre kerültek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. hatálybalépett változásai, illetve pontosításra kerül a főpolgármester hatásköre a Közbeszerzési Bizottság és a főpolgármester hatáskörének rendezése, valamint a Közbeszerzési Bizottság hatáskörének pontosítása érdekében.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére