A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan döntött a fővárosi lakásrezsi támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közmű számlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”. A rendelet módosítását a költségvetési megszorítások miatti változtatások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Budapest Főváros Önkormányzata jelenlegi gazdasági helyzetében önállóan, a kerületi önkormányzatok, illetőleg az állam támogatása nélkül nem tudja biztosítani a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás pénzügyi feltételeit. A költségvetési megszorítás miatti változtatások kerülnek átvezetésre a rendeletben.

A 2-3. §-okhoz

A rendelkezésre álló források a kompenzáció összegének 50%-os mérséklését teszik szükségessé.

A 4-7. §-hoz

A pénzügyi fedezet hiánya miatt a rendeletből törölni szükséges a téli fővárosi lakásrezsi támogatás szabályaira vonatkozó rendelkezéseket.

A 8. §-hoz

Az R. hatálybaléptetéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére