A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról

Általános indokolás

A rendeletet érintő tárgyköröket a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Juttatási rendelet) szabályozta.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2012. március 1-jei hatálybalépésével módosulnak a helyi önkormányzatok által foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyát érintő egyes szabályok. A juttatási rendelet címében megjelölt Fővárosi Közterület-felügyelet megnevezése időközben „Budapest Főváros Közterület-felügyelete”-re változott, ezért, továbbá a Kttv. rendeletet érintő módosításaira tekintettel vált szükségessé az új rendelet megalkotása.

A Kttv. 237. §-a szerint változatlanul a Fővárosi Közgyűlés határozza meg rendeletben - a törvény keretei között - a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelők részére adható béren kívüli juttatásokat, a szociális és kegyeleti támogatásokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal és Budapest Főváros Közterület-felügyelete szervezeti tagozódásához igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adható vezetői kinevezéseket, munkaköröket állapítja meg.

A 3. §-hoz

Megállapítja a vezetői illetménypótlék mértékét.

A 4-9. §-hoz

A köztisztviselők részére biztosított béren kívüli juttatásokat és támogatásokat határozza meg.

A 10. §-hoz

A rendelet 4-9. §-aiban megállapított juttatások és támogatások mértékét a helyi költségvetési rendelet évente határozza meg, a juttatásuk és támogatások feltételeit, az elbírálásának, elszámolásának rendjét a Főpolgármesteri Hivatal vezetője és Budapest Főváros Közterület-felügyeletének igazgatója - jogszabályok keretei között - a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a korábban e tárgykört szabályozó rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére