A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

17/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselőtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A BKV Zrt. adósságának finanszírozása és hosszú távú működésének (működőképességének) biztosítása érdekében 11 milliárd Ft összegű hitel felvételére van szükség közbeszerzési eljárás keretében. Az eljárás hatékony és gyors lebonyolítása érdekében szükséges az SZMSZ 5. sz. mellékletének megfelelő módosítása és a hatáskör Közbeszerzési Bizottsághoz való telepítése, kivéve a közbeszerzési eljárás eredményéről, az eredményességéről/eredménytelenségéről való döntést, amely továbbra is a Fővárosi Közgyűlést illeti.

A 2. §-hoz

Az 1. §-ban foglaltakkal összefüggésben pontosítani szükséges a főpolgármesternek a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó hatáskörét.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére