A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

19/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A 4-es metróvonal építéséhez kapcsolódóan megépült a VIII. kerületi Rákóczi tér közterület alatt egy 45 férőhelyes mélygarázs, amely a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába fog kerülni. A mélygarázshoz kapcsolódik a Rákóczi téri vásárcsarnok alatt létesített 55 férőhelyes garázs is. A Pr.-ben szabályozni kell a garázsok várakozási díjait és pótdíjait, az adható egyéb kedvezményeket, valamint a várakozás egyéb feltételeit.

A rendvédelmi szervek részéről felmerült az az igény, hogy a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás mintájára legyen városrendészeti behajtási hozzájárulás, amelynek szabályai megegyeznek a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás szabályaival, azzal a különbséggel, hogy az csak a védett övezetekbe történő behajtásra jogosít.

A főpolgármester hatáskörébe tartozó védett övezetei hozzájárulások esetén a kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt gépjárművek után fizetendő várakozási díj kedvezménye 80%-ra módosul, amely változás érinti a Tfr.-t is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A városrendészeti behajtási hozzájárulással a védett övezetekbe lehet behajtani, ezért a védett övezetekbe való behajtási jogosultságot szabályozó rendelkezést ezzel a hozzájárulással ki kell egészíteni.

A 2-3. §-okhoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó védett övezeti hozzájárulások után fizetendő várakozási díjak kedvezményét szabályozza, a kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt gépjármű esetén a kedvezmény mértéke 50%-ról 80%-ra módosul. A 2. § a 2012. április 1-jétől, a 3. § a 2016. január 1-jétől hatályos módosításokat tartalmazza.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló mélygarázsokkal és parkolóházakkal kapcsolatos általános szabályokat tartalmazza. A mélygarázsokra és parkolóházakra vonatkozó speciális és részletszabályok egy új, 7. számú mellékletben lesznek felsorolva, amivel elérhető, hogy további mélygarázsok és parkolóházak rendszerbe vonása esetén csak a mellékletet kell bővíteni.

Az 5. §-hoz

A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás egyik kedvezményezett szervezetének nevét módosítja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lesz a kedvezményezett, valamint a Fővárosi Közterület-felügyelet neve Budapest Főváros Közterület-felügyelete névre módosult, így ezt a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások kedvezményezetti körének felsorolásánál is módosítani szükséges. Ezen kívül a Belügyminisztérium által kérelmezhető járművek kedvezményezetti körét pontosítja.

A 6-8. §-hoz

A városrendészeti behajtási hozzájárulást az R. 39. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek kaphatják, amellyel a védett övezetbe lehet behajtani, de közterületen történő várakozásra nem jogosít. A városrendészeti behajtási hozzájárulás kiadása és díjmentessége megegyezik a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájáruláséval, ezért az ezt szabályozó részeket ki kell egészíteni. A városrendészeti behajtási és a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások esetén - biztonsági okokból - nem kell a gépjármű gyártmányát és típusát megadni.

A 9. §-hoz

A Rákóczi téri mélygarázzsal kapcsolatos speciális és részletszabályokról rendelkezik, amely a későbbiekben tovább bővíthető.

A 10-11. §-okhoz

A kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt gépjárművek kedvezménye a Tfr.-t is érinti, mivel a kedvezmények tekintetében meg kell teremteni az összhangot a Pr. és a Tfr. között. A 11. § a 2012. április 1-jétől, a 12. § a 2016. január 1-jétől hatályos szöveget tartalmazza a korábbi rendelet módosításoknak megfelelően.

A 12. §-hoz

A városrendészeti behajtási hozzájárulás új hozzájárulásként jelenik meg, és mivel a főpolgármester adja ki, ezért a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú függelékét ki kell egészíteni.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

A 14. §-hoz

A rendelet 3. §-a az R. olyan szakaszát módosítja, amelyet a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 93/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 11. §-a 2016. január 1-jei hatálybalépéssel már módosított, ezért ezt a rendelkezést nem kell hatályba léptetni.


  Vissza az oldal tetejére