A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Általános indokolás

A rendeletmódosítás a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) zökkenőmentes hatálybaléptetésének biztosítása érdekében, a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás díjszámításának módját teszi árnyaltabbá egy, a lakosság által választható, korlátozott időtartamra szóló díjfizetési lehetőség biztosításával.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 17. § (1) a) pontja arról rendelkezik, hogy Budapest főváros közigazgatási területén települési folyékony hulladék mennyiségének megállapításához a vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlan esetén az ingatlanon fogyasztott és kedvezményekkel (pl. locsolási kedvezménnyel) csökkentett vízmennyiséget kell alapul venni.

A 19. § (4) bekezdése a Rendelet hatálybalépésétől 2013. március 1-ig terjedő időszakra választási lehetőség biztosításával felkészülési lehetőséget ad az ingatlantulajdonos számára az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolásra történő áttérésre. Erre az átmeneti időszakra az ingatlantulajdonos a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás elszámolásának alapjául az ingatlanról tényegesen elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét is választhatja, szemben az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolással. Ezzel az elszámolási lehetőséggel kizárólag az a Rendelet 17. § (1) a) pontjának hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos élhet, aki erre vonatkozó igényét 2012. március 19. és 2012. április 13. között a Közszolgáltató kijelölt ügyfélszolgálati irodáin személyesen bejelentette, továbbá nincs lehetősége arra, hogy az ingatlanán keletkező szennyvizet közcsatornába vezesse.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére