A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

24/2012. (III. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról rendelkező 2012. évi V. törvény (a továbbiakban: Tv.) 25. § és 57. § (1) bekezdés b) pontja indokolja. A Tv. hivatkozott rendelkezései teremtenek összhangot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényhez (a továbbiakban: Kttv.) kapcsolódóan a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.), továbbá a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) Rendeletet érintő szabályai között. A Tv. 2012. február 27-én, a Magyar Közlöny 22. számában lett kihirdetve, ezért szükséges a Rendelet személyi hatályáról rendelkező 1. §-ának kiegészítése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet személyi hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.

A rendelet 4-9. §-aiban foglalt szabályokat - a Pttv. 13. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján - alkalmazni kell a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek tekintetében.

A prémiumévek programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban állót a Kttv. szerinti cafetéria-juttatás a Péptv.-ben meghatározott mértékben illeti meg.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére