26/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g) pontja értelmében, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt., mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására. Ezen feladat megvalósítására vonatkozó szerződéses konstrukció megalkotásához szükséges a közgyűlés rendeletének módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának változtatásával a rendelet hatályát kiterjeszti a Budapest Főváros Önkormányzata mellett azon szerveire is (így különösen a Főpolgármesteri Hivatalra, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyéb költségvetési szervekre, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokra, tehát a BKK-ra is), amelyek a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő forrásból a beruházást vagy felújítást a Fővárosi Önkormányzat javára - a beruházási, felújítási okmányban (valamint megállapodásban) foglaltak szerint - megvalósítják. Ez a rendelet teremti meg annak lehetőségét, hogy a megvalósulásra irányuló megállapodásokra a rendelet alkalmazható legyen.

A 2. §-hoz

A rendeletben szereplő fogalom meghatározásokat, definíciókat tartalmaz, amelyek értelmezése és pontosítása elősegíti az egységes jogalkalmazást.

A 3. §-hoz

A rendeletmódosítás ezen része pontosításokat tartalmaz adott hétéves fejlesztési terv koncepciójának felülvizsgálatának előkészítése kapcsán.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálya alá tartozó beruházások vagy felújítások esetén a megvalósítással összefüggő feladatok kapcsán a rendelet a beruházó fogalmába beemeli azon más szervezetet, amely a beruházási, felújítási okmányokban beruházóként megnevezésre kerül.

Az 5-8. §-hoz

Az érintett bekezdések módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a megvalósítási megállapodásokra mint szerződéses konstrukcióra is.

A 9. §-hoz

A rendelet ezen részének módosítása elhatárolja egymástól a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást - amelyet Budapest Főváros Önkormányzata az államháztartási körbe tartozó szervvel köt -, valamint a megvalósítási megállapodást az olyan szervezettel kötött szerződéstől, amely státuszát tekintve nem a Főpolgármesteri Hivatal, vagy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egyéb költségvetési szerv. Emellett a fedezetre vonatkozó meghatározás is ezen paragrafus keretein belül történik.

A 10. §-hoz

Az érintett bekezdés módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a megvalósítási megállapodásokra mint szerződéses konstrukcióra is.

A 11-14. §-hoz

A jogszabályszerkesztésre vonatkozó jogszabályok változása miatt az érintett részekben előforduló szavak, kifejezések módosítása vált szükségessé.

A 15. §-hoz

A rendelet hatálya a módosítás alapján kiterjed a megvalósítási megállapodásokra mint szerződéses konstrukcióra is, ezért volt szükséges a közbeszerzési eljárások kapcsán az indításukhoz szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állásának keretében beemelni a megvalósítási megállapodást is.

A 16. §-hoz

Az érintett bekezdés módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a megvalósítási megállapodásokra mint szerződéses konstrukcióra is.

A 17. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik, illetve rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a rendelet módosított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, valamint a megvalósítási megállapodás azonban folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatra is köthető.


  Vissza az oldal tetejére