27/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése értelmében a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és kötelezettségei, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Miután a BKV Zrt. részvényei vagyonkezelési szerződés alapján a BKK Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek, így a hivatkozott törvényi előírás alapján (és a vagyonkezelési szerződéssel összhangban) a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó rendeletében is szabályozni szükséges a BKK Zrt.-t vagyonkezelőként a BKV-részvények kapcsán megillető tulajdonosi jogokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A BKK Zrt.-t vagyonkezelőként a BKV-részvények kapcsán megillető tulajdonosi jogokat rögzíti, összhangban a vagyonkezelési szerződéssel. A BKK Zrt. ennek alapján gyakorolhatja a jelenleg hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdésében szabályozott ún. utasításadási jogot a vezető tisztségviselőkkel szemben, továbbá jelölheti az igazgatóság tagjainak többségét, és visszahívásukat kezdeményezheti (a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint), továbbá a minden egyéb, a BKV-részvényekhez fűződő jog továbbra is a részvénytulajdonos Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére