30/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek, valamint fővárosi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések

hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A Jat. fenti rendelkezéseit kell alkalmazni a szabálysértési rendelkezések vonatkozásában is az újonnan hatályba lépett jogszabályokkal való összhang megteremtése, a párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tervezet formailag még hatályos, de már végrehajtott fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. A Jat. 12. § (1) bekezdése alapján a módosító rendelkezés és a hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 13. § (2) bekezdése szerint, ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről. A Jat. 14. § (19) bekezdése szerint a módosító jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát, illetve jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli hatálybalépését.

A 2. §-hoz

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 254. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok, így a Fővárosi Önkormányzat is, 2012. május 31-ig köteles hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Ez a jogszabályi kötelezettség részben önálló hatályon kívül helyező rendelet megalkotása útján, részben az érintett önkormányzati rendeletek aktuálissá vált módosítása kapcsán, azzal egyidejűleg valósul meg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

A 4. §-hoz

Szabálysértési tényállás miatti módosítások.


  Vissza az oldal tetejére