A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

32/2012. (IV. 26.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2001. évi LXIII. tv. 4. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a Hősök tere közterület-használati rendjét önkormányzati rendeletében szabályozza annak érdekében, hogy a tér köznapi, ünnepi, idegenforgalmi és protokolláris használati módja összhangban álljon a tér műemléki védettségével.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az elmúlt tíz év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a jelenlegi szabályozás gyakorlati alkalmazása számos esetben problémát okozott az olyan kulturális, közművelődési és sportrendezvények, valamint a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények megtartásánál, amely a térnek a díszburkolattal nem fedett részét kívánta igénybe venni a fenti célokra. A speciális szabályozás fenntartása a térnek a nem díszburkolattal fedett részein nemcsak indokolatlanul nehezíti a fenti - a Fővárosi Önkormányzat által is sok esetben támogatott - rendezvények megtartását, hanem ezzel jelentős forrásbevételtől is megfosztja a Fővárosi Önkormányzatot.

A fentiekre tekintettel - figyelemmel a rendelet célkitűzéseiben foglaltakra - a rendelet módosítása a speciális szabályozást a továbbiakban a Hősök tere díszburkolattal fedett részére, s különösen a Millenniumi Emlékmű és a Hősök Emlékkövének rendeltetésszerű használatára és műemléki védettségére tartja fenn.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére