34/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg a temető használatának és igénybevételének szabályait; továbbá a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.

Fenti szabályokat a Fővárosi Közgyűlés köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) állapította meg.

A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa kezdeményezte a Rendelet 3. számú melléklete jogalkotói felülvizsgálatát.

A Rendelet felülvizsgálata a fent ismertetett indokon kívül egyidejűleg kiterjedt

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításai miatt szükségessé váló módosításokra;

- temetőingatlanok és bővítési területek jegyzékének pontosítására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A köztemetőben egyéb vállalkozási tevékenységként végzett síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások; valamint a sírgondozással kapcsolatos szolgáltatások egyértelmű meghatározása a Rendelet 1. § r) pontjának módosításával történik.

A 2-4. §-hoz

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény IV. fejezete kiegészült a hősi temetőkre, hősi temetési helyekre vonatkozó különös szabályokkal (2011. évi CCI. törvény), melyek meghatározásra kerültek a Rendeletben.

Az 5-6. §-hoz

A temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának rendje, összhangja felülvizsgálatra került, a pontosított szabályozást a Rendelet 26-27. § módosított rendelkezései tartalmazzák.

A 7. §-hoz

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény II. fejezet 7. § módosulása miatt (2009. évi LVI. törvény) pontosításra került a Rendelet 30. §-a.

A 8. §-hoz

A kegyeleti közszolgáltatási keretszerződéssel érintett temetőterületek jegyzéke kiegészítésre és pontosításra került, mely a Rendelet 1. melléklete helyébe lép.

A 9-11. §-hoz

A Rendelet 26-27. § módosított rendelkezései alapján azok meghatározásra kerültek a Rendelet 3. számú mellékletében (Temetőszabályzat).

A 12. §-hoz

A hősi temetőkre, hősi temetési helyekre vonatkozó különös szabályok meghatározásra kerültek a Rendelet 3. számú mellékletében („Temetőszabályzat” VIII. fejezete 7.3. pontja).

A 13. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezések.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1) bekezdése alapján.


  Vissza az oldal tetejére