38/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2006. június 25-i ülésén alkotta meg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletet.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény) 36. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit - az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - önkormányzati rendelet határozza meg; a helyiségbér mértékét az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja.

A Lakástörvény 42. §-a lehetővé teszi a helyiségek albérletbe adását, azonban ettől eltérően a Helyiségrendeletünk az albérletbe adást tiltó rendelkezéseket tartalmaz.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Helyiségrendelet albérletbe adását tiltó rendelkezés alóli kivételi kört szabályozza. A kultúra és a sport területén, de elsősorban a színházakkal fennálló bérleti jogviszonnyal összefüggésben több alkalommal felmerült ezen rendelkezés módosításának szükségessége, tekintettel arra, hogy jelenleg a színházi nonprofit társaságok nem adhatják jogszerűen albérletbe az általuk a Fővárosi Önkormányzattól bérelt ingatlanok bizonyos helyiségeit (pl.: büfé vagy kávézó részére, céges rendezvény, árverés tartására stb.) a nézők fogadásához elengedhetetlenül szükséges - a szakmai tevékenységüket kiegészítő - egyéb szolgáltatások nyújtása céljából.

2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről, a deregulációjáról és az átmeneti rendelkezésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére