39/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat gyermekek átmeneti gondozását biztosítja a szociális és a gyermekvédelmi ágazat, fiatal felnőttek utógondozói ellátását a gyermekvédelmi ágazat keretében működő intézményekben. Az átmeneti gondozás, ill. az utógondozói ellátás keretében ellátásban részesülők után térítési díjat kell fizetni, amelynek mértékét a fenntartó évente állapítja meg.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a korábbiaktól eltérő szabályokat határozott meg az intézményi térítési díj megállapítására.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény időközben történt változása ugyancsak érinti az átmeneti gondozás igénybevételének szabályait.

Ez indokolja a Rendelet szövegének, valamint az intézményi térítési díjakat megállapító 1. számú melléklet módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A családok átmeneti otthonában az átmeneti gondozásban levő gyermek nagykorú testvérének befogadását szabályozza a rendelkezés.

A 2. §-hoz

Az intézményi térítési díj megállapításának módját és legmagasabb összegének szabályozását tartalmazza a Rendelet új szövege.

A 3. §-hoz

A 21. életévet be nem töltött nagykorú testvér számára előírt személyi térítési díjra vonatkozó szabályozás.

A 4. §-hoz

A Rendelet 1. számú mellékletének módosításáról rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére