41/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Általános indokolás

A fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakítása kapcsán a Fővárosi Önkormányzat és a BKK képviselői 2011. december 23. napján aláírták a Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást. A megállapodás, illetve a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelete alapján közútkezelői és forgalomtechnikai kezelői feladatait eljáró kezelőként 2012. január 1-jétől a Budapesti Közlekedési Központ látja el. Ezért szükséges a díjfizetés szempontjából az eljáró kezelő rendeletben történő beépítése.

A rendelet célja ezen felül a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló rendelet megalkotása kapcsán a közterületi futóversenyekre vonatkozó rendelet és a közterület-használatot szabályozó rendelkezések összhangba hozása, illetve az egyes részletszabályok pontos rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a hozzájárulás szabályait, illetve a díjfizetési kötelezettséget rögzíti. Ezek a rendelkezések teremtik meg az összhangot a közterület-használati hozzájárulás és a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak kapcsán.

A 3. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról szóló 55/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére