42/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros közterületeinek rendjének megőrzését, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.

Részletes indokolás

1. § (1) bekezdéséhez

A rendelet pontosítja, hogy rendezvények esetén mihez kell közterület-használati hozzájárulás, azaz nem csupán építmények, berendezések elhelyezéséhez, hanem a résztvevők számára szolgáló terület használatához is. A szabályozás célja, hogy a rendezvény helyszíne pontosan körülhatárolható legyen, a felelősségi körök meghatározhatóak legyenek.

1. § (2) bekezdéséhez

A rendelet rögzíti a korábbi jogalkalmazási gyakorlatot, hogy a futóversenyek kapcsán a futók számára kijelölt útvonalat a közútkezelőnek kell jóváhagynia, külön közterület-használati hozzájárulásra nincs szükség. A futóesemények építményeinek, berendezéseinek elhelyezéséhez továbbra is kell a közterület tulajdonosának hozzájárulása, de a futók miatt szükséges forgalomkorlátozás közútkezelői kérdés, így ahhoz külön közterület-használati hozzájárulás már nem szükséges.

A jogszabály a közparkban tartott rendezvényeknél nem követeli meg a közterület-használati hozzájárulást, és így a díjfizetést sem azon területek után, amelyeket a közparkba kilátogatók szabadon, térítés nélkül igénybe vehetnek. A zöldterületek a fővárosiak és odalátogatók kikapcsolódását, pihenését, szabadidő-eltöltését is szolgálják, amely célokat a rendezvények is elősegítik, így a résztvevők általi használat rendeltetésszerű használatnak minősül.

1. § (3) bekezdéséhez

A rendeleti szabályozás azt kívánja előmozdítani, hogy a járműforgalom minél hamarabb visszatérhessen a futók által elfoglalt útpályára, ezért a futóverseny útvonalán az úttestre berendezés, építmény (pl. frissítő állomás) nem helyezhető el, csupán az útpálya mellett.

2. § (2) bekezdéséhez

A KR rendezvények közterület-használati szabályainak módosításához kapcsolódóan pontosításra kerül a díjtáblázat.

3. § (1) bekezdéséhez

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról szól.

3. § (2) bekezdéséhez

Tekintettel arra, hogy a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról, a futó sportesemény naptártervről külön fővárosi rendelet rendelkezik, ezért indokolt az erre vonatkozó szabályok közterület-használatot szabályozó rendeletből történő kivezetése.


  Vissza az oldal tetejére