45/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg, ezért egy új bizottság létrehozásához egyúttal a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) megfelelő módosítása is szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés új, Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának létrehozásához módosítani szükséges az SZMSZ 4. sz. mellékletét, mely a Közgyűlés állandó bizottságainak felsorolását és maximális létszámukat tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére