A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

47/2012. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat - a főváros esetében a Fővárosi Önkormányzat - kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn, melynek a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: R.) részletezett szabályait felülvizsgálatot követően pontosítani szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. 34. § (9) bekezdése nem egyeztethető össze a Hgt. 20. § (1) bekezdésével és 23. §-ában foglaltakkal, hiszen az lehetőséget biztosít az ingatlantulajdonos számára, hogy az R. 35-37. §-ban foglalt, elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékának elhelyezéséről a közszolgáltatáson kívül is gondoskodhasson, azt más - erre feljogosított - hulladékkezelőnek történő átadással is teljesíthesse. Továbbá nem egyeztethető össze a Fővárosi Önkormányzat azon jövőbeli tervével sem, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat közszolgáltatás keretében, házhoz menő rendszerben gyűjtse be.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére