A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

50/2012. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése értelmében a vagyonkezelőt megilletik tulajdonos jogai és kötelezettségei, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Miután a a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes társasági részesedések (részvények, üzletrészek) vagyonkezelési szerződés alapján a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek, így a hivatkozott törvényi előírás alapján (és a vagyonkezelési szerződéssel összhangban) a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó rendeletében is szabályozni szükséges azt, hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-t vagyonkezelőként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedései kapcsán milyen tulajdonosi jogokat gyakorolhat.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-t vagyonkezelőként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés kapcsán megillető tulajdonosi jogokat rögzít, oly formán, hogy minden olyan egyéb tulajdonosi jogot a vagyonkezelő gyakorol (a vagyonkezelést szabályozó vonatkozó törvényi előírások keretei között), melyet a Fővárosi Önkormányzat a (2) bekezdésben nem tart fenn magának. A Fővárosi Önkormányzat a legfontosabb részvényesi, tagi (tulajdonosi) jogok gyakorlását a Fővárosi Közgyűlés döntési jogkörében tartja.

A 3. §-hoz

A rendelet 4. melléklete felsorolja a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos joggal rendelkező társaságait. A 10. pont tévesen tartalmazza, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése tekintetében az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) rendelkezik kizárólagos joggal.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BKSZT Kft.) között van érvényes és hatályos szerződés.

Az FTSZV Kft. részére a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 72/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendelet biztosított volna kizárólagos jogot, egyidejűleg megvonva ugyanezen jogot a korábbi üzemeltetőtől, a BKSZT Kft.-től.

Azonban a 76/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 72/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályba nem lépéséről rendelkezett, így az FTSZV Kft. számára a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére kizárólagos jogot biztosító rendelkezések végül nem hatályosultak.

Az FTSZV Kft. tehát sohasem rendelkezett kizárólagos joggal a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére, éppen ezért a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének 10. pontjában a BKSZT Kft.-t kell feltüntetni.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére