A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

52/2012. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása alapján 2012. január 1-jétől a Kossuth Lajos tér kiemelt nemzeti emlékhely. Az Országgyűlés 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatában döntött a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról, amelynek előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a Budapest Településszerkezeti Tervéről szóló 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat (TSZT), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FSZKT) és a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) módosítása.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2012. január 1-jétől kiegészült a 9/D. § előírásaival, amely a kiemelt nemzeti emlékhelyet érintő településrendezési eszközök módosítása esetén alkalmazandó.

A BVKSZ módosítása rendeletalkotással történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú mellékletének módosítása az Étv. 9/D. § (10) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

A módosítás célja a megszüntetésre kerülő víznyerőhelyhez tartozó védőterület törlése a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozó hatástanulmányban foglaltak alapján az FSZKT módosításával összhangban. A módosítást Budapest Főváros Kormányhivatala kezdeményezte, amely módosítás országos érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az Étv. 9/D. § (11) bekezdése alapján a módosítás az elfogadástól számított 10. napot követően hatályba léptethető.


  Vissza az oldal tetejére