A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2012. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt előírás szerint:

„A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés alkotja meg és módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban foglaltak alapján megkezdődik a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója. A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő belterületi 24893 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.), 24894 hrsz. (Kossuth Lajos tér), 24897/1 hrsz. (idősebb Antall József rakpart), 24989/2 hrsz. (Balassi Bálint utca), 24965/2 hrsz. (Falk Miksa utca), 24914 hrsz. (Szalay utca), 24892 hrsz. (Alkotmány utca), 24708 hrsz. (Garibaldi utca), 24666 hrsz. (Akadémia utca), 24834/1 hrsz. (a Vértanúk tere), továbbá 24696, 24697, 24710/4, 24897/2, 24956/2, 24957, 24987, 24988, 25007, 25122/4, 25122/6 és 24989/2 hrsz. ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, a Korm. rendelet mellékletében felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont és Parlamenti Múzeum építése beruházással függenek össze.

A beruházás lebonyolítása során szükség lesz a Fővárosi Önkormányzat részéről tulajdonosi döntések, intézkedések meghozatalára.

A Budapest V. kerület, Kossuth tér rekonstrukciójának szoros ütemterve miatt szükséges ezen hozzájárulások stb. megadásának hatáskörét a főpolgármesterre átruházni. Az átruházott hatáskör gyakorlása nem terjed ki a köztéri szobrokkal kapcsolatos döntésekre, továbbá a Fővárosi Önkormányzat tulajdonjogának megváltoztatására, valamint nem jelentheti a közterület forgalomképtelenségének sérelmét.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére