A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

54/2012. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése 2012. április 25-ei ülésén döntött a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság létrehozásáról. Az újonnan létrehozott bizottság feladat- és hatásköreinek megállapítása teszi szükségessé a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 5. számú mellékletének a Fővárosi Közgyűlés által a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékével történő kiegészítése.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ 6. számú melléklet III. pontjában a közbiztonsági tanácsnok feladatköreinek megállapítása.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a hatályvesztésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére