A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

58/2012. (VI. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2012. július 1-jén hatályba lépő Személyszállítási tv. határozza meg a személyszállítási szolgáltatások jogi keretrendszerét, különös tekintettel a közlekedésszervező feladataira, valamint hatályon kívül helyezi a 2004. évi XXXIII. törvényt, és módosítja a 2005. évi CLXXXIII. törvényt, így szükségessé vált a Kijelölő Rendelet Személyszállítási tv.-nek megfelelő módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az rendelet 1. §-a az új jogszabályi környezetnek megfelelően jelöli ki a Közlekedésszervezőt és határozza meg a kijelölés célját.

A 2. §-hoz

A rendelet 2. §-a a Személyszállítási tv. rendelkezései alapján határozza meg a Közlekedésszervező korábbiakhoz képest megnövekedett feladatait, továbbá átülteti a fővárosi szabályozásba az új törvényi szabályozás szerinti jogintézményeket.

A 3. §-hoz

A 3. § a módosuló rendelet 9. §-ának az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény hatályon kívül helyezése miatt szükséges módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 4. §-ban foglaltakat részben a 2012. július elsejével induló hajójárat miatti, az utasok számára kedvezőbb új díjtermékek azonnali bevezethetősége, részben az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítás járati engedélyezéséhez kapcsolódóan az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény hatályon kívül helyezése miatt szükséges módosítás indokolja.

Az 5. §-hoz

Az R. új 5. §-ában szereplő pontok megváltozott sorszámozása miatt szükséges az R. ezen pontokra való hivatkozását tartalmazó szövegrészének hozzáigazítása az új sorszámozáshoz.

A 6. §-hoz

Hatálybaléptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére