A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros díszvilágításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.

A főváros díszkivilágításáról szóló, többször módosított 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) előírásainak módosítása, bővítése több szempontból is indokolt. A Főv. Kgy. rendelet szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek üzemeltetési rendjét, de a szabályozás nem terjedt ki a díszvilágítási objektumok közé történő felvétel és törlés eljárásrendjére. A Főv. Kgy. rendelet mellékletében felsorolt objektumok köre a kerületi önkormányzatok, továbbá társadalmi szervezetek javaslata alapján rendszeresen bővült.

A gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt az eltérő működtetésre vonatkozó eljárásrend részletes szabályozása is.

Továbbá a Főv. Kgy. rendelet mellékletében közölt listában a még el nem készült, illetve műszakilag át nem adott berendezések csillaggal (*) kerültek jelölésre. Nem volt szabályozott, hogy a *-gal jelölt tételek meddig képezhetik a díszvilágításra kijelölt objektumok részét függetlenül attól, hogy a díszvilágítási berendezések az adott objektumra vonatkozóan mikor valósulnak meg.

Fentiekre tekintettel szükséges a Főv. Kgy. rendeletet felváltó szabályozás megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Rendelet által használt fogalmakat határozza meg. A Főv. Kgy. rendelet vegyesen használja a „díszvilágítás” és „díszkivilágítás” fogalmait, holott azok tartalma eltérő. Jogszabályi definíció hiányában jelen rendelet a szakmailag helyes „díszvilágítás” kifejezést gyűjtőfogalomként használja, aminek része a díszkivilágítás, ami az objektum külső fényvetőkkel történő megvilágítását jelenti (például emlékmű megvilágítása), valamint része a díszítő világítás, ami az objektumra, a kontúr kiemelése céljából elhelyezett fényforrásokat, fényfüzéreket jelenti (például hidak díszítő világítása).

A 3. §-hoz

Meghatározza a Rendelet 1. mellékletének alapelvét, a Fővárosi Önkormányzat által - közszolgáltatás keretében végrehajtott, önként vállalt önkormányzati feladataként - fenntartott és működtetett díszvilágított objektumokat.

A 4. §-hoz

Meghatározza az objektumok listáját tartalmazó 1. melléklet bővítését kezdeményező személyek körét, és az objektumok listáját tartalmazó melléklet változtatását kezdeményező kérelem, az eljárás kötelező tartalmi elemeit.

Az 5. §-hoz

Jelen § meghatározza az 1. melléklet módosítására vonatkozó eljárásrendet, miszerint a létesítendő díszvilágítás műszaki megvalósítására tett javaslatot a díszvilágítás üzemeltetője hagyja jóvá, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés megállapítja, módosítja jelen rendelet mellékletét. Meghatározza az objektumok listáját tartalmazó melléklet változtatására vonatkozó döntés előkészítésének és meghozatalának testületi fórumait.

A 6. §-hoz

Megnevezi a közszolgáltatásként ellátott díszvilágítási feladat közszolgáltatóját, a közszolgáltatóval kötelezően megkötésre kerülő szerződéseket, továbbá a közszolgáltató további lehetőségeit.

A 7. §-hoz

Meghatározza az általános szabálytól eltérően üzemelő objektumokat, az alapszintű és az emelt szintű ellátás esetén alkalmazandó általános üzemeltetési időtartamokat és a díszvilágítási berendezések szilveszter éjszakai üzemidejét.

A 8. §-hoz

Meghatározza a díszvilágítási berendezéseknek e rendeletben meghatározott üzemmenettől eltérő működtetésére vonatkozó lehetőségeket, az engedélyező személyét és a kivételi kört.

A 9. §-hoz

Meghatározza az objektumok listáját tartalmazó mellékletből való törlést kezdeményező személyek körét, a törlést jóváhagyó testületet és a döntés végrehajtásának részleteit.

A 10. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, és hatályon kívül helyezi a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendeletet, valamint annak még hatályos módosító rendeletét.


  Vissza az oldal tetejére