A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

73/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendeletmódosítás célja, hogy a hatályos szabályozástól eltérően átmeneti rendelkezéssel lehetővé tegye a 2012. évi sportesemény naptártervben nem szereplő II. kategóriás futó sportesemények megrendezhetőségét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az átmeneti rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a 2012. évi II. kategóriás futó sportesemények vonatkozásában a rendeletben foglalt éves naptártervvel kapcsolatosan a pályázati eljárás alkalmazása nélkül dönthet a Közterület-hasznosítási Bizottság. 2012-ben három darab II. kategóriás futó sportesemény várható a Fővárosban, mind a három esemény komoly tradíciókkal rendelkezik, megrendezésük szakmailag támogatott.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére