A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

76/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el.

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítására a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében kerül sor, mivel azt a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 6. § szerint a Fővárosi Önkormányzatnak kell biztosítania.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XXIII. kerület Soroksár, 196353/2 hrsz.-ú út - 196349 hrsz.-ú út - Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítás alapján a mellékletnek megfelelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére