A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

77/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú tervlap módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XII. kerület, Alkotás utca-Jagelló út-Csörsz utca által határolt területre kiterjedő keretövezet-módosítás alapján az 1. mellékletnek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a XII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére