A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2012. június 8.-augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. számú melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése - a kapcsolódó 1. számú melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (4) bekezdése az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2012. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az 1. § (5)-(32) bekezdései a 2012. június 30-ig meghozott határozatok, beérkezett támogatások, valamint a tervezésből adódó hibajavítás átvezetéseit tartalmazzák.

Az 1. § (33)-(36) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (37)-(83) bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (84) bekezdése - a kapcsolódó 4. számú melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változást tartalmazza.

A 3. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1/b., 1/c., 3., 4., és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjáról és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére