A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

80/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Rendelet felülvizsgálatának eredményeként szükségessé vált a helyi iparűzési adóval összefüggő rendelkezések pontosítása. Kiderült, hogy a Rendelet gyakorlati alkalmazása során ezen rendelkezések az első taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtása esetén - figyelemmel a telephelyre vonatkozót törvényi előírásokra - csak úgy végrehajthatók, ha a fővárosi önkormányzati adóhatósághoz való bejelentkezésre és az adóhatósági igazolás kiadására csak a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadása után kerül sor. Pontosítani, illetve egyszerűsíteni kell továbbá a jelenlegi szövegezést amiatt is, hogy a használt kifejezések az önkormányzati adóhatóságra irányadó eljárási szabályokkal is teljes összhangban legyenek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 9. § (3) bekezdés h) pontjában pontosítani szükséges a kérelem benyújtásakor szükséges nyilatkozat tartalmát, differenciálva az új és a megújításra vonatkozó kérelmek eseteit.

A Rendelet 9. § (5) bekezdés g) pontja hatályát veszti, helyette a 9. § új (8a) bekezdése szabályozza, hogy a taxis vállalkozónak a fővárosi önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolásokat a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadása után kell - 60 napos jogvesztő határidőn belül - benyújtania a szolgáltatónak.

A Rendelet kiegészül továbbá azzal az átmeneti rendelkezéssel, hogy folyamatban lévő ügyként a jelen módosító rendelet hatálybalépése előtt már benyújtott kérelmekre is az új szabályokat kell alkalmazni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére