A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

81/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg a temető használatának és igénybevételének szabályait.

Fenti szabályokat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) állapította meg.

A jelen rendelet megalkotásának indoka a díszsírhelyekre, adományozott temetési helyekre vonatkozó különös szabályok egyértelmű meghatározása és a hatályos „Nemzeti Sírkert” részeként számon tartott sírhelyek, valamint a hősi temetők, hősi temetési helyek rendelkezéseinek pontosítása.

A Rendelet módosítása a fentieken túl kiterjed a 2012. június 15-én hatálybalépett, tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 49/2012. (VI. 7.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott tiltott közösségellenes magatartási tényállások kiegészítésére, új tényállások meghatározására is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendeletnek a rendelkezési jogra, a díszsírhelyekre és a Nemzeti Sírkertre vonatkozó értelmező rendelkezései pontosításra kerülnek, összhangban az e rendelet egyéb módosító rendelkezéseivel.

A 2. §-hoz

A Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sírhelyekről, valamint a hősi temetőkről, hősi temetési helyekről és a díszsírhelyekről szóló rendelkezések pontosítása a Rendelet 10. § (5) bekezdésének módosításával történik.

A 3. §-hoz

A díszsírhelyekre, adományozott temetési helyekre vonatkozó különös szabályok kerültek meghatározásra a Rendelet 10/A. §-ában.

A 4-5. §-hoz

A Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sírhelyek, valamint a hősi temetők, hősi temetési helyek és a díszsírhelyek rendelkezéseinek pontosítása a Rendelet 15. § (10) és 17. § (1) bekezdésének módosításával történik.

A 6. §-hoz

Tiltott, közösségellenes magatartási tényállások meghatározása a Rendelet új 31/A. §-ában.

A 7. §-hoz

A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje kiegészítésre és pontosításra került, mely a Rendelet 3. számú mellékletének I. fejezete helyébe lép.

A 8. §-hoz

A Rendelet 3. számú mellékletének VIII. fejezete (A temetési helyek gondozása, sírhelyekre, síremlékekre vonatkozó szabályok) 7.3. pontja pontosításra került.

A 9. §-hoz

A Rendelet 3. számú mellékletének IX. fejezete (A védett sírokra és díszsírhelyekre vonatkozó szabályok) első mondata pontosításra került.

A 10. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1) bekezdése alapján.


  Vissza az oldal tetejére