A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

82/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A közszolgáltatás hatékony, üzembiztos, gyors, a rendeletben meghatározott határidőben történő végrehajtása teszi szükségessé a Rendelet egyes rendelkezéseinek módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A települési folyékony hulladék mihamarabbi elszállítása a fővárosi lakosság egészségének védelme, a hulladék által okozott környezeti terhelés minimalizálása, a keletkező hulladék minőségének és mennyiségének megfelelő kezelésének biztosítása szempontjából alapvető fontosságú. Amennyiben a szolgáltatás elvégzésének határideje vasárnapra, vagy egyéb jogszabályban rögzített munkaszüneti napra esne, és ezért az érintett ingatlanokra történő bejutás várhatóan akadályba ütközne, indokolt a határidő meghosszabbítása oly módon, hogy a szállítás legkésőbb a következő munkanapon megtörténjen.

A 2. §-hoz

A lakosság igényeinek kielégítése és a közszolgáltatás hatékonyabb elvégzése érdekében három új leürítő hely kerül kijelölésre.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére